پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

نتایج یک مطالعه در پژوهشکده پولی نشان داد

ضرورت حذف چهار صفر به دلیل رشد بالای تورم

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در تازه ترین نشست ماهانه خود، جلسه ای را به بررسی «اصلاح نظام نیوزبانک-پرداخت نقدی کشور» اختصاص داد. در پروژه ای که در این سمینار از سوی مدیر کل پیشین اقتصادی بانک مرکزی ارائه شد، با توصیفی از وضعیت فعلی نظام های پرداخت در کشور و مشکلات آن، پیشنهادهایی از قبیل کنترل تورم برای ثبات بخشی به نظام پرداخت و واحد های پولی، لزوم کاهش سرانه اسکناس در کشور و ضرورت حذف صفر از پول ملی مطرح شد.

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در تازه ترین نشست ماهانه خود، جلسه ای را به بررسی «اصلاح نظام پرداخت نقدی کشور» اختصاص داد. در پروژه ای که در این سمینار از سوی مدیر کل پیشین اقتصادی بانک مرکزی ارائه شد، با توصیفی از وضعیت فعلی نظام های پرداخت در کشور و مشکلات آن، پیشنهادهایی از قبیل کنترل تورم برای ثبات بخشی به نظام پرداخت و واحد های پولی، لزوم کاهش سرانه اسکناس در کشور و ضرورت حذف صفر از پول ملی مطرح شد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک،در تازه ترین سمینار ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی کشور، «سامان دهی نظام پرداخت های نقدی کشور» مورد بررسی قرار گرفت. این پروژه توسط محمد هادی مهدویان، مدیرکل سابق اقتصادی بانک مرکزی و با حضور سید محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی، اکبر کمیجانی معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و محمد نوفرستی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بررسی کرد. این جلسه دیروز، بیست و پنجم بهمن ماه برگزار شد.

نظام های پرداخت و تسویه

طبق این پروژه، نظام پرداخت و تسویه یکی از پنج بخش نظام مالی در اقتصاد است. با این دسته بندی، یک نظام مالی از اجزای نظام بانکی، نظام بیمه، بورس اوراق بهادار، نظام پرداخت و تسویه و سایر نهادهای مالی طبقه بندی می شود که نظام پرداخت و تسویه، خود مشتمل بر سه دسته نظام پرداخت نقد، نظام پرداخت اعتباری و نظام پرداخت الکترونیکی است. کارکردهای نظام پرداخت و تسویه نیز در این پروژه مورد معرفی قرار گرفت و برای نظام پرداخت نقدی، سه کارکرد «ارزشگذاری»، «وسیله مبادله» و «ذخیره ارزش» عنوان شد.

نظام پرداخت و تسویه نیز همانند دیگر اجزای نظام مالی دارای ماموریت هایی است. در این ارائه، ماموریت های این نظام شامل موارد انتقال سریع، کارآمد و ایمن وجوه، تسویه قطعی و مطمئن معاملات و مبادلات (کاهش ریسک)، ارتقای کارآیی نظام مالی، افزایش کارآیی اجرای سیاست های پولی و مالی، افزایش ثبات سیستم مالی، کاهش هزینه های مبادلاتی اقتصاد و تامین نقدینگی و نیازهای مالی فعالان اقتصادی عنوان شد.

پرداخت و تسویه در ایران

بخش دوم پروژه ارائه شده در سمینار ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی، به ارائه نمایی از «وضعیت فعلی نظام پرداخت و تسویه در ایران» اختصاص یافت. مدیرکل سابق اقتصادی بانک مرکزی در ارائه خود به برآوردی آماری از حدود گردش وجوه در اقتصاد کشور پرداخت. وی ابزارهای پرداخت وجه را به سه دسته ابزارهای نقدی، اعتباری و الکترونیکی تقسیم کرد و برای هر یک به توضیح «نسبت برابری به GDP» و «گردش پولی» برای دو بازه زمانی یک ساله و متوسط روزانه پرداخت. طبق داده های وی، مجموع گردش پولی این سه ابزار پرداخت در یک سال در اقتصاد کشور، معادل با 5 هزار و 380 تریلیون تومان (هر تریلیون معادل با هزار میلیارد است) بوده است. بیشترین سهم از گردش پولی نیز متعلق به ابزارهای الکترونیکی بوده که تقریبا 60 درصد از گردش پولی را داشته و پس از آن ابزارهای اعتباری 25 درصد و ابزارهای نقدی 15 درصد از گردش پولی را به خود اختصاص داده اند.

