پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

کارمزدهای100 میلیون تومانی بانکها برای واردکنندگان دارو

نیوزبانک-درحالی براساس اطلاعات منتشرشده از2/5 میلیارد دلارنیازارزی کشوربرای واردات داروامسال تاکنون تنها600 میلیون دلارارزمرجع تامین شده است که بانکها برای اختصاص همین مقدارارزنیزکارمزدهای سنگینی را ازواردکنندگان دارودریافت کرده اند.

درحالی براساس اطلاعات منتشرشده از2/5 میلیارد دلارنیازارزی کشوربرای واردات داروامسال تاکنون تنها600 میلیون دلارارزمرجع تامین شده است که بانکها برای اختصاص همین مقدارارزنیزکارمزدهای سنگینی را ازواردکنندگان دارودریافت کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، براساس تازه ترین آمارگمرک ایران درهفت ماهه امسال واردات داروهای فاقد تولید داخل ازنظروزنی وارزشی به ترتیب13/3 و17/3 درصد کاهش یافته وبه2390 تن و393 میلیون دلاررسید. به این رقم باید آمارمربوط به واردات سایرداروها را نیزاضافه کرد.اما درحالی داروبه عنوان یکی ازمعدود کالاها مشمول دریافت ارزبرای واردات شده است که براساس اظهارات برخی واردکنندگان داروسیستم بانکی برای پرداخت ارزاختصاص یافته به آنها کارمزدهای سنگینی را دریافت می کند.مدیرعامل یک شرکت واردکننده وتولیدکننده داروبا اشاره به اینکه بانکها برای پرداخت ارزواردات داروتا پنج درصد کارمزد دریافت می کنند، گفت: به عنوان مثال اگربانک مرکزی500 هزاریوروبه یک واردکننده داروارزاختصاص دهد، بانک عامل بیش از100 میلیون تومان کارمزد ازواردکننده دریافت می کند.هاشم تبریزی، افزود: مشکل اصلی درواردات دارواین است که بانکها سه مورد کارمزد ازواردکنندگان دارودریافت می کنند که مجموع میزان آن حتی به پنج درصد هم می رسد.وی با این ادعا که بانک کارمزد خود را ازارزاختصاص یافته به واردکننده به صورت ارزمرجع دریافت می کند تا بتواند ارزمرجع دریافتی را بعدا دربازارآزاد بفروشد، افزود: بانک حتی کارمزد خود را به صورت ریالی هم قبول نمی کند. همچنین کارمزدهای دیگری تحت عنوان کارمزد انتقال پول وکارمزد بابت فعالیت صرافی ازواردکنندگان دارو دریافت می شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٨/۲٤ ۲٣:۵٠:٤۲
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!