پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد:

پیش‌نویس لیزینگ مسکن در شورای پول و اعتبار

خبرهای بانکی- مدیرعامل بانک مسکن از هماهنگی با بانک مرکزی برای تهیه پیشنویس اعطای لیزینگ مسکن برای اولین بار خبر داد و گفت: با هماهنگی بانک مرکزی پیشنویس اعطای لیزینگ مسکن به شورای پول و اعتبار ارائه شده که به محض تصویب جزئیات آن نیز اطلاعرسانی خواهد شد.

مدیرعامل بانک مسکن از هماهنگی با بانک مرکزی برای تهیه پیشنویس اعطای لیزینگ مسکن برای اولین بار خبر داد و گفت: با هماهنگی بانک مرکزی پیشنویس اعطای لیزینگ مسکن به شورای پول و اعتبار ارائه شده که به محض تصویب جزئیات آن نیز اطلاعرسانی خواهد شد.

به گزارش خبرهای بانکی به نقل از ایسنا، محمدهاشم بتشکن در نشستی مطبوعاتی با ارائه گزارش این بانک و اعلام طرحهای پیشرو با اعلام اینکه تبصره بودجه سال 1395 به بانک مسکن حائز اهمیت است، گفت: در این تبصره مقرر شده تا 50 هزار میلیارد ریال از محل واگذاری داراییهای وزارت راه و شهرسازی به بخش مسکن برای تقویت توسعهای بانک مسکن اختصاص یابد تا این بانک تبدیل به بزرگترین بانک تخصصی حوزه مسکن و ساختمان شود.

وی در ادامه با اشاره به پنج بند تبصره 18 قانون بودجه سال 1395 افزود: در بند ج تبصره 18 قانون بودجه برای اولین بار مفهوم جدید تامین مالی پیشبینی شده و با خدمات مدیریت داراییها و استفاده از داراییهای بازارپذیر بانک مسکن قرارداد وکالت منعقد میکند، به طوری که هماکنون با قراردادی شهر جدید پردیس بانک مسکن به منظره وکیل آنها برای احیای داراییها با ارائه صکوک و اوراق برای آبادسازی شهرها ایفای نقش میکند. در بند «ب» این تبصره بانک مسکن میتواند از صندوقهای زمین و ساختمان و انواع اوراق بهادار و اوراق مسکن اقدام به افزایش ظرفیت تسهیلاتی کند. در بند «د» این تبصره نیز برای اولین بار به بانک اجازه داده میشود تا در حوزه ناوگان، حملونقل و توسعه شهرهای جدید تا سقف 5 میلیارد دلار با مشارکت صندوق توسعه ملی به عرضه اوراق بپردازد.

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه با ابراز امیدواری از تصویب این پنج بند تبصره 18 در قانون بودجه سال 1395 گفت: پیشبینی شده تا بانک مسکن از سود سهام سال 94-95 معاف شود و این سود سهام دولت به حساب افزایش سرمایه بانک انتقال یابد که امیدواریم با تصویب تبصره 18 قانون بودجه سال 1395 این پیشبینیها به شکل قانون درآید.

بتشکن در ادامه با اشاره به طرحهای پیشروی بانک مسکن از راهاندازی صندوقهای جدیدی تا آخر سال خبر داد و گفت: برنامههای عملیاتی بانک در سال آینده با هدف تسهیل در شرایط تسهیلات دهی بانک مسکن برنامههایی برای زوجین تدارک دیده که به محض تصویب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به اطلاع خواهد رساند. همچنین اقدام به راهاندازی صندوقهای زمین و ساختمان که تاکنون دو مورد از این صندوقها ایجاد شده مقرر است تا آخر سال و در سال آینده صندوقهای جدیدتری در حوزه مسکن و ساختمان ایجاد شود.

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه به طرح استفاده از ابزارهای مالی چون اوراق سفارش ساخت مبنی بر قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و توضیح داد: در نظر داریم تا با استفاده از ابزارهای مالیای چون اوراق مسکن، اوراق سفارش ساخت و برای اولین بار اوراق رهنی در جهت سرمایهگذاری در حوزه مسکن گام برداریم. همچنین با هماهنگی بانک مرکزی قصد داریم تا با توجه به پیشنویس اعطای مجوز لیزینگ مسکن و تصویب شورای پول و اعتبار، بانک مسکن بتواند شروعکننده لیزینگ مسکن باشد.

بتشکن همچنین با ارائه توضیحاتی راجع به کاهش قدرت خرید خانوار و در نتیجه کمبود تقاضا و از طرفی تنگنای مالی شبکه بانکی گفت: دولت تمام تلاش خود را داشته تا موضوع تحریک غیرتورمی تقاضا و تقویت ظرفیت تسهیلاتدهی بانکها را افزایش دهد به طوری که در گزارشی از حجم تسهیلات شبکه بانکی در 9 ماهه امسال از مجموعه 2646 میلیارد ریال تسهیلات بانکی اعطا شده 10.3 درصد از کل این تسهیلات مربوط به بخش مسکن بوده که متاسفانه به دلایل ذکر شده روند کاهشی داشته است و بانک مسکن نیز با پرداخت تسهیلاتی در 9 ماهه امسال نیز سهم 40 درصدی به طور کل با تامین مالی 128 میلیارد ریال در 419 هزار واحد داشته است.

