پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

توسط مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفت:

بررسی گردش وجوه بودجه عمومی دولت از طریق نظام بانکی در ایران

نیوزبانک-مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی گردش وجوه بودجه عمومی دولت از طریق نظام بانکی در ایران، نحوه ارتباط حساب های مالی با حساب های پولی را مورد واکاوی قرار داد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی گردش وجوه بودجه عمومی دولت از طریق نظام بانکی در ایران، نحوه ارتباط حساب های مالی با حساب های پولی را مورد واکاوی قرار داد.

به گزارش پایگاه خبری نیوز بانک به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: سازوکار و چگونگی جمع آوری وجوه عمومی در حساب های بانکی و توزیع آن میان دستگاه های استفاده کننده از بودجه (دستگاه های اجرایی) از طریق حساب های بانکی یکی از مهمترین موضوع های مورد توجه کارشناسان بودجه به منظور اصلاح مدیریت وجوه عمومی و برقراری انضباط مالی است.

فقدان مدیریت صحیح وجوه سبب می شود در برخی مواقع وجوه تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی در حساب های بانکی غیرفعال آنها انباشته شود.

این مانده های نقدی غیرفعال که در بعضی از موارد به صورت مازادند، موجب افزایش نیاز دولت به استقراض (استفاده از اعتبارات بانکی) برای تأمین مخارج سایر دستگاه ها می شوند.

علاوه بر آن، مانده حساب های غیرفعال در بانک های دولتی می تواند سبب کاهش محدودیت های اعتباری شود، زیرا منابع بیشتری را برای اعتبار در اختیار بخش بانکی قرار می دهد، بنابراین شناسایی نظام کنونی مدیریت وجوه بودجه عمومی دولت و سازوکار جمع آوری و توزیع آنها در ایران، شرط لازم برای اصلاح و بهبود نظام مدیریت وجوه در دولت است.

هدف این گزارش این بوده است تا از طریق بررسی قوانین و مقررات موجود و سازوکار اجرایی کنونی گردش وجوه بودجه عمومی دولت در ایران، ضمن ارائه شناختی از مدیریت وجوه بودجه عمومی، مشکلات و ضعف های احتمالی آن را شناسایی و معرفی کند.

به این منظور محورهای زیر مورد توجه قرار گرفته اند:

ـ شناسایی و معرفی قوانین و مقررات مبنای عملیاتی مالی وجوه بودجه عمومی دولت

ـ شناسایی و معرفی جریان های ورودی وجوه بودجه عمومی دولت و چگونگی نگهداری و گزارش دهی آن

ـ شناسایی و معرفی جریان های خروجی وجوه بودجه عمومی دولت و چگونگی نگهداری و گزارش دهی آن

ـ شناسایی و معرفی کانال های ارتباطی حساب های مالی و حساب های پولی و نحوه اثرگذاری آنها بر یکدیگر

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٨/۱٧ ٠۹:٤٤:٤۹

اخبار مرتبط