Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
برنامه و اقدامات بانک پارسیان در پسا تحریم تشریح شد :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

از سوی معاون اموربین‌الملل بانک ؛

برنامه و اقدامات بانک پارسیان در پسا تحریم تشریح شد

خبرهای بانکی- این بانک در سالهای تحریم مشکلی در تعامل با بانکهای خارجی که تمایل به همکاری داشتند نداشت و سوئیفت این بانک در طول سال های گذشته همواره فعال بوده است. در حال حاضر بانک پارسیان با بیش از 50 بانک در کشورهای مختلف ارتباط و در 24 بانک خارجی حساب فعال دارد.

این بانک در سالهای تحریم مشکلی در تعامل با بانکهای خارجی که تمایل به همکاری داشتند نداشت و سوئیفت این بانک در طول سال های گذشته همواره فعال بوده است. در حال حاضر بانک پارسیان با بیش از 50 بانک در کشورهای مختلف ارتباط و در 24 بانک خارجی حساب فعال دارد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، منصور تفضلی افزود : پس از اجرایی شدن بر جام در 16 ژانویه سال 2016 بسیاری از بانکهایی که در سالهای تحریم ارتباط خود را با ایران قطع کرده بودند، مجدداً فعالیت خود را از سرگرفتند و البته خیلی از این بانکها ممنوعیتی برای فعالیت با ایران نداشتند ولی بهواسطهٔ تحریمها احتیاط میکردند و حتی با بانکهای غیر تحریمی ازجمله بانک پارسیان همکاری نداشتند، برخی از آنها هم حتی در دوره تحریم با بانک پارسیان تعاملات مالی داشتند.

