پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

سهم بانک ها از مطالبات معوق مشخص شد

نیوزبانک-اطلاعات مالی مربوط به عملکرد بانک ها در سال های گذشته نشان می دهد که حجم کل مطالبات غیرجاری بانک ها در سال 90، افزایش 27 درصدی را تجربه کرده است. مطابق گزارش های مالی ارائه شده توسط بانک ها، مجموع مطالبات سیستم بانکی، در سال 90، بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان بیشتر از رقم آن در سال 89 بوده است.

اطلاعات مالی مربوط به عملکرد بانک ها در سال های گذشته نشان می دهد که حجم کل مطالبات غیرجاری بانک ها در سال 90، افزایش 27 درصدی را تجربه کرده است. مطابق گزارش های مالی ارائه شده توسط بانک ها، مجموع مطالبات سیستم بانکی، در سال 90، بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان بیشتر از رقم آن در سال 89 بوده است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، در این بین، بانک های ملی، صادرات و پارسیان بیشترین حجم مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده اند. البته در گزارش سال 90 که از سوی موسسه علوم بانکداری منتشر شده برخی بانک ها آماری در این زمینه ارائه نکرده اند. نکته دیگر اینکه سهم مطالبات باید با توجه به حجم تسهیلات سنجیده شود از این رو به دلیل آنکه برخی بانک های تازه تاسیس شده گزارشی از وضعیت تسهیلات خود ارائه نکرده اند امکان برآورد نسبتی از مطالبات به تسهیلات مقدور نبود.

اجزای مطالبات غیرجاری بانک ها

منظور از مطالبات غیرجاری بانک ها، مجموع مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول آنها است. مطالبات سر رسید گذشته، مطالباتی است که از تاریخ سررسید بدهی یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز نکرده است. دسته دوم از مطالبات غیرجاری، مطالبات معوق نامیده می شود. مطالبات معوق، مطالباتی است که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. و در نهایت، مطالبات مشکوک الوصول هم به مطالباتی گفته می شود که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. تفاوت مطالبات غیرجاری با مطالبات سوخت شده در آن است که مطالبات سوخت شده، صرف نظر از تاریخ سررسید، به دلایل متقن از قبیل فوت یا ورشکستگی بدهکار یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است.

رشد 27 درصدی مطالبات بانک ها

بررسی اطلاعات مالی بانک ها نشان می دهد که حجم مطالبات غیرجاری آنها در سال 90 نیز مانند چند سال پیش از آن، عموما برای اکثر بانک ها با افزایش مواجه شده است. میزان مجموع مطالبات غیرجاری کل بانک ها در ادامه روند صعودی خود از سال 86، در سال 90 نیز افزایش 4/27 درصدی را تجربه کرد. بررسی گزارش های ارائه شده توسط بانک ها نشان می دهد که میزان مطالبات غیرجاری بانک ها در سال 90 معادل 47 هزار و 630 میلیارد تومان برآورد می شود. این در حالی است که حجم مطالبات غیرجاری مجموع بانک ها در سال پیش از آن یعنی 89، به مقدار 37 هزار و 387 میلیارد تومان بوده است که نشان دهنده افزایشی به میزان بیش از 10 هزار میلیارد تومان در رقم مجموع مطالبات غیرجاری بانک ها، در سال 90 است.البته این رقم برای تیر ماه سال جاری از سوی رییس کل بانک مرکزی 60 هزار میلیارد تومان اعلام شد.

مطالبات بانک ها در سال 90

در میان بانک های ایرانی که گزارش های مالی خود را ارائه کرده اند، بیشترین حجم مطالبات غیرجاری به ترتیب به بانک های ملی، صادرات و پارسیان تعلق دارد. طبق اطلاعات ارائه شده، میزان مطالبات غیرجاری بانک ملی در سال 90 به میزان 12 هزار و 197 میلیارد تومان بوده است.

پس از این بانک، بانک صادرات، با مطالبات غیرجاری به میزان 7 هزار و 260 میلیارد تومان، بیشترین حجم مطالبات غیر جاری را دارد. مقدار مطالبات غیرجاری بانک پارسیان نیز در سال 90، معادل پنج هزار و 426 میلیارد تومان گزارش شده است.

