پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

ممنوعیت ایجاد شعبه جدید بانکی در سال 92

نیوزبانک-بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای ضمن اعلام ممنوعیت ایجاد شعب جدید در سال آینده، تا پایان شهریورماه 92 به بانکها و موسسات اعتباری مهلت داد تا نسبت به واگذاری دارایی های غیرمنقول مازاد خود اقدام کنند.

بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای ضمن اعلام ممنوعیت ایجاد شعب جدید در سال آینده، تا پایان شهریورماه 92 به بانکها و موسسات اعتباری مهلت داد تا نسبت به واگذاری دارایی های غیرمنقول مازاد خود اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از مهر، بانک مرکزی بخشنامه ای بر اساس ماده 10 قانون پولی و بانکی و مصوبه مجمع عمومی صادر کرد که طی آن، مواردی جهت استفاده بهینه از منابع در اختیار بانکها و موسسات اعتباری در شرف تاسیس مطرح شده است.

بر این اساس، بانکها و موسسات اعتباری حداکثر ظرف مدت 6 ماه (تا پایان شهریور سال 1392) باید نسبت به واگذاری کلیه شرکتها اعم از صرافی، شرکت لیزینگ، مشارکت های حقوقی و ... و واگذاری دارایی های غیرمنقول مازاد اقدام کنند.

همچنین طبق این بخشنامه بانکها و موسسات اعتباری به کاهش تعداد شعب به نسبت 20 درصد تعداد آنها موظف شده اند. در سال 1392 به جز بانکها و موسسات اعتباری جدیدالتاسیس که در استانها فاقد شعب هستند هیچگونه تقاضایی برای توسعه شعب پذیرفته نخواهد شد، بدیهی است اداره سازمان و روشهای بانکها مکلفند فهرست شعبی را که تقلیل داده اند تا پایان سال (هر 6 ماه یکبار) به بانک مرکزی ارسال کنند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱۲/۱٦ ٠٧:٤٧:۲٨