پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

ایرادات ادغام موسسات مالی و اعتباری باید رفع شود

نیوزبانک-کارشناسان شرکت کننده در نخستین همایش موسسات اعتباری غیربانکی با ارایه نتایج مطالعات خود در قالب مقالات و سخنرانی هایی خواستار رفع ایرادات موجود در ادغام های موسسات مالی و اعتباری شدند.

کارشناسان شرکت کننده در نخستین همایش موسسات اعتباری غیربانکی با ارایه نتایج مطالعات خود در قالب مقالات و سخنرانی هایی خواستار رفع ایرادات موجود در ادغام های موسسات مالی و اعتباری شدند. به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از مهر، در این همایش نشست های کارشناسی برای بررسی چالش ها و الزامات پیش روی موسسات مالی اعتباری برگزارشد که یکی از مهمترین موضوعات این نشست ها، بحث ادغام های صورت گرفته از تجمیع چند تعاونی اعتبار یا موسسه مالی اعتباری بود. فرهاد نیلی رییس پژوهشکده پولی بانکی درابتدای سخنرانی خود با اشاره با نقش روزافزون موسسات مالی اعتباری در جهان به عنوان مکمل بانکها گفت:د رمنطقه یورو طی 12 سال منتهی به پایان سال 2011 دارایی بانک ها وسایرنهادهای پولی بارشد متوسط سالانه 9/5درصد به 38تریلیون یورو رسید درحالی که درهمین مدت دارایی سایر واسطه گران مالی مانند تعاونی های اعتباری ،کارگزاران و شرکت های مالی با متوسط رشد 6/9درصد به 3/15تریلیون یورو رسید. این رشد اعجاب انگیزنشان می دهدکه حتی در منطقه یوروبانک ها به تنهایی پاسخگوی انتظارات مشتریان نیستند وموسسات مالی غیر بانکی به عنوان مکمل ایفای نقش می کنند. وی درباره ادغام های فعلی صورت گرفته و تاکیدبانک مرکزی برتداوم آن، تصریح کرد:دراین خصوص شایسته است توجه نهاد نظارتی به این نکته جلب شودکه ادغام موفق موسسات اعتباری نیازمند یک چارچوب نظری وعملی ،حقوقی ومالی است که درآن رابطه سهامداران با هم تعریف شده ونحوه ادغام صورت های مالی موسسات با توجه به فرآیند پیچیده قیمت گذاری تسهیلات با ریسک متفاوت مشخص شده باشد. نیلی افزود:به علاوه ادغام موسساتی که دارای ترکیب سهامداران متنوع وبااهداف متفاوت، تعهدات مالی متکثر، متنوع و مدت داردارند، قطعا فرآیندی زمان براست و نظارت خاص خودرا می طلبد. درنتیجه ادغام موسسات یادشده آغاز فرآیند پرفراز ونشیبی است که مراقبت قابل توجهی را درسال آینده می طلبد. علی حسن زاده، معاون پژوهشکده پولی بانکی نیز به عنوان یکی از ارایه دهندگان مقاله در این همایش با عنوان ادغام وتملک درسیستم اعتباری کشور، برنامه ریزی بر مبنای آموزه های موفق دیگران گفت:دربحث ادغام موسسات مالی اعتباری باید به گونه ای برخورد کرد که بی اعتمادی جامعه را کاهش دهدواستانداردهای لازم دراین زمینه رعایت شود. وی با اشاره به اینکه موسسات اعتباری غیر بانکی دارای کارکردهای گوناگونی هستندکه مطابق تعاریف بنیانگذاران آن تاسیس و ادامه فعالیت می دهند، افزود: دروضعیت فعلی برخی از ادغام ها با منافع سهامداران این موسسات مغایر است و برخی از موسساتی که سوددهی کمتری دارند،با موسساتی که از وضعیت بهتری برخوردارند، ادغام می شوند که این امر مشکلات و مقاومت هایی به همراه دارد. این کارشناس تصریح کرد: حتی درارایه تسهیلات، این موسسات معیارهای خود را دارند و وقتی ادغام ها صورت می گیرد، آنان را با مشکلاتی روبرو می کند. حسن زاده در عین