پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

از سوی بانک مرکزی صورت گرفت:

ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای

نیوزبانک- بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای را به ادارات کل عملیات‌ ارزی شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای را به ادارات کل عملیات‌ ارزی شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، در پی ایجاد و راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی در سوم مهرماه جاری، تلاش برای نظم بخشیدن به روند مبادلات تجاری و  تسهیل امور واردکنندگان شروع شد. در گام نخست،  اتاق در تهران به ارایه خدمات همت گماشت و ارایه خدمات در سایر شهرها به شروع فاز دوم و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی‌لازم محول شد.

این گزارش می افزاید: خوشبختانه با ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز  به نرخ  مبادله ای به  ادارات کل عملیات‌‌ ارزی شبکه بانکی و واحدهای تابعه از تاریخ 14 مهر ماه 91 دستورالعمل بالا در سراسر کشور اجرایی شده است .

بر این اساس، در پی تاکید ریاست محترم جمهوری و  کمیته ویژه  تصمیم گیری  بازار ارز‌ متشکل از‌‌ نمایندگان محترم  دولت  و  مجلس ،  بانک ها می‌توانند  با رعایت موارد زیر، نسبت به خرید و فروش ارز با نرخ مبادله‌ای برای واردات کالا و خدمات مرتبط با اولویت های2 (به غیراز داروهای انسانی)،3، 4و5 اقدام کنند:

1- در‌این دستورالعمل، بانک های ملت ،کشاورزی ،تجارت، سپه ،پارسیان، و سامان به عنوان بانک عامل و  واسطه  و  سایر بانک ها به عنوان بانک عامل محسوب می‌شوند. بانک واسطه هر یک از بانک های عامل بر اساس لیست پیوست شماره(2 ) بوده و خرید ارز مربوطه (به نرخ مبادله ای) صرفا" از طریق بانک‌واسطه‌ تعیین شده امکان‌پذیر خواهد بود.

2- تمامی بانک های عامل باید نزد بانک های واسطه حساب ریالی افتتاح کنند.

3- نرخ ارز مبادله‌ای به‌طور روزانه از سوی بانک مرکزی به بانک ها اعلام و در سایت بانک (بانک مرکزی) برای عموم قابل دسترسی است.

4- تمامی متقاضیان ارز به نرخ مبادله‌ای‌ با ارائه اسناد و مدارک لازم از جمله اوراق ثبت سفارش با اولویت های یادشده، می‌توانند به شعب ارزی بانک های عامل مراجعه کرده و به میزان مبلغ مندرج در ثبت سفارش درخواست خرید ارز کنند.

5- با توجه به نوع ارز ، محل عرضه و مقصد ارز و همچنین نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی در ابتدای هر روز، درصورتی که متقاضی خواستار استفاده از ارز با نرخ مبادله‌ای باشد ، بانکهای عامل باید پس از کنترل اسناد و مدارک  و تطبیق اطلاعات اوراق ثبت سفارش با اطلاعات مندرج در سامانه وزارت صنعت ، معدن و تجارت، به منظور دریافت کد تخصیص ارز و صدورگواهی ثبت آماری ،اطلاعات مربوطه را از طریق پرتال ارزی به اداره نظارتارز بانک مرکزی ارسال کنند.

6- اداره نظارت ارز پس از انجام بررسی های لازم ، نسبت به اختصاص کد تخصیص ارز‌ و صدور گواهی ثبت آماری اقدام کرده و مراتب از سوی بانک های عامل از طریق پرتال ارزی  قابل رویت خواهد بود.

7- مدت اعتبار گواهی‌های ثبت آماری از تاریخ صدور 15 روزکاری بوده و در صورت عدم خرید ارز در مدت یادشده،  اخذ مجوز تمدید گواهی ثبت آماری از اداره نظارت ارز الزامی است.

8- ارایه کد تخصیص ارز به منزله تخصیص ارز مربوطه در مدت مورد اشاره بوده و بانک های عامل می‌توانند با رعایت مقررات و فرآیند ذکر شده، نسبت به خرید ارز اقدام کنند.

9- در صورتی که خرید ارز به نرخ مبادله‌ای از طریق بانک های عامل صورت می‌گیرد، بانک های مزبور باید برای دریافت کد تخصیص ارز ، اطلاعات مربوطه را از طریق پرتال ارزی به اداره نظارت ارز بانک مرکزی ارسال کرده و پس از دریافت کد مزبور ، معادل ریالی ارز مورد درخواست را (به نرخ روز خرید ارز) به حساب یکی از بانک های واسطه واریز کنند. هم زمان با انجام این امر، بانک های عامل باید با رعایت مفاد بند(12) نسبت به ارسال درخواست خرید ارز به بانک های یادشده اقدام کنند.