بانک پارسیان با 50 بانک در کشورهای خارجی در تعامل استوی اظهار داشت: بانک پارسیان در این سالها برای ارتباط با بانکهای خارجی هیچ محدودیتی نداشت و مشکل اصلی ناشی از احتیاط بانکهای خارجی در تعامل با ایران، به واسطه جریمه های سنگین از سوی امریکا بود که منجر به قطع رابطه آنها با ایران شده بود.
تفضلی ادامه داد: پس اجرایی شدن برجام نیز به واسطه همین احتیاط تا امروز بیشتر بانکهای متوسط اروپایی که منافع کمتری در آمریکا دارند پیش گام شدهاند. در این یک ماه و اندی بسیاری از بانکهای اروپایی روابط کارگزاری خود با بانک پارسیان را از سرگرفته و در بعضی موارد هم با بانکهای جدید تعامل ایجاد کردهایم.
وی عنوان کرد: در حال حاضر بانک پارسیان با بیش از 50 بانک در کشورهای مختلف ارتباط کارگزاری و سوئیفت برقرار کرده و با 24 تای از آنها حساب فعال دارد که عمدتاً در کشورهای اروپایی و برخی کشورهای شرق آسیا مثل کره، چین و هند است. بدین ترتیب گشایش اعتبارات اسنادی روی بانک های اروپایی و در همان کشورهای مورد نظر خریداران آغاز شده است.
بانک پارسیان در بحث روابط کارگزاری و افتتاح حساب در بانکهای خارجی کاملاً موفق عمل کرده است
تفضلی تأکید کرد: به دلیل ممنوعیت معامله اشخاص آمریکایی که در برجام قید شده، تعامل با بانکهای بزرگ اروپایی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و این بانکها برای ارتباط با ایران بهواسطه مشکلات و جریمههای سنگینی که ممکن است بر آنها اعمال شود، تردید دارند. البته وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای میتواند در این خصوص شفافسازی کند و وزیر خارجه کشورمان نیز قول دادهاند این موضوع را از طریق گروه مذاکرهکننده پی گیری کنند تا ورود بانکهای بزرگ در تعامل با ایران تسهیل شود.
معاون امور بینالملل بانک پارسیان گفت: در کشورهای اروپایی ازجمله: اتریش، انگلیس، اسپانیا، آلمان، بلژیک، سوئد، دانمارک، روسیه، فنلاند، هلند، ترکیه و بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی ازجمله آرژانتین برزیل قبلاً رابطه داشتهایم و بعد از اجرایی شدن برجام روابط سوئیفت و کارگزاری را دوباره آغاز کردهایم و در تعداد قابل توجهی از آنها حسابهایمان نیز فعال و یا جدیداً افتتاح شده است.
وی افزود: بانک پارسیان در بحث روابط کارگزاری و افتتاح حساب در بانکهای خارجی کاملاً موفق عمل کرده است و در کشورهای آسیایی و خاورمیانه و... از جمله بانکهای مسقط ، اگزیم بانک هند، اگزیم بانک کره اکتیف بانک ترکیه ارتباط برقرار و در امارات هم بهزودی علاوه بر بانک ملی دبی با بانک نور نیز تعاملات خود را شروع خواهد شد . همچنین با بسیاری از بانکهای اروپایی ازجمله اگزیم بانک اسلواکی، وارن گلد آلمان، بانک فرانسوی دسکومپت، ا وبر بانک اتریش و..... تعاملات خود را آغاز کرده است.
خدمات بانک پارسیان در پسابرجام افزایش مییابدتفضلی تصریح کرد: افزایش دادن تنوع کارتها و خدمات گوناگون ارزی کاهش هزینههای عملیات بینالمللی در تبادلات مالی از جمله برنامه های بانک پارسیان در پسابرجام است .
وی در این راستا گفت : به دلیل نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی بیشتر، به زودی منابع ریالی بیشتری را در اختیار مشتریان خود قرار خواهیم داد و قصد داریم در گشایش اعتبارات اسنادی درصد کمتری را بهعنوان پیش پرداخت از متقاضیان دریافت کنیم همچنین در بحث وثایق دریافتی جهت ارائه جواز سبز گمرکی امکانات بیشتری را در اختیار مشتریان قرار خواهیم داد.
تفضلی افزود: بهزودی قرار است برای مشتریان خدمات مختلف ازجمله هجینگ و پوشش ریسک نرخ ارز و نرخ بهره از طریق شرکتهای کارگزار در ارتباط با بازارهای بینالمللی را فراهم خواهد آوریم.
یکی از اهداف بانک پارسیان فراهم نمودن تأمین مالی مورد نیاز پروژههای ملی با استفاده از خطوط اعتباری خارجی استوی ادامه داد : تأمین مالی پروژههای داخل کشور از طریق خطوط اعتباری کوتاه و میان مدت از سوی بانکهای خارجی یکی دیگر از برنامههای بانک پارسیان است که به زودی در قالب توافقنامه هایی با بانکهای خارجی به امضا خواهد رسیدضمناً خط اعتباری 5 میلیارد یورویی نیز برای اجرای پروژههای داخل کشور و خریدهای خارجی از کشور های اروپایی به بانکهای ایرانی از جمله بانک پارسیان تخصیص داده خواهد شد.
معاون امور بینالملل بانک پارسیان با اشاره بهقرار داد اخیر بیمه ساچه ایتالیا با ایران عنوان کرد: این شرکت اعلام آمادگی کرده است برای پروژههای در دست اجرا و خرید از کشورهای اروپایی آماده پوشش بیمه ای و تامین مالی می باشد و در یک مورد خاص که پروژه متعلق به بانک پارسیان می باشد ساچه اعلام آمادگی خود را برای تامین مالی در مقابل ضمانت نامه صادره توسط بانک پارسیان نیز اعلام نموده است.
آموزش نیروها در بانک پارسیان با برگزاری دورههای آموزشی توسط اساتید بینالمللیوی با تاکید بر لزوم توانمند سازی نیروهای انسانی بانک برای تعاملات با شبکه جهانی گفت : با توجه به اینکه در سالهای اخیر به واسطه تحریمها، شبکه بانکی کشور از بازار بینالمللی دور بوده می باید برای به روز شدن و هماهنگی با تغییرات و مقررات جدید ایجاد شده طی سالهای گذشته بهخصوص در بخش مبارزه با پولشویی، مقررات تطبیق و مدیریت ریسک گامهای اساس برداشته شود و لازمه آن، برگزاری دورههای آموزشی کاربردی است، تاکنون چند دوره آموزشی در بانک پارسیان برگزارشده و یا کارکنان برای آموزش به دوره های خارجی اعزام شده اند و بهزودی دوره های آموزشی تخصصی با دعوت از اساتید بینالمللی به داخل کشور برگزار خواهد شد. این اقدامات به منظور توسعه روابط خارجی و تعاملات با شبکه جهانی انجام خواهد شد.
بانک پارسیان در هند و چین شعبه تأسیس میکند تفضلی در خصوص افتتاح شعبه در هند گفت: از سال 2012 بحث افتتاح شعبه بانک پارسیان در هند و در شهر بمبئی قطعی شده بود که دوباره بواسطه سختگیریهای مقامات نظارتی آن کشور متوقف شد عمده مشکلات مربوط بود به نداشتن رتبهبندی بین المللی،عدم اجرای قوانین بال 2 که هم اکنون بال 3 هم مطرح است و عدم عضویت بانک در FATF که هنوز هم تکلیف این مسائل در کشورکاملاً روشن نشده و در ملاقات اخیر با سفیر کشور هند و به دنبال آن تشکیل کمیسیون مشترک در هند قرار شد در یک فرصت 3 ماه بانک مرکزی هند در این خصوص پاسخ لازم را بدهد. امیدواریم با لغو تحریم ها حساسیت های مقامات نظارتی آن کشور نیز کاهش یافته و مجوز تاسیس شعبه را صادر کنند.
وی گفت: همچنین مدارک لازم برای افتتاح دفتر نمایندگی در چین آماده شده که پس از تعیین زمان ملاقات نزد اداره نظارت بر بانکهای آن کشور در این خصوص اقدام لازم به عمل خواهد آمد.
تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱۲/٠۱ ۱٠:۱٣:۱٣

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!