پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بانک ایران زمین همایش مبارزه باپولشویی برگزار کرد

نیوزبانک- بانک ایران زمین با هدف ارتقای سطح اقتصادی کشور وکاهش فساد مالی، همایشی رابا عنوان مبارزه باپولشویی برگزار کرد که درآن مدیران وروسای بلند پایه بانکی کشوردیدگاه های خودرا مطرح کردند.

بانک ایران زمین با هدف ارتقای سطح اقتصادی کشور وکاهش فساد مالی، همایشی رابا عنوان مبارزه باپولشویی برگزار کرد که درآن مدیران وروسای بلند پایه بانکی کشوردیدگاه های خودرا مطرح کردند.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به تاریخچه بانک ایران زمین درباره اثرات زیان بارپولشویی براقتصادکشورگفت:کاهش درآمد دولت،کاهش کنترل دولت بربازارهای ارزی ومسکن،پایبند نبودن به هنجارهای اجتماعی،تخریب مشروعیت سیاسی،سلب اعتماد مردم به دولت،انباشت ثروت وایجاد فاصله طبقاتی وده هامعضل دیگرازجمله آثارمخرب این پدیده بانکی وپولی درکشوراست.

مهران شریفی، نماینده هیات مدیره بانک ایران زمین نیزاظهارداشت:مبارزه باپولشویی محدود به زمان حاضرنیست،بلکه ازقدیم این موضوع وجود داشته وفقط نوع پولشویی عوض شده است.

درادامه این همایش ارجمند نژاد مدیرمبارزه باپولشویی بانک مرکزی با اشاره به شناسایی مشتریان ازطریق مسائل نرم افزاری بانک تصریح کرد:تقویت کنترل های داخلی ازلحاظ مفهومی وازلحاظ ابزاری،آموزش پرسنل برای مبارزه با پولشویی، ازراهکارهای مبارزه با پولشویی است وبانکها موظف هستند درسیستم بانکی خود قابلیت هایی برای مبارزه با این پدیده ایجاد کنند.

حمیدزاده،مدیرکل مبارزه با پولشویی بانک ایران زمین،که سخنران بعدی همایش بود با ارائه تعریفی از کلیات پولشویی واشاره به مشاغل درمعرض سوءاستفاده،فرایند پولشویی وروشهای پولشویی راتشریح کردو درباره اینکه بانکداران باید به چه نکاتی دراین زمینه توجه کنند،مطالبی رامطرح کرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٨/۲٨ ۱٣:٣۲:٤٣
کلمات کلیدی :

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!