حال، ادغام این موسسات را از الزامات دانست واظهارداشت:باید با پرهیز از شتاب این ادغام ها انجام شودتا سوددهی موسسات مالی اعتباری افزایش یابد، همچنین فرآیند ادغام ها از یک استراتژی علمی و مطمئن بهره ببرد. همچنین حمید تهرانفر،مدیرکل سابق نظارت بانک مرکزی در این همایش گفت: استراتژی مناسبی پشت ادغام ها نبود. وی با طرح این پرسش که برای ساماندهی موسسات مالی اعتباری چه باید کرد،افزود:درحال حاضر چاره ای جز ادغام نداریم اما این اقدام باید با کمترین مشکل وچالش فنی وحقوقی انجام شود. این کارشناس خواستار تخصصی شدن امر نظارت برموسسات مالی اعتباری شد و تصریح کرد:درمقایسه با معیارهای اتحادیه اروپا ارقام سرمایه کنونی که برای تاسیس بانک وموسسات مالی اعتباری از سوی بانک مرکزی تعیین شده، بسیار بالاست و این امر مانع بزرگی برای این نهادهای مالی است که باعث افزایش چالش های ناشی از ادغام هم می شود. وی افزود: دریافت مبلغ 400میلیارد تومان برای تاسیس بانک،سپرده بالایی است که باید درآن تجدیدنظرشود. تهرانفرگفت: این گونه موانع باعث بروز چالش ادغام می شود، لذا استراتژی ادغام نباید به گونه ای باشد که باعث مشکل شود. باید ایرادات فنی آن را برطرف کرد. درادامه مرتضی عنایتی،دیگر کارشناس پولی بانکی نیز با بیان اینکه ادغام راه حل چالشهای موجود موسسات مالی اعتباری نیست، اظهارداشت:دربحث ادغام تعاونی های اعتبار، موسسات مالی اعتباری و تشکیل بانک های جدید شاهد چالش هایی هستیم که صورت فنی وحقوقی دارد و باید برطرف شود. وی افزود:ادغام های صورت گرفته درمواردی سنخیت لازم را نداشت؛ هرچند ساماندهی ونظارت کاملا ضروری است وهمه از آن استقبال می کنند امابرای رفع چالش های موجودباید در فضای تعامل اقدامات میدانی وکارشناسی انجام داد. نعمت ا...ملاکریمی،کارشناس پولی باارایه مقاله نقش وجایگاه موسسات اعتباری غیربانکی درتامین مالی خرد، اظهارداشت: براساس مفاد قانون برنامه سوم باید نسبت به ایجاد شرایط لازم برای فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی اقدام می شداما شاهد بودیم تنها یک موسسه مجوز لازم رادریافت کرد. وی افزود:عدم اعطای مجوز درآن مقطع باعث شکل گیری تعاونی های اعتبار متعدد وبروز چالش ادغام های امروز شد. وی تصریح کرد:اکنون نیز با توجه به نقش این موسسات درتامین مالی نیازهای خردمردم وتبدیل شدن به مکمل بانک ها دراین باره ادغام آنها باید تدریجی وخردمندانه صورت گیردچراکه منافع سپرده گذاران آنها بیش از هر چیز اهمیت دارد. کوروش پرویزیان،مشاور رییس کل بانک مرکزی درسخنرانی خود بااشاره به جایگاه موسسات مالی اعتباری در نظام مالی کشور گفت:دربحث ساماندهی موسسات مالی اعتباری فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای شفافیت وپاسخگویی ضروری است.لذا باید بپرسیم اکنون این زیر ساخت ها وجوددارد؟ وی افزود:اگر این زیر ساخت ها فراهم شود، ساماندهی وادغام وبهبود فعالیت موسسات مالی اعتباری تحقق خواهدیافت،لذادربحث ادغام ها نیز باید به این نکات توجه جدی شود. این همایش با حضور نمایندگان ارشد بانک مرکزی، موسسات مالی اعتباری مجازوکارشناسان پولی بانکی از سوی پژوهشکده پولی بانکی برگزارشد.
تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱۲/۱۹ ٠۹:۱۲:۲٠

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!