پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

با تصویب هیات واگذاری صورت گرفت؛

واگذاری بلوک ۵ درصدی بانک صادرات بابت رد دیون دولت

نیوزبانک-واگذاری قیمت پایه و شرایط واگذاری بلوک ۵ درصدی سهام بانک صادرات برای واگذاری از طریق بورس بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی به صورت نقد و اقساط و ۳۵ درصد سهام شرکت سپیده جام توس از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرابورس بابت رددیون دولت به شهرداری قم به صورت نقد و اقساط را به تصویب رسید.

واگذارى قیمت پایه و شرایط واگذارى بلوک ۵ درصدى سهام بانک صادرات براى واگذارى از طریق بورس بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعى به صورت نقد و اقساط و ۳۵ درصد سهام شرکت سپیده جام توس از شرکت هاى زیرمجموعه شرکت مادر تخصصى سازمان گسترش و نوسازى صنایع ایران از طریق فرابورس بابت رددیون دولت به شهردارى قم به صورت نقد و اقساط را به تصویب رسید.

 به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، هیات واگذارى در آخرین جلسه خود با عرضه سهام ۳ شرکت در بورس و فرابورس موافقت شد.اعضاى هیات واگذارى قیمت پایه و شرایط واگذارى بلوک ۵ درصدى سهام بانک صادرات براى واگذارى از طریق بورس بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعى به صورت نقد و اقساط و ۳۵ درصد سهام شرکت سپیده جام توس از شرکت هاى زیرمجموعه شرکت مادر تخصصى سازمان گسترش و نوسازى صنایع ایران از طریق فرابورس بابت رددیون دولت به شهردارى قم به صورت نقد و اقساط را به تصویب رساندند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٨/۱۱ ٠٦:٠٣:۲٠

اخبار مرتبط