پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بانک مرکزی منتشر کرد:

کارنامه گردش ارزی بانک ها در سال گذشته

نیوزبانک-عملکرد فعالیت های ارزی 26 بانک و موسسه اعتباری در سال گذشته نشان از پیشتازی بانک های دولتی و خصوصی شده در این عرصه دارد؛ به گونه ای که مقایسه ارقام فعالیت های ارزی در این بانک ها با بانک های خصوصی یا موسسات اعتباری، سهم بالایی از کل فعالیت های ارزی بانک ها را نشان می دهد.

عملکرد فعالیت های ارزی 26 بانک و موسسه اعتباری در سال گذشته نشان از پیشتازی بانک های دولتی و خصوصی شده در این عرصه دارد؛ به گونه ای که مقایسه ارقام فعالیت های ارزی در این بانک ها با بانک های خصوصی یا موسسات اعتباری، سهم بالایی از کل فعالیت های ارزی بانک ها را نشان می دهد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک بر اساس گزارش عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری کشور که توسط بانک مرکزی منتشر شده؛ گردش فعالیت های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری در سال 90 در مجموع به 363 میلیارد و 483 میلیون دلار رسیده که بر اثر فعالیت های مختلف ارزی به دست آمده است.

نوع فعالیت ها

برای فعالیت های مختلف ارزی، 6 دسته بندی در نظر گرفته شده است؛ اعتبارات اسنادی، حواله ها و ضمانت نامه های ارزی، خرید و فروش ارز و دیگر فعالیت های ارزی این 6 دسته فعالیت ارزی مورد نظر بانک مرکزی را تشکیل می دهد.

در این دسته بندی «اعتبار اسنادی» تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود و بر اساس آن، تعهد می شود که «میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.» و در عوض «هرگاه خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.»

اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد، بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگه دارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تاییدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد. ضمانت نامه ها و حواله های ارزی نیز در این دسته بندی تعریف خاص خود را دارد. چنانکه «ضمانت نامه بانکی» به عنوان «تعهدی کتبی و غیرقابل برگشت ، جهت پرداخت مبلغ معینی وجه نقد به ذی نفع ضمانت نامه» تعریف شده

است.

بالاترین و پایین ترین حجم اعتبار اسنادی

بانک ها و موسسات اعتباری کشور سال گذشته در مجموع بیش از 62 میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی داشته اند. در گزارش عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری طی سال گذشته، بالاترین میزان گشایش اعتبار اسنادی در میان بانک ها به بانک خصوصی «سامان» اختصاص دارد که بیش از 14 میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی داشته است. پس از این بانک در سال گذشته، بانک خصوصی شده تجارت 7 میلیارد و 533 میلیون دلار گشایش اعتبار اسنادی در کارنامه خود دارد. بانک ملت نیز سهم بالایی از گشایش اعتبار اسنادی انجام داده: بیش از 8/6 میلیارد دلار. دو بانک خصوصی پاسارگاد و پارسیان در رده بعدی هستند. بانک پاسارگاد حدود 8/5 میلیارد و بانک پارسیان بیش از 4/4 میلیارد دلار. بانک های انصار، ایران زمین، حکمت ایرانیان، دی، سپه، شهر، مهر و گردشگری در این دسته بندی هیچ نوع فعالیتی در زمینه گشایش اعتبار اسنادی نداشته اند. پست بانک ایران در میان بانک ها و موسسات اعتباری پایین ترین حجم گشایش اعتبار اسنادی را داشته است: 50 میلیون دلار. به نظر می رسد شرایط موجود در اعمال محدودیت های تجاری، موانع گشایش اعتبار اسنادی در بانک های دولتی را بیشتر کرده و موجب پایین آمدن سهم این بانک ها در این نوع فعالیت های ارزی شده است. در غیاب بانک های دولتی، بانک های خصوصی بوده اند که بار اصلی این کار را به دوش کشیده اند.

حواله های ارزی

کل حواله های ارزی صادر شده از بانک ها طی سال گذشته به بیش از 111 میلیارد دلار بالغ شده است.

