پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

در مقایسه با عملکرد بانک های خصوصی کشور در سراسر کشور:

بانك پارسيان بيشترين سهم از بازار كارت هاي صادره را کسب کرد

خبرهای بانکی- بانك پارسيان با تعداد 13 ميليون و 178 هزار كارت صادرشده در استان تهران در انتهاي سال 94 سهم 12 درصدي از بازار صدور كارت هاي صادرشده شبكه بانكي را به خود اختصاص داده و رتبه چهارم را بين مجموع 30 بانك و موسسه اعتباري كشور و رتبه نخست را در بین بانک های خصوصی كسب كرد. در سایر استان ها نیز با سهم 4 درصدی از کل بانک های کشور رتبه نخست بانک های خصوصی را کسب کرده است.

به گزارش خبرهای بانکی، بانك پارسيان همچنين با 12 درصدسهم بازار كارت هاي صادره در استان تهران و كسب رتبه چهارم، بيشترين سهم از بازار كارت هاي صادره را در بين بانك هاي خصوصي كشور به خود اختصاص داده است.

بر اساس آخرین گزارش شبکه الکترونیکی پرداخت کشور( شاپرک)، در استان هاي كشور نيز بانك پارسيان با سهم 4 درصدي از بازار كارت هاي صادره، بيشترين سهم از بازار كارت هاي صادره را در بين بانك هاي خصوصي به خود اختصاص داده است.

گزارش عملكرد تعداد كارت هاي صادره، و پايانه شعب در انتهاي سال 1394 و سهم30 بانك و موسسه اعتباري از بازار كارت هاي صادره و پايانه شعب، در استان تهران و استان هاي كشور نشان مي دهد كه سهم بازار 10 بانك بزرگ كشور بيش از 87 درصد از بازار كارت هاي صادره استان تهران و 89 درصد از بازار كارت هاي صادره در استان ها است.

اين موضوع نشان مي دهد كه 20 بانك ديگر كشور تنها 13 درصد از بازار كارت هاي صادره تهران و 11 درصد از بازار كارت هاي صادره در استان ها را به خود اختصاص داده اند و 10 بانك بزرگ كماكان بيشترين نفوذ و سهم را در بازار بانكداري الكترونيك به خود اختصاص داده اند.

بانك هاي صادرات، ملي، ملت، پارسيان، سپه، اقتصاد نوين، پاسارگاد، مسكن، سامان و كشاورزي، انصار، رفاه، تجارت و پست بانك بيشترين سهم را در بازار كارت هاي صادره، و پايانه هاي شعب در سراسر كشور داشته اند و چهار بانك بزرگ صادرات، ملي، ملت و پارسيان روي هم 52 درصد بازار كارت هاي بانكي استان تهران را به خود اختصاص داده اند.

همچنين در بازار پايانه شعب بانك هاي كشور در استان تهران و ساير استان هاي كشور نيز 10 بانك بزرگ كشور، 90 درصد از  بازار پايانه هاي شعب در استان تهران سهم داشته اند و در استان هاي كشور نيز 10 بانك بزرگ روي هم 91 درصد در بازار پايانه هاي شعب استان هاي كشور سهم داشته اند

 آمار تعداد كارت هاي صادر شده در استان تهران در انتهاي سال 94 توسط 31 بانك و موسسه اعتباري نشان مي دهد كه بانك هاي صادرات با 14 درصد از بازار كارت هاي صادر شده، بانك ملي و بانك ملت هر يك  با 13 درصد تعداد كارت هاي صادر شده، در رتبه هاي اول تا سوم سهم از بازار كارت هاي صادره قرار دارند.

به عبارت ديگر، چهار بانك بزرگ صادرات، ملي، ملت و پارسيان روي هم 52 درصد بازار كارت هاي بانكي را به خود اختصاص داده اند و 26 بانك و موسسه اعتباري نيز 48 درصد بقيه را تشكيل داده اند.

پس از بانك پارسيان، بانك هاي سپه با 10 درصد، بانك اقتصاد نوين با 8 درصد، پاسارگاد  5 درصد، مسكن، سامان و كشاورزي هريك با 4 درصد،  رفاه 3 درصد، شهر و انصار هريك با 2 درصد، در رتبه هاي پنجم تا 13 بانك هاي كشور قرار دارند.

همچنين بانك هاي تات، سينا،  سرمايه، دي، حكمت ايرانيان، قوامين، كارآفرين، هر يك با 1 درصد در رتبه هاي بعدي 14 تا 20 قرار داشته اند.

بانك هاي گردشگري، مهرايران، صنعت ومعدن، خاورميانه، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، پست بانك ايران، ايران زمين، موسسه اعتباري توسعه، نيز هريك با سهمي كمتر از 1 درصد در بازار كارت هاي صادره استان تهران حضور دارند.

بيشترين سهم بازار كارت هاي صادره بانك هاي خصوصي در استان های کشور متعلق به بانك پارسيان است

در ساير استان ها، بانك صادرات با 19 درصد، بانك ملت با 18 درصد، ملي با 12 درصد، سپه با 11 درصد، در رتبه هاي يك تاچهارم بازار كارت هاي صادره قرار داشته اند.

همچنين بانك كشاورزي با 7 درصد، رفاه و مسكن هريك با 6 درصد، پارسيان و انصار، هريك با 4 درصد، در رتبه هاي پنجم تا نهم بانك هاي كشور از نظر تعداد كارت هاي صادره در استان ها قرار دارند.

بانك پارسيان در استان هاي كشور نيز بيشترين سهم از كارت هاي صادره را در بين بانك هاي خصوصي به خود اختصاص داده است.

به عبارت ديگر، 9 بانك بزرگ كشور، بيش از 87 درصد بازار كارت هاي صادره استان هاي كشور را به خود اختصاص داده اند.

اقتصاد نوين، پست بانك، و سينا، نيز هر يك با 2 درصد تعداد كارت هاي صادره در استان ها در رتبه هاي دهم تا دوازدهم قرار داشته اند.

پاسارگاد، توسعه تعاون، سامان، قرض الحسنه مهر، قوامين، هر يك با 1 درصد در رتبه هاي سيزدهم تا هفده  قرار دارند.

از سوي ديگر، بانك هاي تات، تجارت، ايران زمين، موسسه اعتباري توسعه، توسعه صادرات، حكمت ايرانيان، خاورميانه، دي، سرمايه، شهر، صنعت و معدن،  كارآفرين، گردشگري، هريك با زير 1 درصد از سهم كارت هاي صادره استان ها در جايگاه 18 تا 30 قرار داشته اند.

منبع: خبراقتصادی
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠۵/۲٧ ۱٤:۵۱:۱٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!