Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
بانک ها و اقتصاد مقاومتی :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بانک ها و اقتصاد مقاومتی

اصغر پورمتین

بررسی های صورت گرفته نشانگر آن است که باوجود اعلام نظر های متعدد مباحث نظری، تاکنون نسبت به تبیین وتشریح چارچوب اجرایی طرح اقتصاد مقاومتی، موضوع رهنمود رهبر معظم انقلاب در دیدار با کار آفرینان، اقدامات جدی و قابل توجهی معمول نشده است.

اهمیت موضوع بالا نگارنده را برآن داشت تا با توجه به تجارب کسب شده کشور از نحوه روبه رو شدن ودورزدن تحریم های جنگ تحمیلی و وفائق شدن برشرایط تحمیلی ایجاد شده در زمان ملی شدن نفت، هرچند مختصر مطالبی را برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد کشور به شرح زیر پیشنهاد کنم.

الف) تعریف اقتصاد مقا ومتی

دخالت راهبردی دولت در مولفه ها ی اقتصادی به منظور:

1-      حمایت از تولید ملی

2-      حفظ وافزایش اشتغال

3-      حفظ ارزش پول

4-      افزایش صادرات غیر نفتی

5-      مدیریت کردن منابع ارزی از طریق حذف و یاتعدیل تخصیص ارز به امورغیر ضرور

6-      کاهش واردات کالاهای غیر ضرور وجلوگیری ازدپوی مواداولیه وکالاهای سرمایه ای از سوی سود جویان و همزمان فراهم آوردن شرایط افزایش واردات کالاهای اساسی

7-      افزایش تعرفه های گمرکی کالاهای وارداتی که مشابه آن در داخل تولید می شود.

8-      حمایت ازکارخانجاتی که مواداولیه آنها وارداتی است به منظور تامین یا جایگزین کردن مواد اولیه داخلی

9-      حمایت از قشر آسیب پذیر از طریق قیمت گذاری بر کالاهای اساسی  یا سهمیه بندی آن

10- حمایت کامل از بخش های مختلف کشاورزی

از جمله مصادیق مهم اقتصاد مقاومتی است.

ب)تفاوت مقاومت اقتصادی با اقتصاد اقتصاد مقاومتی

تفاوت مقاومت اقتصادی با اقتصاد مقاومتی در این است که درمقاومت اقتصادی شرایط موجود به نحوی مدیریت شوند که به توانند از چالش و تنگنای پیش آمده عبور کنند و این یک استراتژی کوتاه مدت است اما در اقتصاد مقاومتی تمامی مولفه های اقتصاد زیر بنایی به نحوی دست خوش تغییر می شوند که نهایتا" به قطع یا کاهش پیوند نهاد های داخلی با واردات ، خود باوری وخود کفایی اقتصادی منجر خواهد شد.

ج)بستر سازی:

پیاده سازی هرموضوعی به وی‍ژه مباحث اقتصادی نیاز به بستر سازی مناسب دارد. بازخوردعملکرد مردم براثر تغییرمولفه های اصلی اقتصاد از قبیل:

 قیمت وپیش بینی تغییرات آن، عرضه وتقاضا پیش بینی میزان نوسان آن ، نرخ بهره وچشم انداز تغییرآن و نهایتا"پیش بنیی ثبات یا بروزچالشهای سیاسی داخلی وخارجی،و..را علم اقتصاد می نامند. در نتیجه یکی از عوامل اصلی موفقیت هر طرح اقتصادی اعتماد مردم به مجریان و اعتقاد آنها به صحت اطلاعات ارائه شده از سوی دولت و انطباق و همسویی اطلاعات کسب شده با نگرش و پیش بینی وضعیت آینده آنان است .

تقریبا"تمامی مکاتب اقتصادی ومذاهب براین باورند رفتار انسانها اغلب عقلایی است و همواره درپی حداکثر رساندن سود ومطلوبیت خویش هستند.

به عبارتی آن برنامه اقتصادی مورد حمایت مردم قرار می گیرد که سود ومطلوبیت آنها را در کوتاه ومیان مدت فراهم سازد. بدین لحاظ ، نظریه اقتصاد مقاومتی نیز از این موضوع مستثنی نیست و موفقیت آن نیاز به تحقق موارد زیر دارد:

1- اطمینان مردم به دولت وبرنامه های آن

 این موضوع مستلزم:

1-1-ارائه آمار شفاف وصحیح( تمام واقعیات نباید گفته شود ولی اقلام ارائه شده و سخنی که در راستای آن بیان می شود مبنای صحیحی داشته باشد)

2-1-خود داری از اظهارات فرا فکنی

3-1-خود رامسئول وقایع اقتصادی دانستن

ج)-چار چوب اجرایی اقتصاد مقا ومتی در شرایط فعلی:

باید باور داشت شرایط شرایط جنگی است وتحریم ها تقریبا" تمامی شالوده های اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است بدین منظورلازم است لباس رزم آن هم لباس رزم اقتصادی برتن کرد. ابزار وادوات این جنگ اقتصادی که در قالب اقتصاد مقاومتی شکل می گیرد به شرح زیر است.

