Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
راه اندازی موسسات پس انداز و تسهیلات منطقه ای با تصویب شورای پول و اعتبار :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بت شکن، مدیرعامل بانک مسکن عنوان کرد:

راه اندازی موسسات پس انداز و تسهیلات منطقه ای با تصویب شورای پول و اعتبار

خبرهای بانکی- مدیر عامل بانک از تهیه پیش نویس تاسیس نهاد جدید پولی در کشور خبر داد وگفت: بانک مرکزی در موافقت با تاسیس نهاد جدید پولی، پیش نویس نحوه راه اندازی موسسات پس انداز و تسهیلات منطقه ای را تهیه کرده است که امیدواریم طی ماه های آینده، در شورای پول و اعتبار به تصویب نهایی برسد.

مدیر عامل بانک از تهیه پیش نویس تاسیس نهاد جدید پولی در کشور خبر داد وگفت: بانک مرکزی در موافقت با تاسیس نهاد جدید پولی، پیش نویس نحوه راه اندازی موسسات پس انداز و تسهیلات منطقه ای را تهیه کرده است که امیدواریم طی ماه های آینده، در شورای پول و اعتبار به تصویب نهایی برسد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، محمدهاشم بت شکن ،مدیرعامل بانک باحضور در جمع خبرنگاران، با بیان این مطلب گفت: بانک مسکن متقاضی تاسیس موسسات پس انداز و تسهیلات منطقه ای است که در این خصوص در نظر داریم درگام نخست دو موسسه در قالب شخصیت مستقل حقوقی یکی برای آبادسازی سواحل مکران در کنار دریای عمان و دیگری برای بافت فرسوده شهر تهران تاسیس کنیم.

مدیر عامل بانک در ادامه سخنان خود به ارایه گزارشی از سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی پرداخت و گفت: بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در 9 ماهه ابتدای سال جاری حجم تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به مبلغ 980ر644ر2 میلیارد ریال است که از این میزان سهم بخش مسکن و ساختمان حدود 745ر276 میلیارد ریال می باشد به عبارتی بخش مسکن و ساختمان 10/3درصد از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: طی این مدت 43 درصد کل تسهیلات بخش مسکن به ارزش 118 هزار میلیارد ریال توسط بانک مسکن پرداخت شده است.

بت شکن به پرداخت مبلغ 128 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای احداث،خرید،تعمیر و واگذاری سهم الشرکه 419 هزار واحد مسکونی اشاره کرد و در تشریح جزییات پرداخت این تسهیلات گفت: طی 10 ماهه ابتدای سال جاری ، مبلغ 27 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای ساخت 89 هزار واحد مسکونی، 24 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید 83 هزار واحد مسکونی، و 86 هزار میلیارد ریال تسهیلات جعاله برای تعمیر 90 هزار واحد مسکونی و نیز مبلغ 68 هزار میلیارد ریال برای واگذاری سهم الشرکه 232 هزار واحد مسکونی توسط بانک مسکن تامین مالی شده است.

وی در خصوص عملکرد بانک در بخش مسکن مهر افزود:با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری درخصوص تکمیل پروژه های مسکن مهر، بانک مسکن تا پایان دی ماه سال جاری برای احداث دو میلیون و 375 هزار و 660واحد مسکونی مهر نیز، رقمی معادل 499 هزار میلیارد ریال قرارداد پرداخت تسهیلات با سازنده ها منعقد کرده که از این رقم، تاکنون 460 هزار میلیارد ریال در قالب تسهیلات پرداخت شده است.

دکتر بت شکن یادآور شد: تاکنون از 2 میلیون 363 واحد مسکونی که تسهیلات طرح مسکن مهر را دریافت کرده اند ؛تعداد یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی به مبلغ 338هزار میلیارد ریال فروش اقساطی شده است .

وی همچنین درخصوص عملکرد بانک در بخش بافت فرسوده اظهار داشت: بانک مسکن از ابتدای طرح مسکن مهر برای احداث حدود 81 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده بالغ بر 15هزار میلیارد ریال در قالب مسکن مهر تسهیلات پرداخت کرده است.

دکتر بت شکن درخصوص اقدامات بانک در حوزه مسکن مهر در طول سال جاری گفت:بانک با همکاری وزارت راه و شهرسازی سقف تسهیلات مسکن مهر را از 250میلیون ریال به 300 میلیون ریال افزایش داد.

