پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اقتصاد کشور با داروی اقتصاد مقاومتی قابل درمان است

خبرهای بانکی-افزایش مشارکت در مواقع بحران، ایجاد ذخایر استراتژیک برای آمادگی با شوک های ناگهانی، ایجاد زیرساخت های مناسب و آموزش مقاومت فردی از جمله ابزارهای مناسب در میزان مقاومت در اقتصاد کشور است.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، هشتمین همایش از مجموعه همایش های علمی، کاربردی «اقتصاد مقاومتی » با محوریت «نگاهی به اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی» با حضور داوود دانش جعفری -مشاور عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجید قاسمی - مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس دانشگاه خاتم همراه با معاونت های اتاق بازرگانی و تعدادی از اساتید رشته اقتصاد و مدیریت  خاتم برگزار شد.
در ابتدای این نشست، داوود دانش جعفری- مشاور عالی وزارت بهداشت در تعریف اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی به این معنی است که اقتصاد چگونه در مقابل ضربه های پیش بینی نشده یا قابل پیش بینی از خود مقاومت نشان می دهد.در یک اقتصاد مقاومتی در صورتی که ضربه ای وارد شود به سرعت عکس العمل مناسب تدارک و بازگشت به حالت قبل از وقوع ضربه عملی می شود.
وی با ذکر مثالی در این رابطه افزود: در بحران مالی آسیای جنوب شرقی قیمت ها بیش از 82 درصد افزایش پیدا کردند اما اقتصاد مقاومت کرد و به طورمجدد به حالت قبل بازگشتند.
دانش جعفری در رابطه با رویکردهای برآورد احتمال وقوع ضربه و تعویق مقاومت گفت: رویکرد مدیریت ریسک روشی است که در آن سعی می شود احتمال وقوع ضربه به حداقل برسد و روش دوم رویکرد مهندسی مقاومت است که در آن باتوجه به اینکه احتمال وقوع ضربه از قبل قابل پیش بینی بوده است می توان از طریق تقویت مقاومت خسارت ناشی از وقوع ضربه را به حداقل رساند.
وی در رابطه با عوامل موثر در میزان مقاومت در اقتصاد گفت: ساختار اقتصاد، درس گرفتن از تجارب گذشته، میزان انعطاف پذیری، حکمروایی موثر و اجرای سیاست های مناسب، تنوع در صادرات از جمله این عوامل است.
وزیر پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش مشارکت در مواقع بحران، ایجاد ذخایر استراتژیک برای آمادگی با شوک های ناگهانی، ایجاد زیرساخت های مناسب و آموزش مقاومت فردی را از جمله ابزارهای مناسب در میزان مقاومت در اقتصاد کشور دانست.
وی در تشریح مفهوم عملیاتی اقتصاد مقاومتی گفت: ایجاد نهاد مناسب که آسیب پذیری ها و ریسک اقتصاد ایران در برابر ضربه های داخلی و خارجی را به حداقل و زمینه را برای رسیدن به پیشرفت های پایدار اقتصادی فراهم کند.
دانش جعفری در توضیح قلمرو اقتصاد مقاومتی در ایران توضیح داد: شناسایی حوزه های خطرپذیر اقتصاد، مدیریت ریسک های تهدیدکننده اقتصادی و مقاوم سازی اقتصاد ایران در مقابل ضربه های پیش بینی نشده یا قابل وقوع براساس سوابق قبلی در این مقوله می گنجد.
وی سپس به انواع ضربه اشاره کرد و گفت: نخست ضربه ای است که به صورت ناگهانی و غیرقابل پیش بینی وارد می شود. به عنوان مثال جنگ، و دوم ضربه ای است که احتمال وقوع آن از قبل پیش می بینی می شود همچون خشکسالی.
دانش جعفری با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در بحث اقتصاد مقاومتی باید مورد بررسی قرار گیرد، مفهوم مقاومت است، اظهار داشت: این مفهوم به معنای استعداد بازیابی و برگشت به وضعیت عادی پس از مواجه با ضربه است. درواقع این موضوع بحث رایجی بین اقتصاددانان است و در سال های اخیر بسیار مطرح شده است.
وی با اشاره به اینکه در علوم امروزی اصطلاح مقاومت وارد شده است، اذعان داشت: در علم روانشناسی فردی مقاوم است که اگر شوکی از نظر روانی بر او وارد شد، او از دور خارج نشود. در مهندسی مواد یعنی حالتی که مواد پس از اینکه تحت فشار یا کنش قرار گرفتند، خواص فیزیکی یا شکل ظاهری خود را از دست ندهند.
دانش جعفری گفت: در مهندسی سیستم مقاومت به معنای این است که اگر یک جز از سیستم از کار افتد کل سیستم که به صورت شبکه ای عمل می کند دچار آسیب نشود.
وی با بیان اینکه مقاومت در بخش سلامت نیز در اجلاس سازمان بهداشت جهانی تعریف شد، اذعان داشت: در این حوزه مقاومت یعنی اینکه کشور تا چه حد در برابر بیماری ناشناخته و یا اپیدمی قابل پیش بینی قادر است از خود واکنش مناسب نشان دهد و برای تهدیدهای حوزه سلامت راه حل مناسب پیدا می کند.
عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: در کشورهای پیشرفته اگر شخص حقیقی یا حقوقی قصد دریافت وام را داشته باشد، از او درخواست گزارشی از اعتبار سنجی می کنند. در این راستا شرکت هایی میزان ریسک و سوابق شخص را در حوزه های مختلف مورد سنجش و محاسبه قرار می دهند. به گفته وی، در حال حاضر در سیستم بانکی، مدیریت بر ریسک استوار شده است.
دانش جعفری با اشاره به اینکه در مدل اقتصاد مقاومتی در حوزه بانک باید مطالعه ریسک کنیم، اظهار داشت: باید دید هر بانکی از چه محلی آسیب پذیر است و در جهت رفع آن اقدام کرد.
مشاور عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به برخی ریسک ها و خطرپذیری اقتصاد ایران اشاره ای داشت و گفت: یکی از این خطرپذیری ها مربوط به وابستگی درآمد دولت به نفت است. بیش از 65 درصد درآمد دولت به صنعت نفت وابسته است و هرگونه تحریم خرید نفت ایران و یا کاهش قیمت جهانی نفت موجب آسیب دیدن درآمدهای دولت می شود. در این رابطه باید راه حلی جهت رفع آسیب پذیری دولت یافت.
وی خطرپذیری دیگر را وابستگی واردات ایران به نفت دانست و گفت: درآمد نفتی 2 کارکرد دارد؛ نخست تامین کننده بخش عمده درآمد دولت است و دوم تامین کننده بخش عمده ارز مورد نیاز واردات کشور است.
به گفته وی، همچنین خطرپذیری اقتصاد ایران مربوط به ساختار تجارت خارجی ایران نیز می شود که در این راستا لازم است سبد صادرات و واردات تنوع بیشتری پیدا کند تا میزان ضربه پذیری نیز کم شود.
دانش جعفری افزود: خطرپذیری رشد بالای نقدینگی و تورم نیز متوجه اقتصاد کشور است. افزایش نرخ ارز، افزایش شکاف فقیر و غنی، اختلال در تخصیص بهینه منابع، اختلال در تصمیمات سرمایه گذاری، افزایش هزینه طرح های سرمایه گذاری خصوصی و دولتی و همچنین کاهش نرخ سود حقیقی و در نتیجه کاهش نرخ سود حقیقی بانک ها از جمله آثار منفی تورم برای اقتصاد کشور بوده است.
وی با اشاره به اینکه خطرپذیری اقتصاد را از سمت کاهش اشتغال نیز شاهد هستیم، گفت: افزایش واردات همراه با افزایش درآمد نفتی و ثابت نگه داشتن نرخ اسمی ارز قبل از اجرای تشدید تحریم ها در این رابطه تاثیر گذار است.
به گفته دانش جعفری وجود تورم بالا در داخل و ثبات نسبی قیمت ارز، تولید بسیاری از محصولات را در ایران به صرفه نمی سازد و در نتیجه تولیدکنندگان روی به فعالیت مونتاژ می آورند.
وی گفت: بحران افزایش قیمت ارز منجر به ایجاد بحران مالی در کشور شد. در این بحران منابع مالی مورد نیاز کشور افزایش یافت در حالیکه امکان تامین آن وجود ندارد.
دانش جعفری با بیان اینکه خطرپذیری نظام مالی در کشور بر منابع داخلی بنگاه، منابع بانک های داخلی، منابع بازار اولیه بورس، منابع خارجی و همچنین منابع دولتی به ویژه نفت استوار است، یادآور شد: نظام تامین مالی در ایران بانک محور است.
به گفته وی، پس از بروز ضربات مختلف به نظام بانکی به ویژه در سال های اخیر کارایی نظام مالی کاهش یافته است. منابع دولتی و خارجی پس از تشدید تحریم ها دچار کاهش شده و در نتیجه نظام تامین مالی در سال های اخیر با مشکلات جدی روبرو است.
وی معتقد است: متوسط رشد اقتصادی ایران طی دهه های گذشته 4.8 دهم درصد بوده که اگر این نرخ هموار می شد بسیار بهتر از بروز نوسانات در آن بود. رشد نوسان باعث بروز نوسان در درآمد و در نتیجه نوسان در قدرت خرید مردم و اشتغال خواهد شد .
به گفته وی، آخرین خطرپذیری مربوط به افزایش مخارج دولت است که ثبات ندارد و در این راستا باید عددی را به عنوان هدف انتخاب و حفظ کنیم.
دانش جعفری تاکید کرد: همچنین باید فکری به حال مسائل زیست محیطی و صندوق های تامین اجتماعی کرد تا اقتصاد باثبات شود. اقتصاد قابل درمان است اما در گرو اتخاذ نگرش مبتنی بر اقتصاد مقاومتی.
به گزارش اخبار پولی مالی، وی در بخش دیگری از اظهارات خود دلیل ناکارا بودن صندوق توسعه ملی را عدم درک درست دولتمردان و نمایندگان مجلس از اهداف این صندوق دانست و گفت: صندوق ها هدف های مختلفی را دنبال می کنند، تثبیت درآمدهای ارزی و اینکه صندوق توسعه ملی قرار شد طی انجام فرآیندهایی باعث افزایش نقش بخش خصوصی و اجرای اصل 44 قانون اساسی شود. اما نگاه در این صندوق تثبیتی نبود و تمام سیاستگذاران با همین نگاه توسعه ای نیز هماهنگ نبودند.
دانش جعفری معتقد است: مادامی تصمیمات در کشور پاسخگو مشکلات موجود است که اجماع لازم شکل گیرد که متاسفانه کسب این اجماع فرایند بسیار دشواری در کشور است.