10- چنان چه خرید ارز به نرخ مبادله‌ای از طریق بانک های عامل که واسطه نیز هستند ، صورت می‌گیرد شعب بانک های مزبور پس از گذراندن فرآیند عنوان شده برای دریافت کد تخصیص ارز ، برای خرید ارز باید نسبت به ارایه تقاضا بر اساس فرم پیوست به اداره مرکزی خود اقدام کرده و اداره مزبور پس از تجمیع مبلغ آن ها با ارز مورد نیاز بانک های عامل موضوع بند بالا ،به صورت یک جا و بر اساس روش اعلام شده در بند 12 ، نسبت به خرید ارز از بانک مرکزی اقدام می‌ کنند.

11- در هنگام ارایه تقاضای خرید ارز به بانک مرکزی ، بانک عامل باید 100 درصد معادل ریالی ارز مورد تقاضا را تامین کند.

12- اداره مرکزی بانک های عامل باید پس از تجمیع روزانه درخواست های شعب ارزی خود در سراسر کشور، نسبت به ارسال آن ها به بانک های واسطه در فرم پیوست شماره1 در روزهای عادی حداکثر تا ساعت 16 و روز پنجشنبه تا ساعت 12 همان روز اقدام کند. بانک های واسطه نیز پس از تامین 100 درصد معادل ریالی ارز مورد درخواست درحساب بین‌بانکی خود نزد اداره معاملات ریالی این بانک، به ترتیب حداکثر تا ساعات 17 و 13(همان روز ) مجاز به ارسال درخواست های مورد بحث به بانک مرکزی خواهند بود. کارسازی درخواست های ارسالی پس از ساعات مذکور به روز کاری بعد موکول خواهد شد. هم چنین، چنان چه ارسال تقاضا به روزهای دیگر موکول شود، مبنای نرخ فروش ارز ، تاریخ مراجعه بانک ها برای خرید ارز از بانک مرکزی خواهد بود. از این رو ،هر گونه قصور در ارسال اطلاعات پس از ساعات یادشده متوجه بانک عامل بوده و در این راستا لازم است بانک ها مراتب را به نحو مقتضی در فرآیند انجام کار لحاظ کرده و اطلاع رسانی مناسب به مشتریان صورت گیرد.

تبصره :چنان چه بانک عامل معادل ریالی ارز مورد درخواست را به حساب بانک واسطه تا ساعت 16 واریز کرده، بنابراین بانک واسطه نسبت به خرید ارز از بانک مرکزی اقدام نکنند، تبعات آن بر عهده بانک واسطه خواهد بود.

13- پس از اجرای بندهای 9و 10 فوق حسب مورد ، مبلغ ارزی مربوطه به حساب بانک واسطه و یا با معرفی بانک های مذکور، به حساب بانک های عامل واریز خواهد شد.

14- مقررات مربوط به ارز متقاضی مندرج در قسمت (هـ) بخش اول مجموعه مقررات ارزی‌به استثنای بند (4)آن درمورد کالاهای خریداری شده با نرخ مبادله‌ای مربوط به اولویت های مورد اشاره لازم‌الاجرا است. در مورد بند 7 قسمت مزبور نیز باید به ترتیب زیر اقدام شود :

الف) اخذ تعهد کتبی از مشتری برای ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا در هنگام  گشایش اعتبار / ثبت برات اسنادی و  یا حواله و  همچنین وثیقه مرتبط با تضمین وصول جریمه ارایه نشدن پروانه مذکور به میزان مابه التفاوت"نرخ مبادله‌ای"  تا "نرخ بازار آزاد روزخرید ارز به نرخ مبادله ای" به تشخیص بانک عامل الزامی است.

تبصره: تعهد یادشده باید بر اساس فرم پیوست شماره (1) بخش اول مجموعه مقررات ارزی و پس از تغییر عبارت "جریمه نقدی موضوع تبصره 4 ذیل بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی" به " ضبط وثیقه مرتبط با تضمین وصول مابه التفاوت «نرخ مبادله ای» تا «نرخ بازارآزاد روز خرید ارز به نرخ مبادله ای»" ، اخذ شود.

ب)دریافت وثیقه فوق در مورد متقاضیانی که به نرخ مبادله ای ارز خریداری کرده ،لیکن تاکنون بانک عامل نسبت به انتقال وجه آن ها اقدام نکرده ،الزامی است.

ج) :بانک مرکزی بر نحوه اخذ وثایق مورد بحث نظارت خواهد کرد.