مبادلات اعتباری

بخش دیگر از بررسی وضعیت فعلی نظام پرداخت و تسویه در ایران در این پروژه، با استفاده از آمار اتاق پایاپای اسناد بانکی (تهران و شهرستان) انجام گرفت و تصویری از وضعیت آماری تعداد و ارزش مبادلات این اتاق ارائه شد. آمار مربوط به وضعیت مبادله چک برای بررسی نظام پرداخت اعتباری مورد توجه قرار گرفت. چک های مبادله شده، به دو دسته «ایران چک» و «چک های عادی» تقسیم بندی شد و آمار مربوط به تعداد و ارزش این مبادلات در اتاق پایاپای، از سال 86 تا 90 مورد بررسی قرار گرفت. این آمار نشان می دهد مبادلات ایران چک در سال 87 تقریبا نصف شده و در سه سال بعد تقریبا به صفر رسیده است.

علت این مساله، حذف چک پول های بانک های مختلف و جایگزینی ایران چک بانک مرکزی بوده است؛ چرا که با ورود چک پول بانک مرکزی، دیگر نیازی به انتقال چک پول به بانک های صادر کننده و تبادل آن با اتاق پایاپای نبوده و این چک پول همانند اسکناس در سطح اقتصاد به گردش افتاده است. در نتیجه، آماری از مبادلات و ارزش آن نیز مثل گذشته در دسترس نیست.

پرداخت و تسویه الکترونیکی

نظام پرداخت و تسویه الکترونیکی بخش دیگر اجزای نظام پرداخت و قسمت دیگر پروژه محمدهادی مهدویان بود. در این بخش، ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، شامل کارت، تلفن، اینترنت، و ایمیل عنوان شد. همچنین ساختار و پروتکل آن نیز، نظام پرداخت و تسویه بین بانکی برشمرده شد که شامل شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب)، سامانه حواله الکترونیک بین بانکی (سحاب)، اتاق پایاپای اسناد بانکی، اتاق پایاپای الکترونیکی (پایا)، سامانه تسویه ناخالص آنی وجوه (ساتنا) و سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی (تابا) است. محمدهادی مهدویان در ادامه به بیان ویژگی های کلی سامانه های بین بانکی پرداخته و با تقسیم بندی آنها به دو دسته مرتبط با وجوه کلان و خرد افزوده است: ساتنا و تابا سامانه های پرداخت و تسویه وجوه کلان ارزیابی می شوند (تسویه انفرادی، ناخالص، آنی)، در حالی که شتاب، سحاب، اتاق پایاپای اسناد بانکی، پایا سامانه های وجوه خرد ارزیابی می شوند (تسویه چندجانبه، خالص، تاخیری).

ضرورت اصلاح نظام پرداخت

در بخش سوم پروژه «اصلاح نظام پرداخت نقدی کشور»، ضرورت های این اصلاح مورد بحث قرار گرفته است. ویژگی های اساسی ابزارهای اسکناس و مسکوک مورد بحث قرار گرفته و در بیان ضرورت های اصلاح نظام پرداخت به موارد: «تناسب اندازه ها و ترکیب اسکناس و مسکوک نسبت به قیمت کالاها و خدمات، رفتارهای هزینه ای و پس اندازی مردم و نیازهای بازار برای تسویه مبادلات»، «به هم خوردن تناسب واحد اصلی و واحد فرعی»، «مشکلات حسابداری، مالی، و نرم افزاری» و «هزینه های اجرایی و پشتیبانی» اشاره شده است.

سرانه بالای اسکناس در ایران

مدیر کل پیشین اقتصادی بانک مرکزی در ادامه پروژه خود، به بیان آماری از سرانه برگ اسکناس و مسکوکات فلزی پرداخت و وضعیت این آمار و سرانه را در ایران با برخی از کشورهای منتخب، برای فاصل زمانی بین سال های 2008 تا 2011، مورد بررسی قرار داد. این آمار نشان دهنده بالا بودن سرانه اسکناس در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان است. بر این اساس، در فاصله 2008 تا 2011، متوسط یا سرانه نگه داری اسکناس در کشور به تعداد 101 برگ بوده است، حال آنکه این تعداد به عنوان مثال در کانادا 54 برگ و در منطقه یورو حدودا 40 برگ بوده است. البته در بین کشورهای مورد بررسی، ژاپن و آمریکا نیز تفاوت قابل ملاحظه ای با دیگر کشورها داشته و سرانه اسکناس در آنها به ایران نزدیک بوده است.

