پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بر اساس امار بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال جاری :

بانک های ملی و صادرات رکورد دار تجیهیزات پرداخت الکترونیک شدند

نیوزبانک- نیوزبانک- بانک های ملی و صادرات و ملت بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال جاری دارای بیشترین تجهیزات پرداخت الکترونیک در نظام بانکی بوده اند.

بر اساس امار بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال جاری :

بانک های ملی و صادرات رکورد دار تجیهیزات پرداخت الکترونیک شدند

نیوزبانک- ببانک های ملی و صادرات و ملت بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال جاری دارای بیشترین تجهیزات پرداخت الکترونیک در نظام بانکی بوده اند.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، بانک ملی با صدور 23.213.669 فقره کارت برداشت در مقام اول و بانک صادرات با صدور 21.185.330 فقره کارت برداشت در مقام دوم و بانک ملت با صدور 21.146.406 کارت برداشت در مقام سوم قرار دارد.

بانک ملی در صدور کارت های اعتباری با صدور 799.998 کارت در مقام اول قرار دارد و بانک صادرات با صور 341.284 فقره کارت اعتباری در مقام دوم و بانک ملت با صدور 42.328 فقره کارت اعتباری در مقام سوم قرار دارد.

بانک  ملت در صدور کارت های خرید و هدیه گوی سبقت را از دو رقیب خود ربوده وبا صدور 15.579.075 فقره کارت در مقام اول قرار گرفته و بعد بانک صادرات با صدور 8.570.125 در مقام دوم و بانک ملی با صدور 5.988.460 در مقام سوم قرار گرفته است. بانک ملت با توجه به میزان بالای صدور کارت های هدیه در مجموع صدور کارت های بانکی اعم از برداشت، اعتباری و هدیه با صدور 36.767.809 فقره کارت 17.88 درصد صدور کارت را به خود اختصاص داده و در صدر قرار دارد و بعد از ان بانک صادرات با صدور 30.096.739 فقره کارت بانکی با 14.636 درصد در مقام دوم وبانک ملی با صدور 30.002.157 فقره کارت بانکی و 14.59 درصد در مقام سوم قرار دارد.

بر اساس این گزارش ، بانک های ملت ، صادرات و ملی در مجموع 47.106 درصد صدور کارت های بانکی را به خود اختصاص داده اند،  در صدر جدول قر ار دارند و نزدیک به نیمی از کارت های شبکه بانکی را صادر کرده اند.

همچنین در تعداد خود پردازهای شبکه بانکی بانک های  ملی، صادرات ، ملت به ترتیب   با برخورداری از 6383، 3771و 3181 فقره دستگاه خود پردازو سهم 22%، 13%و11%  بیشترین سهم را  تا پایان مهرماه سال 91 به خود اختصاص داده اند .

بر اساس گزارش بانک مرکزی بانک های ملت، ملی و صادرات  به ترتیب  با 474375، 439792 و 387349 پایانه فروش و با سهم 18.6%، 17.2% و 15.1% دارای بیشترین سهم در تعداد پایانه های فروش در کشور هستند.

بر اساس این گزارش، بانک های ملی، صادرات، مسکن، تجارت ، کشاورزی ،سپه و ملت به ترتیب با برخورداری 15582، 7766، 6204، 5491، 4972، 3650 و 3621 پایانه شعب وسهم 29.8% ، 14.8% ، 11.8% ،10.5% ، 9.5%،7% و 6.9% دارای بیشترین سهم در نظام بانکی کشور تا پایان مهرماه سال 91هستند.

 

 

 

نام بانک

تاریخ

کارت برداشت

کارت اعتباری

کارت خرید

کارت پول الکترونیک

اقتصاد نوين

 

تا پایان مهرماه 91

4,105,183

22,394

2,784,754

0

انصار

 