مجید قاسمی: توسعه یک امر نرم افزاری است
در پایان این همایش، مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز به‌عنوان جمع بندی مباحث به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: جناب دانش جعفری در نگارش متن سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش جدی را ایفا و نکات مهمی را در کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی مطرح کردند.
قاسمی با بیان اینکه نباید نگاه منفی و سلبی به قضایا داشت، اظهار کرد: برای حل مسائل باید وارد واقعیت ها شد و آن ها رصد کرد.
رئیس دانشگاه خاتم با اشاره به اینکه در اقتصاد مقاومتی یکی از سرمایه های موجود، مشارکت مردم است، اذعان داشت: مگر قصد نداریم اقتصاد را اصلاح کنیم و با اتکای مردم حرکتی را انجام دهیم، بنابراین لازم است با برگزاری همایش های این چنینی و ایراد نظرات بازده درخوری داشته باشیم.
قاسمی با طرح این سوال که آیا به اندازه ای که مصرف می کنیم، تولید هم داریم، گفت: اگر در متوسط جمعیت کشور، تولید بیش از مصرف باشد کشور خوشبختی خواهیم داشت. برای تحقق این امر تا چه اندازه در کشور قائل به مشارکت هستیم؟ مشارکت یعنی فرد در قبول مسئولیت خود آن را به نحو احسن انجام دهد.
وی با بیان اینکه توسعه یک امر نرم افزاری و دل افزایی و نه سخت افزاری است، عنوان کرد: سوال اینجاست که چرا ما اقتصاد درستی نداریم؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که ما دل خود را با اقتصاد هم راستا نمی کنیم و باور نداریم برای هر مشکلی راه حلی وجود دارد. مگر ممکن است مشکلی وجود داشته باشد اما راه حل آن نباشد. واقعیت این است که ما مشکل ساز برای تمام مسائل هستیم نه حلال آن ها.
مدیر عامل بانک پاسارگاد در اهمیت برگزاری همایش تصریح کرد: یکسری نکات با دور هم جمع شدن مطرح می شود و سوالاتی نیز که در ذهن ما شکل می گیرد در این جلسات بیان خواهد شد.
مدیرعامل بانک پاسارگاد تاکید کرد: باید با مردم زندگی و به آن ها خدمت کرد

وی ادامه داد: این کشور مملو از استعداد است و با استفاده از این پتانسیل می توان مشکلات را حل کرد.
قاسمی ادامه داد: نکته مهم دیگر که باید مدنظر قرار گیرد این است که ما کشور ثروتمندی داریم و با کار و تلاش باید به اهداف خود برسیم. باید نگاه ها را تغییر دهیم. هر فردی در جایگاه خود می تواند پرچمدار اقتصاد مقاومتی باشد.
وی گفت: باید از فرصت هایی که در کشور داریم بهره ببریم و قدر نعمت های خدادادی را دانسته و آن ها هدر ندهیم.
قاسمی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی مظلوم واقع شده است، عنوان کرد: اکنون در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درک درست و صحیحی از این مفهوم در سطوح مختلف کشور نداریم. ما می خواهیم این فضای غبار آلود را باز کنیم بنابراین به تلاش زیادی نیاز داریم.

منبع: اخبار پولی مالی
تاریخ خبر: ۱٣۹۵/٠٤/۲۹ ۱٧:۱٧:۱۵

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!