15- چنان چه به هر دلیل (ابطال اعتباراسنادی‌ ، حواله و...) ارز فروخته شده برای واردات کالا مورد استفاده قرار نگیرد، فقط مبلغ ریالی دریافتی در روز فروش ارز ، به وارد کننده مسترد خواهد شد .ضمنا، ارز مربوطه نیز باید با هماهنگی اداره بین الملل بانک مرکزی ، از سوی بانک عامل‌ به حساب بانک مذکور (مرکزی ) واریز شود.

16- حواله وجه به صورت یک‌جا و یا  به دفعات حداکثر به میزان مبلغ مندرج در گواهی ثبت آماری بلامانع می‌باشد.

17- استفاده از ارز مذکور برای واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان‌پذیر نبوده و انجام این امر هم چنان باید بر اساس مقررات قبلی صورت گیرد.

18- در مورد آن‌دسته از ثبت سفارشات که در قسمت "نوع معامله"/ "تامین ارز " آن ها نرخ مرجع، غیر مرجع و یا تسهیلات درج شده و بخشی از مبلغ این‌گونه ثبت سفارشات  قبلا"پرداخت شده و متقاضی خواستار استفاده از ارز با نرخ مبادله‌ای برای تامین وجه مابقی ثبت سفارش مربوط به اولویت‌های 2‌( به‌غیر ازداروهای انسانی)، 3،4و5  باشد، درصورت اصلاح گواهی ثبت آماری قبلی و دریافت گواهی جدید، فروش ارز برای  مانده مبلغ ثبت سفارش، بلامانع است.

19-چنان چه دارندگان ثبت سفارش با اولویت گروه کالایی 2( بغیر از داروهای انسانی) ، متقاضی استفاده از ارز مذکور بابت کل مبلغ ثبت سفارش باشند ، انجام درخواست  بلامانع است.

20-چنان چه در قسمت "نوع معامله" /"تامین ارز" ثبت سفارشات موضوع بند های 18و19، عبارت "نرخ مرجع" درج شده باشد ،اصلاح اوراق ثبت سفارش مربوطه به "غیر مرجع "و یا "وفق سیاستها و مقررات بانک مرکزی" الزامی است.

21- فروش ارز به  نرخ مبادله‌ای  بابت هزینه‌های "گشایش اعتبار اسنادی ، ثبت برات اسنادی و انجام حواله"، "تبدیل‌ارزها به یکدیگر"، "انتقال ارز از طریق بانک و یا صرافی"و "کارمزد بانک کارگزار" مرتبط با  ارزهای خریداری شده در حد متعارف، بلامانع است.

تبصره : بانک مرکزی بر نحوه اخذ هزینه‌های فوق نظارت خواهد کرد.

22-پس از دریافت کد تخصیص ارز، بانک عامل‌‌ جهت انجام هر گونه اصلاحیه در گواهی ثبت آماری صادره، لازم‌است مراتب را در نامه به اداره نظارت ارز بانک مرکزی منعکس کند.

23-بانک ها می‌توانند ارزهای حواله‌ای با منشأ خارجی متقاضیان را ‌با نرخ مبادله‌ای اعلامی از سوی بانک مرکزی خریداری و با اعلام مبلغ ، نوع ارز  و  محل عرضه ارز با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به فروش آن به واردکنندگان  اقدام کنند. هم چنین در این راستا ارسال اطلاعات ارزهای فروخته شده به بانک مرکزی بر اساس فرم مورد اشاره در بند 12 الزامی است.

24-چنان چه بانکی حاضر به خرید و فروش ارز طبق بند 23  نبوده و فقط حاضر به نقل و انتقال (تهاتر ) ارز در خارج از کشور، بین فروشندگان و خریداران ارز دارای ثبت سفارش با اولویت‌های عنوان شده باشد، انجام نقل و انتقالات  مورد بحث  پس از اعلام مبلغ ، نوع  ارز و محل عرضه ارز به بانک مرکزی و همچنین ارسال اطلاعات مربوط بر اساس فرم پیوست شماره 12 بلامانع است.

 پیوست شماره 2:

 

ردیف

بانک واسطه

بانکهای عامل

1

سپه

کارآفرین – توسعه تعاون – انصار

2

تجارت

پاسارگاد – صنعت و معدن – دی

3

ملت

توسعه صادرات – سرمایه – مشترک ایران و ونزوئلا

4

کشاورزی

ملی – پست بانک

5

پارسیان

رفاه – مسکن – سینا

6

سامان

صادرات – اقتصاد نوین

 
تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٧/۱۵ ۱۲:٣٨:۱۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!