پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

قدامی جدید از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد

مسدودی شتاب و ساتنای بانک های متخلف

نیوزبانک-اخیراً بانک مرکزی، برای مقابله با تخلفات احتمالی بانک ها و بویژه اضافه برداشت آنان از حساب بانک مرکزی، نسبت به بستن شبکه شتاب و ساتنای بانک متخلف اقدام می‌کند.

اخیراً بانک مرکزی، برای مقابله با تخلفات احتمالی بانک ها و بویژه اضافه برداشت آنان از حساب بانک مرکزی، نسبت به بستن شبکه شتاب و ساتنای بانک متخلف اقدام می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، صرف نظر از این که برداشت بانک ها از حساب بانک مرکزی و به تعبیر دیگر افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی یکی از شاخص های افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش تورم است و حتماً باید با آن مواجهه و حتی قبل از بروز، ازسوی بانک مرکزی مدیریت شودد، ظاهراً مجازات درنظر گرفته شده برای بانک های متخلف ، نظیر بستن شبکه شتاب و ساتنا گرچه به نوعی تنبیه بانک بوده و موجب خروج منابع از بانک می‌شود اما این مجازات به نوعی، تنبیه مشتریان این بانک ها محسوب شده و به نظر می رسد که بهتر است، این رویکرد انضباطی تغییر کند؛ ضمن بهتر است بانک مرکزی اقدامی نکند که بانک بدهکار، بدهکارتر شود.

 بانک مرکزی به جای تنبیه مشتریان از یک سو و از طرف دیگر زمینه سازی برای خروج منابع بیشتر از آن بانک، نسبت به اعمال جریمه نقدی و تنبیه ارکان بانک که از ضوابط موردنظر بانک مرکزی عدول کرده اند، طبق مقررات مبادرت کند.

بدون تردید ادامه این حرکت موجب بی اعتمادی مردم و مشتریان نسبت به بانک ها و به تعبیر گسترده تر نظام پولی را فراهم آورده و مجدداً منابع خارج شده از بانک ها، در سایر تعاملات که مورد نظرسیاست های اقتصادی کشور نیستند ، نظیر : خرید ارز، خرید سکه و ... وارد شده و دوباره به افزایش تورم، دامن زده شده و منابع مالی از دسترس توسعه اقتصادی بخش های واقعی مالی اقتصادی خارج می شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠٣/۲٠ ٠٨:٣٤:٣٦
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط