پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اجرای فاز دوم هدفمندی نیازمند آمادگی است

سهم تولید از یارانه ها در فاز اول گم شد

نیوزبانک- نگرانی افزایش تورم تار و پود وجود ایرانیان به ویژه اقشار ضعیف را می لرزاند و اجرای مرحله دوم این طرح از نظر مردم، تولیدکنندگان و کارشناسان کاهش تولید داخلی، تورم و افزایش تقاضا را به همراه دارد.

نگرانی افزایش تورم تار و پود وجود ایرانیان به ویژه اقشار ضعیف را می لرزاند و اجرای مرحله دوم این طرح از نظر مردم، تولیدکنندگان و کارشناسان کاهش تولید داخلی، تورم و افزایش تقاضا را به همراه دارد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از مهر، نگرانی افزایش تورم تار و پود وجود ایرانیان به ویژه اقشار ضعیف را می لرزاند و اجرای مرحله دوم این طرح از نظر مردم، تولیدکنندگان و کارشناسان کاهش تولید داخلی، تورم و افزایش تقاضا را به همراه دارد.

یکی از بزرگ ترین معضلاتی که شیوه اجرای هدفمندی در فاز اول به وجود آورد، تزریق یارانه نقدی در سطح جامعه بود که هم منجر به افزایش نقدینگی و بروز تورم شد و هم سهم بخش تولید را به دست فراموشی سپرد.

در شرایط اقتصادی فعلی کشور به نظر می رسد دولت باید به جای افزایش یارانه نقدی کنترل دقیقی روی تبعات منفی اجرای این طرح داشته باشد تا بتواند این پیامدهای منفی را به درستی مدیریت کند.

با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی ایران، پرداخت یارانه نقدی به مردم جامعه یکی از بدترین شیوههای حذف یارانه به شمار می آید زیرا هر چند پرداخت یارانه نقدی قدرت خرید را به طور کوتاه مدت افزایش می دهد اما باید دید تقاضای کل افزایش یافته در اثر رشد قدرت خرید خانوار را تولید داخل امکان پاسخگویی دارد؟

متاسفانه بی پرده باید گفت پرداخت یارانه به صورت نقدی به خانوارها و افزایش تقاضای کل در نبود تولید کافی در داخل، خود خالق تورمی بالاست.

در این میان مردم نیز که اثرات منفی پرداخت یارانه ها را در مرحله اول که پائین آمدن قدرت خرید خانوارها و افزایش نرخ تورم و گرانی ها را دیده اند هیچ امیدی به مثبت بودن اجرای فاز دوم این طرح و افزایش یارانه نقدی را ندارند.

حاضریم یارانه ها را پس بدهیم اما قدرت خرید گذشته را داشته باشیم

یک شهروند بیرجندی در مورد افزایش یارانه نقدی می گوید: اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه به مردم هیچ گلی به سر مردم نزد، بلکه گرانی ها و افزایش تورم در جامعه را شاهد بودیم.

محمد رضایی فرد افزود: حاضریم یارانه نقدی را پس بدهیم اما قدرت خرید گذشته را داشته باشیم.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه در گذشته حقوقم کمتر بود اما رفاه بیشتری داشتم اما هم اکنون علی رغم افزایش حقوقم و دریافت یارانه قدرت خرید حداقل های زندگی را برای خانواده ام ندارم.

وی با بیان اینکه یارانه نقدی حتی کفاف پول آب، برق و گاز را هم نمی کند، ادامه می دهد: معلوم نیست دولت یارانه بیشتری به ما بدهد وضعیت چه شود؟

شهروند بیرجندی دیگری نیز اضافه کرد: دولت هم اکنون به ازای هر نفر 45 هزار تومان یارانه می دهد اما 10 برابر آن را به طرق مختلف از جیب مردم بر می دارد.

زهرا خسروی بیان کرد: اجرای فاز اول این طرح اصلا امید بخش نبوده و امیدواریم نمایندگان مجلس جلوی فاز دوم آن را بگیرند چون معلوم نیست دیگر اقشار کم درآمد با وضعیت اقتصادی که پیش خواهد آمد چگونه بتوانند از پس خرید حتی نان شبشان هم برآیند.

وی می گوید: دولت در فاز اول قول داده بود وضعیت اقتصادی اقشار کم درآمد جامعه بهتر شود و عدالت اقتصادی در جامعه برقرار شود اما اوضاع از آن چه داشتیم بهتر که نشد هیچ، بدتر هم شد.

شهروندی دیگر گفت: هم اکنون دولت در این وضعیت اقتصادی پول ندارد که حقوق کارکنان خود را درست بدهد و چندین ماه است که اضافه حقوق مان را دریافت نکرده ایم چگونه می خواهد یارانه ها را افزایش دهد.

احمدزاده می گوید: دولت اگر قرار است یارانه ای را به مردم بدهد که از جیب خودشان بر دارد، ندهد.

وی اظهار کرد: سبد خانواده های متوسط و ضعیف ایرانی در حال حاضر به اندازه نگران کننده ای کوچک شده که تداوم این روند سبب می شود تا سلامت جامعه در آینده دچار خطر شود.

سهم فراموش شده تولید از یارانه ها

در شرایط کنونی کشور که به لحاظ اقتصادی و تورم شرایط مناسبی ندارد افزایش یارانه ها به ضرر بخش تولید است و تولید داخلی را کاهش و این بخش را فلج خواهد کرد.

هم اکنون در شرایطی که دولت، قانون مصوب مجلس در مورد پرداخت سهم تولید را اجرایی نکرده بخش تولید زیر فشار تورم و شرایط سخت قرار داده که کارشناسان اقتصادی نسبت به از پا در آمدن بخش تولید نیز هشدار داده اند.

دولت باید مشخص کند که سهم تولید از اجرای این قانون چه می شود؟ زیرا نادیده گرفتن بخش تولید ضربات جدی را به کشور و اقتصاد آن وارد می کند.

یکی از تولید کنندگان در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هم اکنون کارخانه اش به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود مواد اولیه و گران بودن حامل های انرژی در حال تعطیلی است، عنوان کرد: دولت سهم تولید را پرداخت نمی کند و به دنبال اجرای فاز دوم هدفمندی است در این صورت ما دیگر توان تولید را نداریم.

وی می گوید: پس دولت حمایت از بخش تولید را کجای کار قرار داده و کی قرار است به بخش تولید کمک شود مگر فقط پرداخت تسهیلات می تواند بخش تولید را نجات دهد.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود با اجرای فاز دوم هدفمندی تورم افزایش یابد و قیمت ها بالا برود و در نتیجه خرید مواد اولیه کارخانجات بیشتر از قیمت های حال حاضر شود و به تبع آن قیمت کالاها در بازار نیز افزایش می یابد و این به ضرر مردم نیز خواهد بود.

وی با بیان اینکه مشکلات بخش تولید بیکاری را در جامعه افزایش خواهد داد، عنوان کرد: هم اکنون نیز بسیاری از تولید کنندگان تعدیل نیرو دارند و یا توان پرداخت حقوق کارگران خود را ندارند.

باید پرسید در شرایط کنونی که تورم دو رقمی، بیکاری چند میلیونی، رکود تولید، فرار از پرداخت مالیات از سوی قدرتمندان به ویژه سوداگران و فاسدان اقتصادی وجود دارد، چگونه دولت بر دور دوم هدفمندی یارانه تاکید می کند؟

اجرای فاز دوم نیازمند آمادگی

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس در گفتگو با مهر اظهارداشت: افزایش یارانه ها منجر به افزایش تورم می شود و نقدینگی را در جامعه افزایش می دهد.

حجت الاسلام محمد باقر عبادی با اشاره به اینکه افزایش تورم فشار روز افزون بر زندگی مردم است، ادامه داد: اگر چه هدفمندی یارانه ها آثار مثبت فراوانی نیز داشته اما در شرایط فعلی اقتصادی کشور کارشناسان نسبت به آثار منفی آن هشدار داده اند.

وی با بیان اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید با احتیاط بیشتری اجرا شود، افزود: اجرای فاز دوم نیازمند آمادگی و مدیریت تبعات منفی فاز اول است.

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس گفت: اصل بحث هدفمندی یارانه ها امر درست و به حقی است اما زمان و شرایط در اجرای آن بسیار مهم است که به طور قطع شرایط فعلی نیز آمادگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را ندارد.

وی با اشاره به اجرای هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن بر بخش تولید؛ گفت: دولت یارانه به بخش تولید نمی دهد و هم اکنون این بخش با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند.

حجت الاسلام عبادی با بیان اینکه آسیب به بخش تولید موجب بیکاری و کاهش اشتغال می شود، عنوان کرد: کاهش تولید نیز موجب افزایش قیمت ها و در نتیجه مصرف کننده ضرر می بیند.

وی ادامه داد: مواد اولیه گران و بالا رفتن قیمت حامل های انرژی به نفع بخش تولید نیست و موجب بالا رفتن قیمت ها می شود که نمی توان جلوی آن را هم گرفت.

عنوان کرد: با افزایش قیمت کالاها قدرت خرید مردم با درآمدهای ثابت به شدت کاهش یافته و از سویی افراد سودجو و دلالان با تشدید تورم به دارایی های خود افزوده و بنابراین تورم زا بودن افزایش یارانه نقدی شکاف طبقاتی در جامعه را افزایش خواهد داد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱٠/٣٠ ۱٣:٤٧:٠٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!