در این میان، بانک ملت بالاترین میزان صدور حواله های ارزی را با رقم 20 میلیارد و 343 میلیون دلار به خود اختصاص داده و پس از آن بانک تجارت، 20 میلیارد و 476 میلیون دلار حواله ارزی صادر کرده است. فاصله دیگر بانک ها در صدور حواله ارزی با این دو بانک بسیار زیاد است. چنانکه دو بانک خصوصی پاسارگاد و سامان به ترتیب با 12 میلیارد و 734 میلیون و 8 میلیارد و 857 میلیون دلار در رده های بعدی صدور حواله های ارزی قرار گرفته اند. بانک های ایران زمین، دی، رفاه، شهر، مهر و گردشگری هیچ نوع فعالیتی در زمینه حواله های ارزی نداشته اند و به جز اینها، بانک سینا با نزدیک به 5 میلیون دلار صدور حواله ارزی پایین ترین سهم از این بخش را داراست.

خرید و فروش ارز

بخش مهم این آمارها به خرید و فروش ارز توسط شبکه بانکی اختصاص دارد که در موارد بسیاری طی سال گذشته «مصارف» بانک ها از «منابع» پیشی گرفته یا عکس آن نیز اتفاق افتاده است. سال گذشته در مجموع 82 میلیارد و 361 میلیون دلار از طریق شبکه بانکی به فروش رسیده است. این بخش «مصارف» بانک ها بوده، در بخش منابع، بانک ها نزدیک به 75 میلیارد دلار، ارز خریداری کرده اند. گزارش بانک مرکزی به روشنی مشخص نمی کند که این میزان ارز از چه طریقی و با چه عنوانی توسط بانک ها خریده شده و در کجا به فروش رسیده است. در میان سرفصل خرید و فروش ارز، که منابع و مصارف ارزی بانک ها محسوب می شود؛ طیف وسیعی از مولفه ها را در بر می گیرد. از جمله سپرده های ارزی، معاملات بین بانکی و ... که بدون در نظر گرفتن صورت های مالی بانک ها طی سال گذشته، آنالیز واقعی از میزان عملکرد منابع و مصارف ارزی بانک ها در سال گذشته را روشن نمی سازد.

با این همه، گزارش بانک مرکزی که بر اساس گزارش عملکرد بانک ها تدوین شده نشان می دهد سال گذشته در میان بانک های کشور، بالاترین میزان منابع به بانک ملی ایران اختصاص دارد که بیش از 31 میلیارد دلار منابع داشته است، اما نکته جالب توجه اینکه در مقابل این منابع، حدود 26 میلیارد دلار ارز توسط این بانک به فروش رسیده است. تفاضل این دو رقم حدود 5 میلیارد دلار است که در گزارش به نحوه مصرف آن اشاره نشده است.

در برخی از بانک ها نیز دیده می شود که وضعیت برعکس است و مصارف از منابع بیشتر شده است. به طور مثال، در گزارش بانک مرکزی در سال گذشته مصارف ارزی بانک پاسارگاد بیش از 300 میلیون دلار بیشتر از منابع بوده است. یا در مورد بانک توسعه صادرات که رقم بسیار درشتی از پیشی گرفتن مصارف بر منابع ارزی وجود دارد. رقمی که به بیش از 4 میلیارد دلار می رسد و در میان بانک های کشور یک رکورد به حساب می آید. رکورد پیشی گرفتن منابع از مصارف نیز به بانک کارآفرین اختصاص دارد. این بانک در سال گذشته بیش از 8/1 میلیارد دلار منابع ارزی در اختیار داشته که 132 میلیون دلار آن را فروخته است.

عملکرد پایین ضمانت های ارزی

در بخش ضمانت نامه های ارزی، به جز یکی دو بانک ( ملت و سامان) در بقیه بانک های کشور، فعالیت های این بخش در سطح بسیار پایینی قرار گرفته است. بانک سامان در سال گذشته بیش از 8/3 میلیارد دلار و بانک ملت بیش از

7/2 میلیارد دلار ضمانت نامه ارزی صادر کرده اند. این در حالی است که در بخش عمده بانک ها این نوع فعالیت های ارزی صورت نگرفته یا ارقام آن پایین تر از یک میلیارد دلار است. به این ترتیب مجموع فعالیت های این سرفصل به حدود 3/8 میلیارد دلار رسیده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٨/۱٠ ٠٨:۱۲:٠٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!