پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

در مهر ماه سال جاری

خودپردازهای بانک صادرات بیشترین مبلغ تراکنش های نظام بانکی را از آن خود کردند

نیوزبانک- بر اساس امار بانک مرکزی در ماه های مرداد، شهریور و مهرماه سال 91 بانک های ملی، صادرات و ملت رقابت فشرده ای درمبلغ تراکنش های بانکی خود پردازها داشته اند و در این رقابت فشرده سرانجام بانک صادرات گوی سبقت را از دو رقیب خود ربود و در مهرماه سال جاری بالاترین مبلغ تراکنش در خودپردازها ی نظام بانکی را به خود اختصاص داد.

بر اساس امار بانک مرکزی در ماه های مرداد، شهریور و مهرماه سال 91 بانک های ملی، صادرات و ملت رقابت فشرده ای درمبلغ تراکنش های بانکی خود پردازها داشته اند و در این رقابت فشرده سرانجام بانک صادرات گوی سبقت را از دو رقیب خود ربود و در مهرماه سال جاری بالاترین مبلغ تراکنش در خودپردازها ی نظام بانکی را به خود اختصاص داد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، بانک صادرات توانست در مهرماه سال جاری با 3 هزار و هفتصد و هفتاد و یک خود پرداز که به صورت تقریبی معادل نیمی از خود پردازها بانک ملی و تقریبا برابر با بانک ملت است بیشترین مبلغ تراکنش های بانکی در خود پردازهای شبکه بانکی را به خود اختصاص دهد که بسیار قابل توجه است.

بانک های ملی، صادرات و ملت در مرداد ماه به ترتیب با 6374، 3760 و 3150 فقره خودپرداز22.4%، 13.2% و 11.08% از خود پرداز نظام بانکی را به خود اختصاص دادند، این بانک ها به ترتیب در تعداد تراکنش های بانکی  با 104589345، 65444808 و 73687620 با 30.4%، 19% و21.4 %  ازکل تعداد تراکنش های  بانکی به مبالغ 121433915505099 ، 100414616397215 و 78687590146368 با درصد های 30.1%، 25.6% و 20% از کل مبلغ تراکنش های بانکی را به خود اختصاص داده اند.

همچنین در شهریور ماه بانک های ملی، صادرات و ملت به ترتیب با 6380، 3762 و 3176 فقره خودپرداز22.2%، 13.1% و 11.1% از خود پرداز نظام بانکی را به خود اختصاص دادند، این بانک ها به ترتیب در تعداد تراکنش های بانکی  با 111033612، 69411200 و 69695570 با 31.1%، 19.5% و19.53%  ازکل تعداد تراکنش های  بانکی به مبالغ 134294390370595 ، 114646869268848 و 86424175203347 با درصد های 30.7%، 26.2% و 19.8% از کل مبلغ تراکنش های بانکی را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس این گزارش در مهر ماه هم بانک های ملی، صادرات و ملت به ترتیب با 6383، 3771 و 3181 فقره خودپرداز22.1%، 13.3% و 10% از خود پرداز نظام بانکی را به خود اختصاص دادند، این بانک ها به ترتیب در تعداد تراکنش های بانکی  با 112855121، 71089577و 36720642 با 34.2%، 21.6% و 11.1%  ازکل تعداد تراکنش های  بانکی به مبالغ 143309134823116 ، 146715852006707 و 47413850326772 با درصد های 32.1%، 32.8%، و 10.6% از کل مبلغ تراکنش های بانکی را به خود اختصاص داده اند.

آنچه در این آمار ها خود نمایی می کند، امار تعداد تراکنش های بانک صادرات نسبت به مبلغ این تراکنش ها است، این بانک در سه ماه متوالی با تعداد تراکنش های کمتر نسبت به دو بانک دیگر میزان مبلغ بیشتری را به خود اختصاص داده است.

تراکنش هایی که مبالغ را در خود پردازها بالا می برند از دو حالت برداشت نقدی وجه و انتقال وجه خارج نیستند، پس با این حساب می توان نتیجه گرفت متوسط مبلغ یا پولی که در هر تراکنش خود پرداز های  بانک صادرات اعم از برداشت یا انتقال وجه انجام شده است نسبت به دو بانک دیگر بیشتر است.

این امر به عوامل گوناگونی بستگی دارد، یکی از آنها  وجود افراد با سپرده های بانکی غنی در بانک صادرات است که در نقل و انتقالات وجه از خود پردازها این بانک اسفاده می کنند و مبلغ تراکنش را بالا می برند، دیگری وجود شرکت های بزرگ در این بانک که حقوق کارمندان خود  از طریق بانک صادرات پرداخت می کنند و ده ها دلیل دیگر که حاکی ار اعتماد مردم ایران به بانک صادرات است.

نکته قابل توجهی که هم در تعداد تراکنش های بانکی و هم مبلغ این تراکنش ها  نسبت به تعداد خودپردازها با اهمیت است توجه به نکات ظریفی است که  ریشه درعواملی چون، قرار گرفتن خود پردازهای بانک صادرات در محل های پر رفت و آمد، دسترسی اسان به خودپردارهای این بانک و کیفیت خوب خدمات این خود پردازها که شامل سرعت، وجود نقص فنی کمتر، ساعات کار بیشتر خودپردارها و  وجود نقدینگی دایم در این دستگاه ها است که اعتماد مردم را برای استفاده از خدمات این بانک بالا برده است.

 

در مرداد ماه سال 91

نام بانک

آمار تعداد خود پردازها

درصد خودپردازها

آمارتعداد تراکنش های خودپردازها

درصد تعداد تراکنش های خودپردازها

آمارمبلغ تراکنش های خود پردازها

در صد مبلغ تراکنش های خود پردازها

بانک ملی

6374

22.4%

104589345

30.4%

121433915505099

30.1%

بانک صادرات

3760

13.22%

65444808

19%

100414616397215

25.6%

بانک ملت

3150

11.08%

73687620

21.4%

78687590146368

20%

جمع کل نظام بانکی

28435

100%

344204418

100%

392512318384293

100%

 

 

در شهریورماه سال 91

نام بانک

آمار تعداد خود پردازها

درصد خودپردازها

آمارتعداد تراکنش های خودپردازها

درصد تعداد تراکنش های خودپردازها

آمارمبلغ تراکنش های خود پردازها

در صد مبلغ تراکنش های خود پردازها

بانک ملی

6380

22.24%

111033612

31.13%

134294390370595

30.7%

بانک صادرات

3762

13.12%

69411200

19.5%

114646869268848

26.2%

بانک ملت

3176

11.1%

69659570

19.53%

86424175203347

19.8%

جمع کل نظام بانکی

28677

100%

356648128

100%

437683335159250

100%

 

 

 

در مهر ماه سال 91

نام بانک

آمار تعداد خود پردازها

درصد خودپردازها

آمارتعداد تراکنش های خودپردازها

درصد تعداد تراکنش های خودپردازها

آمارمبلغ تراکنش های خود پردازها

در صد مبلغ تراکنش های خود پردازها

بانک ملی

6383

22.1%

112855121

34.2%

143309134823116

32.1%

بانک صادرات

3771

13.3%

71089577

21.6%

146715852006707

32.8%

بانک ملت

3181

10.1%

36720642

11.1%

47413850326772

10.6%

جمع کل نظام بانکی

28899

100%

330180597

100%

446956206535696

100%

 
 
فاطمه اسماعیلی
تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱۱/۱٤ ٠٠:٠٧:۱٨

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!