تا پایان مهرماه 91

0

0

0

0

ايران زمين

تا پایان مهرماه 91

0

0

0

0

پارسيان

تا پایان مهرماه 91

3,451,817

253,521

9,206,148

0

پاسارگاد

تا پایان مهرماه 91

2,168,772

56,463

4,281,211

0

پست بانك ايران

تا پایان مهرماه 91

735,167

0

214,010

0

تات

تا پایان مهرماه 91

193,414

2,290

280,972

0

تجارت

تا پایان مهرماه 91

17,385,442

2,657

1,955,378

0

توسعه تعاون

تا پایان مهرماه 91

271,730

3,271

201,380

0

توسعه صادرات

تا پایان مهرماه 91

22,813

0

14,613

0

حكمت ايرانيان

تا پایان مهرماه 91

0

0

0

0

دي

تا پایان مهرماه 91

445,585

23

174,776

0

رفاه

تا پایان مهرماه 91

5,387,386

1,837

1,088,011

0

سامان

تا پایان مهرماه 91

1,437,418

0

2,256,680

7,460

سپه

تا پایان مهرماه 91

14,685,193

140

3,673,005

0

سرمايه

تا پایان مهرماه 91

433,427

4,425

291,663

0

سينا

تا پایان مهرماه 91

1,344,905

21,574

903,521

0

شهر

تا پایان مهرماه 91

0

0

0

0

صادرات ايران

تا پایان مهرماه 91

21,185,330

341,284

8,570,125

2,906

صنعت و معدن

تا پایان مهرماه 91

73,056

596

2,817

0

قرض الحسنه مهر ايران

تا پایان مهرماه 91

563,756

0

59,800

0

كارآفرين

تا پایان مهرماه 91

135,615

0

34,510

0

كشاورزي

تا پایان مهرماه 91

17,083,720

39,158

639,796

0

گردشگري

تا پایان مهرماه 91

0

0

0

0

مسكن

تا پایان مهرماه 91

7,640,231

22,667

2,559,843

0

ملت

تا پایان مهرماه 91

21,146,406

42,328

15,579,075

1,260,149

ملي ايران

تا پایان مهرماه 91

23,213,699

799,998

5,988,460

0

موسسه توسعه

تا پایان مهرماه 91

43,991

309

91,800

0

جمع

 

 

 

60,852,348

1,270,515

 

 

بانک

تاریخ

کارت

خود پرداز

پایانه فروش

پایانه شعب

 

اقتصاد نوين

تا پایان مهرماه 91

6,912,331

798

80,771

1,063

 

انصار

تا پایان مهرماه 91

0

0

0

0

 

ايران زمين

تا پایان مهرماه 91

0

0

0

0

 

پارسيان

تا پایان مهرماه 91

12,911,486

499

337,251

300

 

پاسارگاد

تا پایان مهرماه 91

6,506,446

658

144,412

310

 

پست بانك ايران

تا پایان مهرماه 91

949,177

1,283

10,080

441

 

تات

تا پایان مهرماه 91

476,676

146

19,010

201

 

تجارت

تا پایان مهرماه 91

19,343,477

2,537

158,446

5,491

 

توسعه تعاون

تا پایان مهرماه 91

476,381

115

11,697

393

 

توسعه صادرات

تا پایان مهرماه 91

37,426

39

41

38

 

حكمت ايرانيان

تا پایان مهرماه 91

0

0

0

0

 

دي

تا پایان مهرماه 91

620,384

404

25,876

286

 

رفاه

تا پایان مهرماه 91

6,477,234

1,285

30,732

1,553

 

سامان

تا پایان مهرماه 91

3,694,098

697

111,765

398

 

سپه

تا پایان مهرماه 91

18,358,338

2,401

94,056

3,650

 

سرمايه

تا پایان مهرماه 91

729,515

216

16,741

148

 

سينا

تا پایان مهرماه 91

2,270,000

420

4,582

288

 

شهر

تا پایان مهرماه 91

0

0

0

0

 

صادرات ايران

تا پایان مهرماه 91

30,096,739

3,771

387,349

7,766

 

صنعت و معدن

تا پایان مهرماه 91

76,469

67

4,881

72

 

قرض الحسنه مهر ايران

تا پایان مهرماه 91

623,556

316

0

387

 

كارآفرين

تا پایان مهرماه 91

170,125

96

0

0

 

كشاورزي

تا پایان مهرماه 91

17,762,674

2,217

129,991

4,972

 

گردشگري

تا پایان مهرماه 91

0

0

0

0

 

مسكن

تا پایان مهرماه 91

10,222,741

1,317

66,747

6,204

 

ملت

تا پایان مهرماه 91

36,767,809

3,181

474,375

3,621

 

ملي ايران

تا پایان مهرماه 91

30,002,157

6,383

439,792

15,582

 

موسسه اعتباري توسعه

تا پایان مهرماه 91

136,100

53

795

66

 

جمع

تا پایان مهرماه 91

205,621,339

28,899

2,549,390

53,230

 

 

 

 

 

 

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱٠/۲٤ ٠٠:٠٤:٣٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!