1- مدیریت کردن تقاضای ارز از طریق:

1-1- تغییر فوری قوانین صادرات وواردات خرید و فروش ارز به شرح زیر:

- ایجاد محدودیت برای ورود کالاهای غیر ضرور از طریق افزایش تعرفه های گمرکی

- به مثابه شرایط جنگ تحمیلی گذشته، افزایش پیش پرداخت برای ورود کالاها ومواداولیه تا50 درصد.

- معرفی شفاف کالاهای اساسی که از ارز نرخ مرجع برای ورود استفاده می کنند.

- تعیین تکلیف تامین ارز گشایش های اعتبار اسنادی انجام شده قبلی که حتی معادل ریالی آن از سوی وارد کننده به بانک گشایش کننده پرداخت شده لیکن، ارز آن تاکنون از سوی بانک مرکزی تامین نشده است.

- اخذ ریالی اقساط ارزی معادل نرخ ارز زمان سررسید اقساط و لغو الزام بازپرداخت اقساط به ارز آن دسته از بنگاه های اقتصادی که از تسهیلات حساب ذخیره ارزی ویا تسهیلات با ارز خود گردان استفاده کرده اند و هم اکنون توانایی صادرات محصولات خویش را ندارند .

- ایجاد محدودیت جدی برای همراه داشتن ارز مسافری توریستی بیشتر از 5000 دلار

- ایجاد محدودیت مسافرت توریستی در حد یک بار در سال

- برای جلوگیری از دپوکردن مواد اولیه غیر ضرور گشایش اعتبار اسنادی با ظرفیت سنجی دقیق از سوی بانک گشایش کننده اعتبار انجام شود.

-ایجاد محدودیت جدی برای خرید، نگهداری وفروش  ارز آزاد به ویژه برای بانک های خصوصی وشرکت های تابعه یا وابسته از طریق رد یابی آثارآن در ترازنامه

- افزایش نرخ سود سپرده های ارزی میان و بلند مدت

- قیمت گذاری وتعزیراتی کردن محصولاتی که با ارز نرخ مرجع وارد می شود.

-راه اندازی بورس مدیریت شده ارزی برای تامین ارز بنگاه های اقتصادی

2-1- ایجاد بستر مناسب برای سپرده کردن یا جذب ارزهای در دست مردم از طریق:

 -افزایش نرخ سود سپرده مدت دار ارزی

- پیش فروش ارز تحویل در مقاطع چهار ماهه به افرادیکه دارای سپرده ارزی هستند باقیمت8 تا 10%زیر قیمت زمان پیش خرید

- انشار اوراق مشارکت، قرضه وصکوک ارزی برای تامین ارز صنایع بالا دستی وپایین دستی نفت در داخل کشور

2- کنترل حجم نقدینگی از طریق:

1-2- انتشار اوراق: صکوک ومشارکت

2-2- انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی برای فروش به بانک ها با نرخ 22 درصد به منظور تشویق جذب سپرده های بلوکی مردم با مبالغ 100میلیاردریال به بالاکه از سوی بانک ها جذب می شوند.

3-2- اجازه رسمی افزایش نرخ سود سپرده های بلوکی 100میلیاردریال به بالا برای بانک ها

4-2- تهیه سازکار مناسب برای الزام به بیمه کردن نوسان قیمت سهام بازار سرمایه به منظور حمایت از سهامداران

5-2- تهیه ساز وکار مناسب برای پس انداز وسپرده گذاری طلا

6-2- عرضه سکه و قطعات کوچک تربه جای وجه نقد برای پرداخت پاداش های کارکنان به ویژه در مقاطع خاص مانند ژایان سال

7-2- یکی ازعوامل غیر انتظاری افزایش تورم توزیع نقدی یارانه ها است برای کم کردن آثار تورمی آن به سه روش زیر می توان عمل کرد:

-         غیر نقدی کردن آن از طریق توزیع کالابرگ

-         برای نگهداری ورسوب وجوه نزد بانک ها، برقراری نرخ سود کوتاه مدت برای این گونه سپرده ها تا 14درصد

-         توزیع سکه های طلا با قطعات کوچک تر ومناسب تر از سکه های موجود به جای تودیع وجه نقد

3- اصلاح مجموعه قوانین و دستورالعمل ها برای تسهیل در یافت تسهیلات وبرقراری تعهدات نه به شکل آینن نامه جدید تسهیلات وتعهدات کلان خردادماه امسال که نواقص متعددی دارد.

4- ادغام موسسات مالی، صندوق های قرض الحسنه با بانک ها به منظور جلوگیری ازایجاد اخلال در ایجاد تقاضای کاذب وسوداگرانه کالاهی سرمایه ای وارز

5- تدوین قوانینی به منظور جلوگیری از افزایش مطالبات معوق بانک ها از طریق اتخاذ سیاست های تشویقی برای مشتریان خوش حساب وتنبیه مشتریان بد حساب

*عضوشورای علمی مرکز پژوهش های مجلس

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٧/۲۲ ۱٣:٠۲:۵۲