پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

سیر صعودی اکثر بورسهای آسیایی

نیوزبانک-شاخص سهام کاسپی در بورس کره جنوبی با یک ممیز بیست و شش صدم افزایش معادل سی و هفت ممیز بیست و هفت صدم واحد به یکهزار و هفتصد و پنجاه و سه ممیز سی و پنج صدم واحد رسید.

شاخص سهام کاسپی در بورس کره جنوبی با یک ممیز بیست و شش صدم افزایش معادل سی و هفت ممیز بیست و هفت صدم واحد به یکهزار و هفتصد و پنجاه و سه ممیز سی و پنج صدم واحد رسید.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از شبکه تلویزیونی بی بی سی، شاخصهای سهام در اکثر بورسهای آسیایی امروز سبز رنگ شد که نشانه صعود آنها است. امروز شاخص سهام نیکی در بورس توکیو با یک ممیز بیست صدم درصد معادل هشتادو چهار ممیز سی و نه صدم واحد افزایش به نه هزار و سیصد و سی و دو ممیز هفتاد و پنج صدم رسید. شاخص سهام هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ با هفتاد و شش صدم درصد معادل بیست و چهار ممیز شصت و پنج صدم واحد افزایش، به بیست و یک هزار و ششصد و هشتاد و هشت ممیز شانزده صدم واحد رسید. بورس استرالیا نیز وضعی همانند هنگ کنگ داشت بطوریکه شاخص سهام اس اند پی دویست در بورس سیدنی با بیست و سه صدم درصد معادل سی و چهار ممیز شصت و هفت صدم واحد افزایش به چهار هزار و پانصد و هشت ممیز سی و پنج صدم واحد رسید. شاخص سهام شانگهای کامپوزیت با هفت صدم درصد معادل بیست و چهارممیز سی و هفت واحد کاهش به دو هزار و یکصد و سه ممیز سی و پنج صدم واحد رسید.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠۹/٠۲ ۱۹:۲۵:٤۲

اخبار مرتبط