پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بر اساس قرارداد بین صندوق توسعه و بانک رفاه کارگران

اختصاص 4 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه به طرح های کشاورزی و آب

نیوزبانک-4000میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس قرارداد جدید میان این صندوق با بانک رفاه کارگران، به سرمایه گذاران بخش خصوصی فعال در طرح های آب و کشاورزی اختصاص پیدا می کند.

4000 میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس قرارداد جدید میان این صندوق با بانک رفاه کارگران، به سرمایه گذاران بخش خصوصی فعال در طرح های آب و کشاورزی اختصاص پیدا می کند.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، قرارداد جدید بین صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران امروز سه شنبه با حضور مدیرعامل بانک رفاه کارگران در محل صندوق توسعه ملی نهایی شد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران، گفت: قرارداد با بانک رفاه کارگران به استناد بند 1 – 5 قانون بودجه 91 کل کشور است که صندوق توسعه ملی را موظف کرده تا 10 درصد منابع سال 91 این صندوق را به صورت ریالی به بخش های آب و کشاورزی اختصاص دهد.

وی به تعهدات بانک رفاه کارگران در قبال امضای این قرارداد اشاره کرد و گفت: بانک رفاه کارگران بر اساس قرارداد و نظام نامه ای که مورد توافق قرار گرفت، موظف است توجهیات مالی، فنی و اقتصادی طرح ها را احراز کند.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، مبلغ قرارداد جدید صندوق توسعه ملی و بانک رفاه را 4000 میلیارد ریال و نرخ سود تسهیلات را حداکثر 13 درصد عنوان کرد و گفت: 20 درصد قرارداد می تواند به صورت سرمایه در گردش پرداخت شود که این پرداخت بر اساس درخواست متقاضی و تشخیص بانک عامل صورت می گیرد.

نظری با یادآوری اینکه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات یاد شده به صورت ریالی است، درباره مکانیزم عملیاتی شدن قرارداد مزبور گفت: بانک عامل ابتدا در ارکان اعتباری خود توجیه مالی، اقتصادی و فنی طرح ها متقاضیان غیر دولتی را بررسی می کند و پس از احراز توجیه طرح ها به میزان سرجمع طرح های مصوب، از صندوق توسعه ملی درخواست واریز وجه می کند. صندوق نیز در سریعترین زمان ممکن پس از تطبیق طرح ها با شرایط قرارداد عاملیت منعقده و نظام نامه ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات ، نسبت به واریز وجه به بانک عامل اقدام خواهد کرد.

نظری در خصوص نحوه انتخاب بانک رفاه به عنوان بانک عامل این قرارداد افزود : از آنجاکه بانک رفاه یکی از بانکهای بزرگ کشور می باشد که تعامل بسیار خوبی با ارباب رجوع دارد تصمیم گرفته شد که به عنوان بانک عامل انتخاب شود و امید است که این بانک بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی بیشتر پروژه های غیر دولتی بخش آب و کشاورزی فراهم سازد.

بنا بر اعلام روابط عمومی صندوق توسعه ملی سید ضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز در این مراسم گفت: تصمیم صندوق توسعه ملی مبنی بر اینکه اختیار تعیین و پذیرش طرح ها را به بانک واگذار کرده است، یک نوع اعتماد به شبکه بانکی محسوب می شود. بانک نیز در هنگام بررسی طرح، قدرت بازدهی و بازگشت منابع را ارزیابی می کند تا از توجیه پذیری طرح مطمئن شود.

این گزارش می افزاید: پیش از این در شهریور ماه 91 نیز صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران دو قرارداد؛ یکی قرارداد ارزی به مبلغ یک میلیارد دلار و قرارداد دیگری معادل ارزش ریالی به مبلغ 400 میلیون دلار منعقد کرده بودند. این قراردادها در راستای حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاران بخش خصوصی بوده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٨/۲۵ ٠٨:۲٣:٤٦