پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اعضای هیات مدیره موسسه کوثر انتخاب شدند

نیوزبانک- گزارش برگزاری مجمع و انتخاب هیات مدیره شرکت مالی و اعتباری کوثر مرکزی برای سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شد.

گزارش برگزاری مجمع و انتخاب هیات مدیره شرکت مالی و اعتباری کوثر مرکزی برای سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک نقل از کدال صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس شرکت مالی و اعتباری کوثر مرکزی مورخ 1391.10.19 منتشر شد.

شرکت مالی و اعتباری کوثر مرکزی (شرکت سهامی عام - در شرف تأسیس) با سرمایه 1500 میلیارد ریال منقسم به یک میلیارد و 500 میلیون سهم عادی با نام هزار ریالی 100 درصد تأدیده شده است.

در این اطلاعیه آمده است: پیرو آگهی دعوت و همچنین به استناد موافقت اصولی به شماره 88.185145 مورخ 1388.9.2 صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوزهای شماره 91.94276 مورخ 1391.4.13 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوزهای شماره 121.184368 مورخ 1391.4.10 و 121.204964 مورخ 1391.10.6 سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره 91.32ک.35314 مورخ 1391.5.7 اداره ثبت شرکتها و سایر مجوزهای مربوطه، جلسه مجمع عمومی موسس شرکت مالی و اعتباری کوثر مرکزی (شرکت سهامی عام - در شرف تأسیس) با حضور موسسان و پذیرهنویسان یا نمایندگان قانونی آنان که مالک 85.31 درصد از صاحبان سهام میباشند، در ساعت 9 سهشنبه مورخ 1391.10.19 در محل شرکت به نشانی تهرانی، خیابان وصال شیرازی، نرسیده به بلوار کشاورز، شماره 121 تشکیل شد.

الف) انتخاب هیات رییسه مجمع:

ابتدا نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع رأی به عمل آمد و افراد زیر به اتفاق آرا به عنوان هیات رییسه مجمع انتخاب شدند.

سعید رفیعی زنانی رئیس مجمع

عیسی رضایی ناظر

مجیدی عبدی ناظر

محمدرضا عالیپور منشی مجمع

سپس ریاست مجمع جلسه را با نام خدا آغاز و پس از احراز حضور اکثریت مؤسیس و پذیرهنویسان رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت شد.

ب) دستور جلسه:

استماع گزارش هیات مؤسس از چگونگی سابقه شکلگیری، روند پذیرهنویسی سهام از سوی مؤسسان، سهام عرضه شده به عموم، هزینهها و فعالیتهای قبل از تأسیس به منظور اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی مؤسس.

تصویب اساسنامه پیشنهادی

انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل و تعیین حقالزحمه آنان

انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل هیئت مدیره و تعیین میزان حق حضور اعضای غیر مؤظف

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی

سایر موارد که طرح و بررسی آن در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس، میباشد.

سپس مجمع وارد دستور جلسه شد و پس از بحث و تبادلنظر درباره موارد آن تصمیمات زیر با اکثریت آرا حاضران جلسه اتخاذ شد:

گزارش مؤسسان و تأدیه مبالغ و احراز پذیرهنویسی و هزینههای مقدماتی تأسیس به مبلغ 7500 میلیون ریال

اساسنامه شرکت که قبلاً به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده است، عیناً در 56 ماده و 24 تبصره به تصویب رسید.

در خصوص اعضای علیالبدل توضیحاتی از سوی ناظر جلسه ارائه و اعلام شد، چون تعداد اعضای هیئت مدیره براساس ماده 27 اساسنامه هفت نفر است و مجمع میتواند تعداد دو نفر نیز به عنوان اعضای علیالبدل انتخاب کند، لذا پس از شمارش آرا 7 نفر اول به عنوان اعضای اصلی و دو نفر بعدی به عنوان اعضای علیالبدل به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند:

اعضای هیات مدیره منتخب اصلی و علیالبدل با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام کردند.

اعضای اصلی هیات مدیره: امضای قبولی سمت

1- شرکت سرمایهگذاری و مدیریت سهام امیر (سهامی عام)

2- شرکت کیان ساین پانیز (سهامی خاص)

3- شرکت سرمایهگذاری الماس حکمت ایرانیان (سهامی خاص)

4- شرکت سروش اقتصاد مهر (سهامی خاص)

5- شرکت زمردفام پرشین (سهامی خاص)

6- شرکت گسرتش نفت و گازپارسیان (سهامی عام)

7- شرکت سرمایهگذاری هامون سپاهان (سهامی عام)

اعضای علی البدل هیات مدیره:

1- شرکت صنعتی و بازرگانی صنام (سهامی خاص)

2- شرکت خدمات بیمهای پیشگامان آتیه صنعت ایثار

3- حق حضور اعضای غیر مؤظف هیئت مدیره در جلسات به ازای هر جلسه مبلغ 2.000.000 ریال و حداکثر 2 جلسه در ماه تصویب شد.

4- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقامنگر آریا به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی محاسبان آگاهنگر به عنوان بازرس علیالبدل برای مانده سال 1391 (سهامی مالی منتهی به 1391.12.29) انتخاب شدند و اختیار تعیین حقالزحمه بازرس و حسابرس برای یک دوره مالی به هیئت مدیره تفویض شد.

5- روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگاهیهای مؤسسه انتخاب شدند.

6. چون موضوع دیگری در جلسه مورد بحث و بررسی نبود، جلسه مجمع عمومی مؤسس شرکت مالی و اعتباری کوثر مرکزی با ذکر صلوات بر محمد (ص) و خاندان پاکش در ساعت 12 خاتمه یافت و مجمع با اتفاق آرا به عیسی رضایی احدی از سهامداران با حق توکیل به غیر وکالت داد، تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل دفاتر مربوطه اقدام نماید.

هیات رییسه مجمع:

- سعید رفیعی رنانی رییس مجمع

- عیسی رضایی ناظر

- مجید عبدی ناظر

-محمدرضا عالیپور منشی مجمع

قبولی سمت بازرسان اصلی و علیالبدل:

بازرس اصلی و حسابرس مستقل و بازر علیالبدل منتخب با امضای صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام کردند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/٠۲/٠٨ ۱٣:۵٦:۲٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!