البته باید توجه کرد که در آمار مربوط به سال 90 اطلاعات مالی برخی بانک ها نهایی نشده بود. میزان مطالبات بانک ملت در سال 90 در گزارش مالی ارائه شده، درج نشده است. میزان مطالبات غیر جاری بانک تجارت نیز در سال 90 به طور کامل درج نشده و فقط شامل مطالبات سررسید گذشته این بانک است. نکته دیگری که در بررسی حجم مطالبات باید مورد توجه قرار گیرد، در نظر گرفتن میزان مطالبات بانک ها در کنار حجم عملیات این موسسات مالی است. از این رو، طبیعی است که با حجم عملیات بیشتر، انتظار مطالبات غیر جاری بیشتری وجود داشته باشد.

مانده تسهیلات بانک ها در سال 90

مانده تسهیلات اعطایی بانک ها، مشتمل بر چند بند است که هر یک از تسهیلات اعطا شده به یک بخش اقتصادی را نشان می دهد. بخش کشاورزی، بخش صنعت و معدن، بخش ساختمان و مسکن، بخش بازرگانی، بخش خدمات و بخش صادرات، گروه هایی هستند که میزان تسهیلات ارائه شده توسط هر بانک ، به تفکیک آنها درج شده است.

بنا بر گزارش های اطلاعات مالی بانک ها در سال 90، در بین بانک های ایرانی که گزارش تسهیلات اعطایی خود را ارائه کرده اند، بانک های مسکن، ملت و ملی بیشترین مقادیر مانده تسهیلات اعطا شده را در سال 90، به خود اختصاص داده اند، به طوری که به ترتیب حجم تسهیلات اعطایی توسط بانک مسکن، 50 هزار و 542 میلیارد تومان، بانک ملت 50 هزار و 402 میلیارد تومان و بانک ملی 48 هزار و 296 میلیارد تومان بوده است.

مطالبات بانک های دولتی، خصوصی شده و خصوصی

در میان بانک های دولتی یعنی بانک های پست بانک، توسعه تعاون، توسعه صادرات، سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ملی که گزارش شان مورد بررسی قرار گرفته، بیشترین میزان مطالبات غیرجاری متعلق به بانک های ملی، کشاورزی و سپه بوده است. حجم مطالبات غیرجاری این سه بانک به ترتیب حدودا 12 هزار و دویست، 3 هزار و نهصد و 3 هزار و هشتصد میلیارد تومان بوده است. نسبت مطالبات به تسهیلات این سه بانک، به ترتیب 3/25 درصد برای بانک ملی، 9/18 درصد بانک کشاورزی و 1/4 درصد برای بانک مسکن بوده است. در بین بانک های دولتی، نسبت مطالبات به تسهیلات اعطایی بانک ملی بیش از همه بانک ها و برای بانک مسکن نیز کمترین مقدار می باشد.

در بین بانک های خصوصی فعلی که سابقا دولتی بوده اند و اصطلاحا خصوصی شده نامیده می شوند، یعنی بانک های تجارت، رفاه کارگران، صادرات و ملت، بیشترین حجم مطالبات غیرجاری از آن بانک صادرات است. البته گزارش مالی مربوط به بانک ملت فاقد بخش مطالبات و گزارش مالی بانک تجارت نیز بخش مطالبات را به صورت کامل ذکر نکرده است. میزان مطالبات غیرجاری بانک صادرات در سال 90 حدودا 7 هزار و دویست میلیارد تومان بوده است. در بین سایر بانک های خصوصی، بانک های پارسیان، اقتصاد نوین و سامان بیشترین مقادیر مطالبات غیرجاری را در سال 90 دارا بوده اند.

در این بین، حجم مطالبات غیرجاری بانک پارسیان تقریبا 5 هزار و چهارصد بوده و اقتصاد نوین و سامان نیز هر دو حدودا 2 هزار و هشتصد میلیارد تومان مطالبات غیرجاری داشته اند.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٧/٠٨ ٠٣:۲٦:۲٦

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!