مهم ترین عامل فرسایش ارزش پول ملی

در پروژه ارائه شده از سوی محمدهادی مهدویان، مهم ترین عوامل اثر گذار بر نظام بهینه سکه و اسکناس، شامل موارد «تورم، رشد اقتصادی، پول الکترونیک و چک های بانکی» معرفی شد. مدیرکل اقتصادی پیشین بانک مرکزی با برشمردن تورم به عنوان مهم ترین عامل فرسایش ارزش پول ملی، جدولی را ارائه کرد که در آن مشخص شده بود با هر نرخی از تورم، در چه بازه زمانی قیمت ها 10 برابر می شود. به عبارت دیگر نرخ تورم متوسط سالانه (درصد) را با تعداد سال های 10 برابر شدن قیمت ها، متناظر می کرد. مطابق این جدول، با نرخ تورم متوسط سالانه 22 درصدی، در تقریبا 11 سال، قیمت ها 10 برابر شده و بنابراین سیستم قبلی اسکناس نیاز به دگرگونی پیدا می کند. از این رو، بهترین روش برای ثبات بخشی به نظام پرداخت ها، کنترل تورم و کاستن از آن است.

ویژگی های نظام پرداخت بهینه

محمدهادی مهدویان در ادامه بخش سوم پروژه خود؛ یعنی «ضرورت های اصلاح نظام پرداخت نقدی کشور»، به بیان ویژگی های یک نظام پرداخت مطلوب یا به اصطلاح مورد استفاده در مقاله ارائه شده، به بیان «حقایق نظام مند یک نظام بهینه پرداخت نقد» پرداخت. در این بخش وی ویژگی های نظام پرداخت بهینه را مشتمل بر 7 مورد، شامل «رابطه یک صدی واحد اصلی و واحد فرعی پول، چندبرابری بزرگ ترین واحد اصلی (درشت ترین قطع اسکناس) به کوچک ترین واحد فرعی پول (ریزترین اندازه سکه)، هزینه متوسط یک خانوار در روز در تامین نیازها (بدون مسکن) با پوشش یک قطعه اسکناس، تبعیت اندازه ها از قاعده تناسب اندازه اسکناس و اندازه مسکوکات، عدم تجاوز تعداد اسکناس و مسکوک از عدد 6 یا حداکثر 7، امکان تسویه کلیه مبادلات حداکثر با 3 تا 4 قطعه اسکناس و مسکوک، تناسب کوچک ترین اندازه سکه با قیمت ارزان ترین کالا یا خدمت یا ترکیب هزینه ای و نیز پیش بینی تناسب ارزش اسمی/ارزش ذاتی» عنوان کرد.

حذف چهار صفر از پول

در بخش جمع بندی این پروژه، مدیر کل پیشین اقتصادی بانک مرکزی، نتایج پروژه خود را در قالب چند نکته بیان کرد. به گفته وی، با توجه به مشکلات نظام پرداخت نقدی کشور، اصلاح این نظام و تجدید ارزش گذاری پول ملی اجتناب ناپذیر است. وی چند پیشنهاد را برای بهبود وضعیت کنونی پرداخت ارائه کرد. وی توصیه کرد: در تعیین کوچک ترین و بزرگ ترین اندازه های اسکناس و مسکوک، تعداد، مرز اسکناس و مسکوک، و آرایش فاصله ها باید از قواعد متعارف پیروی کرد. وی همچنین بخشی از نتایج پروژه خود را که به حذف صفر از پول ملی مربوط می شد، بیان کرد و برای این پیشنهاد، به قواعدی استناد کرد. به گفته وی، «بر اساس قاعده D-متریک، BDT، ضرورت معرفی واحد فرعی پول و ابقای قدرت خرید آن»، حذف چهار صفر از پول ملی مورد توصیه است. به اعتقاد وی، در تجدید ارزش و معرفی واحد پول جدید توجه به ظرفیت های تولید (چاپ اسکناس و ضرب سکه) ضروری است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱۱/۲٦ ٠٨:٠٦:۱٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!