بتشکن در ادامه با اشاره به دغدغه مسوولین از آخرین وضعیت مسکن مهر گفت: تعداد واحد مسکونی مهر جمعاً دو میلیون و 375 هزار و 660 واحد بوده است که به مبلغ تسهیلات پرداختی 499 هزار میلیارد ریال تاکنون از آن پرداخت شده و 28 میلیارد ریال نیز از فروش اقساطی صاحبان مسکن مهر وصول یافته است.

مدیرعامل بانک مسکن درخصوص صندوق پسانداز یکم برای خانهاولیها توضیح داد: از اواسط خردادماه با ایجاد حساب صندوق پسانداز یکم برای خانهاولیها تا سقف 800 میلیون ریال تسهیلات اقدام کردیم که تاکنون 28 هزار نفر با افتتاح این حساب توانستهاند بانک را در تامین پنج هزار و 538 میلیارد ریال منبع مالی یاری کنند که به تدریج پیشبینی میشود اعطای این تسهیلات نیز آغاز شود.

وی افزود: تامین مالی این صندوق پسانداز از محل سپردههای مردمی، دو دوره شش ماهه انتظار و از کسری محل مازاد وصول بانک تامین شود به طوری که رقم وصول این تسهیلات 30 هزار میلیارد ریال برای سال 1395 پیشبینی شده است.

وی همچنین درخصوص اقداماتی که در طول سال جاری برای حوزه مسکن اتفاق افتاده، گفت: ایجاد خط اعتباری 480 هزار میلیارد ریالی به 500 هزار میلیارد ریال و همچنین تبدیل 350 میلیون ریال سقف خط اعتباری تسهیلات بانک مسکن از محل وصول با همکاری بانک مرکزی برای افزایش خط اعتباری به صورت سرمایه غیرنقدی تا 500 هزار میلیارد ریال از اقداماتی بوده که در سال جاری برای افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک صورت گرفته است.

این گفته بتشکن در حالی است که درصد نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن با شش درصد از استاندارد 10 تا 80 درصدی نسبت کفایت جهانی پایینتر است.

وی همچنین با اعلام افزایش قدرت خرید و مساحت مسکن در طول سال جاری از 200 میلیون ریال به 350 میلیون ریال گفت: از دیگر اقدامات صورت گرفته افزایش قدرت خرید بوده است که در آخرین مرحله که 600 میلیون ریال و در شهرهای بالای 500 هزار نفر به 500 میلیون ریال رسیده است. همچنین بانک مسکن اقدام به ارائه تسهیلات 500 میلیون ریالی برای 55 هزار واحد مسکونی به بافت فرسوده اختصاص داده است.

وی درخصوص وضعیت اوراق مسکن در فرابورس گفت: تدبیری برای جلوگیری از سوداگری و سفتهبازی روی قیمت اوراق مسکن صورت گرفته است و با وجود اینکه بانک هیچ دخالتی در قیمت و حجم معاملات ندارد، با تعیین 140 واحد سقف خرید اوراق مسکن و ممنوعیت فروش این اوراق تا چهار ماه مانع از سوداگری در صندوق پسانداز ممتاز و اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن کردند.

وی در ادامه در پاسخ به یکی از خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت پرونده بانک مسکن با ب.ز توضیح داد: بانک مسکن به شکل مشخص با نام برده پرونده ندارد، بلکه این بانک پروندهای 67 میلیون یورویی با بانک افوایآیای که نامبرده از سهامداران اصلی آن است، پرونده مالی دارد که وصول آن در دست اقدام است.

بتشکن همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر پرداخت تسهیلات 60 میلیون تومانی بانک مسکن گفت: بانک مسکن به طور مشخص از همان روز اعلام از اوایل دیماه اقدام به پرداخت این تسهیلات از طریق اوراق کرده است و درخصوص تسهیلات مسکن دیگر بانکها نیز باید از خود بانکهای دیگر پرسوجو شود.

وی در پایان با اشاره به عدم پیشبینی نرخ مالیات مسکن در بودجه سال 1395 دلیل رکود بازار مسکن را کاهش ارزش افزوده ساختمان در بخش خصوصی و دولتی دانست و گفت: نرخ سود سپرده علیرغم کاهش نرخ تورم نتوانسته کاهش یابد و با کاهش ارزش افزوده ساختمان در بخش دولتی که ناشی از حجم اعتبارات عمرانی و همچنین کاهش ارزش افزوده ساختمان در بخش خصوصی با کاهش حجم پروانه صدور به دلیل پایین بودن حاشیه سود ساخت و ساز منجر به رکود بازار مسکن شده که این رکود نرخ مالیاتی علیرغم استاندارد جهانی کاهش نیافته و نیاز به بازبینی این بحث مالیاتی در بودجه وجود دارد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱۱/۱٧ ٠٦:۱۲:۱٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!