پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

افتتاح باجه بانک پارسیان دربیمارستان چشم پزشکی نگاه

خبرهاي بانكي-ﺑﺎﺟﻪ ﺑﺎﻧﮏ پارسیان در بیمارستان چشم پزشکی نگاه، با ﺣﻀﻮر مدیرامورشعب، مدیرمشتریان ارزنده بانک و ﻣﺪﯾﺮان وﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در تاریخ سوم اسفند ماه اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺑﺎﺟﻪ ﺑﺎﻧﮏ پارسیان در بیمارستان چشم پزشکی نگاه، با ﺣﻀﻮر مدیرامورشعب، مدیرمشتریان ارزنده بانک و ﻣﺪﯾﺮان وﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در تاریخ سوم اسفند ماه اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.


به گزارش پایگاه خبرهاي بانكي (نيوزبانك)خلیل پور، مدیر امور شعب بانک پارسیان در این مراسم هدف از راه اﻧﺪازی ﺑﺎﺟﻪ ﺑﺎﻧﮏ در بیمارستان چشم پزشکی نگاه را در راﺳﺘﺎی برنامه ها و راهبردهای ﺑﺎﻧﮏ پارسیان ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت مطلوب تر ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽﮐﺸﻮر، ﻋﻨﻮان و اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﺑﺎﺟﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ مشتریان، ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺮ شهرهای کشور ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ پارسیان بهره مند ﺷﻮند.
مدیران بیمارستان نیز با قدردانی از این اقدام بانک پارسیان برای حمایت و ارائه خدمات به جامعه پزشکی کشور، ابراز امیدواری کردند که از ظرفیت های این بانک برای پاسخ گویی به نیازها و خدمات مالی مجموعه و بیماران مراجعه کننده به این مرکز استفاده شود.

 

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱۲/٠٨ ٠۹:۲٧:۵٤
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!