پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

ویکرد از محصول محوری به مشتری محوری تغییر کرد

معرفی هویت جدید سازمانی بانک سامان به مشتریان

نیوزبانک-بانک سامان در راستای همسویی بیشتر با نیازهای مشتریان خود، رویکرد راهبردی خود را از محصول محوری به مشتری محوری سوق داده است.

بانک سامان در راستای همسویی بیشتر با نیازهای مشتریان خود، رویکرد راهبردی خود را از محصول محوری به مشتری محوری سوق داده است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، براساس این راهبرد جدید، بانک سامان با هدف ایجاد یکپارچگی درون و برونسازمانی تصمیم گرفت در اردیبهشتماه سال 1391، هویت سازمانی جدید خود را به مخاطبانش معرفی کند.

نوزایی هویت برند سامان که ریشه در تغییرات ساختاری و راهبردی آن دارد، بر دو مفهوم اساسی "با هم بودن" و "کسبوکار همراه با لذت" تمرکز دارد. این مفاهیم بهطور مشخص در لوگو، شعار، چیدمان و نمای بیرونی شعبهها، نمود بصری یافته است.

تمامی تغییرات انجامگرفته در راستای بازآفرینی هویت بانک سامان (نیو برندینگ)، ازطریق سه گام تبلیغاتیِ پیاپی به آگاهی مخاطبان بانک رسید. گام نخست تبلیغ، با انتشار جملهای کوتاه با مضمون"در شادی سامانِ نو با شما هستیم" ازطریق بیلبردها، آگهیهای روزنامهای و پوسترهای شعبهای آغاز شد. در این گام ضمن برانگیختن حس کنجکاوی عمومی، برگزاری جشن نوزایی هویت برند سامان در شعبههای بانک، به مخاطبان اطلاعرسانی شد.

در گام دوم، جشنی کوچک، ساده و صمیمانه طی سه هفته در شعبههای تهران و شهرهای بزرگ برگزار شد. افرادی که طی این روزها به بانک مراجعه میکردند، میتوانستند در کنار کارکنان و مدیران بانک در این میهمانی ساده و گرم شرکت کنند و در فضایی بیتکلف و صمیمانه، شعار جدید "با شما هستیم" را بیهیچ ادعای گزافی حس کنند.

در گام سوم یا بخش اصلی این کمپین، اطلاعرسانی با استفاده از عکسها و فیلمهای واقعی و مستندی که در گام دو تهیه شده بود، انجام گرفت. این تصاویر گویای رخدادی واقعی و بهدور از صحنهسازی بود؛ بیلبردها، آگهیهای روزنامهها، مجلهها و آگهیهای تلویزیونی که مردم و واکنشهای طبیعی آنها را به نمایش میگذاشت، خبر از یک غافلگیری خوشایند میداد که باورِ شعار“با شما هستیم“ را از سوی مخاطبان نوید میداد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۲/۲٤ ۱٤:۲۹:٣۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!