پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بازاریابی کارکنان شعب بانک توسعه صادرات

نیوزبانک-تحولات جدید در مدیریت امور شعب بانک توسعه صادرات ایران با بهبود گردش نیروی انسانی و تغییر در شیوه بازاریابی دانش و بهره وری کارکنان این بانک را افزایش می دهد.

تحولات جدید در مدیریت امور شعب بانک توسعه صادرات ایران با بهبود گردش نیروی انسانی و تغییر در شیوه بازاریابی دانش و بهره وری کارکنان این بانک را افزایش می دهد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، در برنامه جدید بازاریابی بانک توسعه صادرات تمامی پرسنل شعب موظف به بازاریابی مشتریان جدید در جهت جذب منابع و افزایش خدمات بانک در زمینه صدور ضمانت نامه های ریالی و ارزی، اعتبارات و بروات اسنادی، اعطای تسهیلات و سایر خدمات هستند.

این بخشی از نامه 4 بندی ابوالفضل نوفرستی مدیر جدید امور شعب بانک توسعه صادرات به تمامی روسای شعب این بانک است.

بنابراین گزارش، برای اجرای مطلوب این طرح جدید بازاریابی در هر یک از شعب کمیته ای برای بازاریابی تشکیل می شود که مسئولیت آن بر عهده هریک از روسای شعب توسعه صادرات قرار دارد و گزارش فعالیت این کمیته در پایان هر ماه تنظیم و برای مدیریت امور شعب این بانک ارسال می شود.

همچنین روسای شعب بانک توسعه صادرات باید گزارش گردش نیروی انسانی هر یک از شعب را در دوره های سه ماهه تنظیم نمایند.

نظارت بر اجرای صحیح مصوبات اعتباری و پیگیری های لازم را درخصوص بازپرداخت به موقع تسهیلات و وصول مطالبات شعبه از دیگر مسئولیت های شعب توسعه صادرات است.

در بخشی دیگر از این نامه تاکید شده است: برای بهبود عملکرد و افزایش بهره وری تمامی پرسنل شعبه باید در هر دوره شش ماهه حداقل 5 روز متوالی از مرخصی استحقاقی خود استفاده نمایند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱۱/٠۱ ۱۱:۱۲:۲۱
کلمات کلیدی :