مدیرعامل بانک افزود: بعد از افزایش قدرت خرید مردم در قالب افزایش سقف تسهیلات از محل حساب صندوق پس انداز ممتاز از 200 میلیون ریال به 350میلیون ریال در سه ماهه چهارم سال 1392، در مرحله بعد در آذرماه سال جاری سقف این تسهیلات به 600 میلیون ریال درتهران و در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر به ترتیب 500 میلیون ریال و 400 میلیون ریال افزایش یافت.

دکتر بت شکن در تشریح آخرین وضعیت سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم ؛تعدادسپرده گذاران این صندوق را 28 هزار نفر عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای بانک در سال 95 اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مهم ترین نکاتی که در بودجه سال 95 کل کشور و در تبصره 18 بودجه به آن توجه ویژهای شده افزایش سرمایه بانک به میزان 50 هزار میلیارد ریال است که از محل واگذاری داراییهای در اختیار وزارت راه و شهرسازی به بانک مسکن اختصاص یافته و موجب میشود بانک مسیر توسعهای شدن خود را طی کند.

بت شکن تاکید کرد: بانک مسکن با این روش میتواند از طریق انواع صندوقهای زمین و ساختمان ظرفیت تسهیلاتدهی خود را افزایش دهد.

وی به مفهوم جدیدی از تامین مالی که برای اولین بار در شبکه بانکی و پولی کشور مطرح است اشاره کرد و گفت:بانک می تواند به اتکای بند "ج" ازتبصره 18 برنامه بودجه سال 1395 با اتکا به روش های جدید تامین مالی از جمله تامین مالی ساختاریافته و خدمات مدیریت دارایی همه دارایی های شرکت ها و سازمان هایی که بازارپذیر نیستند را با انعقاد قرارداد وکالت، بازار پذیر کرده و از این طریق برای آنها تامین مالی کند
مدیرعامل بانک در ادامه تشریح تبصره 18برنامه بودجه سال 95 افزود: مطابق بند "د" این تبصره برای اولین بار به بانک اجازه داده می شود که برای طرحهای حوزه ناوگان ،تجهیزات،حمل و نقل،توسعه شهرهای جدید و عمران و بهسازی شهری تا سقف مشخص به طور مستقل یا با کمک صندوق توسعه ملی به صدور انواع اوراق بهادار ارزی و ریالی بپردازد.

وی با بیان این مطلب که خوشبختانه پیش بینی شده که ریسک نوسان غیر متعارف ارزی این اقدام توسط صندوق توسعه ملی در طرح هایی که به صورت مشترک انجام می شود مصون سازی گردد افزود:با نظر مثبتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک دارند امیدواریم این پنج بند تبصره 18 برنامه بودجه سال 95 در مجلس تصویب شود و به صورت قانون به اجرادر آید تا در این راستا بانک بتواند به نقش توسعه ای خود بیش از پیش عمل نماید.

مدیر عامل بانک همچنین از ارائه طرحی به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: شرایط استفاده آسان از تسهیلات مسکن و ساختمان برای زوجین به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارائه شده است که به محض نهایی شدن و تصویب آن توسط شورای پول و اعتبار جزییات پرداخت تسهیلات به زوجین درسال 95 اطلاعرسانی می شود.

همچنین دکتر بتشکن با اشاره به ایجاد دو صندوق زمین و ساختمان توسط بانک درگذشته گفت: در نظر داریم تا پایان سال و در سال آینده صندوقهای جدیدی راهاندازی کنیم.

وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به انتشار اوراق رهنی طی سال 95 گفت:با توجه به ظرفیت قانون رفع موانع تولید پیش بینی می کنیم که بانک بتواند از ابزارهای مختلف بازار سرمایه نظیر اوراق اجاره برای شرکت عمران شهر جدید پردیس،اوراق اجاره برای شرکت سرمایه گذاری مسکن و انواع اوراق سفارش ساخت و همچنین برای اولین بار اوراق رهنی را به بازار عرضه کند تا بتواند نقش پیشگامی خود را در ابزارسازی تامین مالی در بازار سرمایه و نیز ایجاد نهادهای جدی بازار سرمایه ایفا کند.

مدیرعامل بانک در ادامه، از هماهنگی با بانک مرکزی برای تهیه پیشنویس اعطای لیزینگ مسکن برای اولین بار خبر داد و گفت: با هماهنگی بانک مرکزی پیشنویس اعطای لیزینگ مسکن به شورای پول و اعتبار ارائه شده که به محض تصویب جزییات آن نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱۱/۲٦ ٠٤:۲٤:٠٠

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!