پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون اول رییس جمهور در شورای مدیران ارشد بانک مرکزی :

تلاش های بانک مرکزی در دوران تحریم قابل تقدیر است

خبرهای بانکی- اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری صبح امروز ضمن بازدید از سازمان تولید اسکناس و مسکوک و سایت شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی در نشست شورای مدیران ارشد این بانک با محوریت اقتصاد مقاومتی شرکت کرد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری صبح امروز ضمن بازدید از سازمان تولید اسکناس و مسکوک و سایت شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی در نشست شورای مدیران ارشد این بانک با محوریت اقتصاد مقاومتی شرکت کرد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، جهانگیری با اشاره به اقدامات شایسته بانک مرکزی در دوران سخت تحریمها و تلاش قابل تقدیر برای جلوگیری از بروز اخلال در ادارة امور کشور علیرغم وجود تحریمهای ظالمانه، گفت: تحریمکنندگان ایران دو دستگاه مهم و موثر کشور را که بیشترین نقش را در اقتصاد ایفا میکنند، هدف قرار داده بودند.
وی دو دستگاه مهم تحریمشده را «وزارت نفت» و «بانکمرکزی» عنوان کرد و گفت: وزارت نفت به عنوان تامینکنندة اصلی منابع ادارة کشور و بانکمرکزی که در حقیقت مرکز اصلی سیاستگذاریهای مالی، پولی و بانکی است و منجر به شکوفایی اقتصاد می شود، مورد تحریمهای ظالمانه قرار گرفتند.
معاون اول رییسجمهوری ماموریت و رسالت بانک مرکزی را در شرایط جدید، پراهمیت و خطیر عنوان کرد و افزود: تامین منابع خارجی ، کنترل حساب های دولت و نظارت بر تعهدات کشور بر عهدة بانکمرکزی است و این بانک باید برنامهریزیهای مناسبی برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز بخش تولید کشور داشته باشد.

اداره کشور در پساتحریم با اصول عقلایی و علمی
جهانگیری در ادامه با بیان اینکه هم اکنون وارد دوران پساتحریم شدهایم و علاقهمند هستیم ادارة کشور براساس اصول عقلانی و علمی انجام شود خاطرنشان کرد: لازمة این امر این است که همة صاحب نظران و نخبگان کشور نظرات و دیدگاههای سازندة خود را برای شرایط پس از تحریم مطرح کنند و دولت نیز با آغوش باز از این نظرات استقبال خواهد کرد.
وی با یادآوری سند چشمانداز و اینکه ایران باید در سال 1404 قدرت اول اقتصادی منطقه باشد، گفت: رقبای اصلی ایران در منطقه طی سالیان اخیر از رشد اقتصادی برخوردار بودهاند و این در حالی است که ایران در سالهای گذشته رشد منفی 6.8 درصدی را نیز تجربه کرده، اما با این وجود جمهوری اسلامی ایران از نظر اقتدار در موقعیت ویژهای در سطح منطقه قرار دارد و دنیا به این باور رسیده است که برای حل و فصل مسائل خاورمیانه و مشکلات منطقه مشارکت جدی ایران امری ضروری است.

معاون اول رییسجمهوری با اشاره به انتظارات و توقعات مردم در دوران پساتحریم اظهار داشت: مردم در دورة جدید انتظار دارند قدرت اقتصادی کشور نیز افزایش پیدا کند و باید تلاش کنیم در کنار اقتدار نظامی، از رشد مناسب اقتصادی نیز برخوردار باشیم.
جهانگیری با اشاره به رشد منفی اقتصادی و رشد نامناسب سرمایهگذاری کشور در سالهای گذشته گفت: برای حل این مشکلات نیازمند تامین منابع مالی برای اجرای برنامهها هستیم و بررسیها نشان میدهد برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد، باید سالانه 50 میلیارد دلار از منابع خارجی در کشور جذب شود.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه باید به میزان سهم و تاثیرگذاری بازار سرمایه و توانایی آن در تامین مالی نیز با واقعیت نگریسته شود افزود: اینکه گفته میشود بازار سرمایه باید نقش مهمی در تامین بازار سرمایه داشته باشد حرف درستی است و نباید در این مورد شک کرد و با همه شتابی که برای این بخش قائل هستیم ولی نهایتاً منابع مالی کشور را بخش خصوصی و سیستم بانکی باید تجهیز کند و مسئولیت همه این منابع به صورت مشخص با سیاستهایی است که بانک مرکزی اتخاذ میکند.

یکسان سازی نرخ ارز از ماموریت های اصلی بانک مرکزی است
وی در ادامه افزود: انتظار داریم سیستم بانکی با تدابیر مناسب گرههای ایجاد شده در بحث بانکی را بگشاید، البته خوشبختانه براساس گزارشها سوئیفت متصل و در کنار آن دسترسی به منابع خارجی تسهیل شده است.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه کشور دو بار تجربه یکسانسازی نرخ ارز را دارد خاطرنشان کرد: موضوع یکسانسازی نرخ ارز به عنوان یک کار مهم باید توسط دولت و بانکمرکزی پیگیری شود و به سرانجام برسد، البته سایر دستگاهها نیز موظف به همکاری هستند لیکن نقش سیاستگذاری و برنامهریزی بر عهده بانکمرکزی است.
جهانگیری با ابراز خرسندی از کنترل تورم در دو سال اخیر تاکید کرد: خوشبختانه این دستاورد قابل تحسین است و تا حصول به تورم تک رقمی باید استمرار یابد.

وی با بیان اینکه دولت قصد ندارد به بانک مرکزی فشار وارد کند، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی برای نزدیک شدن نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی برنامهریزی کرده و انتظار داریم نرخ سود تسهیلات بانکی اندکی بیش از نرخ تورم باشد چرا که در غیر این صورت هزینة سنگینی بر تولیدکنندگان وارد خواهد شد.

معوقات بانکی همچنان یک دغدغه است
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مطالبات غیرجاری بانکها اشاره کرد و گفت: با اینکه از لحاظ درصدی نسبت معوقات بانکی از 14 درصد به 12 درصد کاهش یافته است لیکن همچنان به عنوان یک دغدغه اصلی مطرح است.
وی با انتقاد از اینکه برخی برخلاف قانون، از بازپرداخت تسهیلات به نظام بانکی سر باز میزنند گفت: البته برخی معوقات بانکی نیز به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از اعمال تحریمها ایجاد شده است و باید به این گروه کمک شود، لیکن نسبت به گروه اول نیز باید با جدیت برخورد شود.
جهانگیری با تاکید بر اینکه سیستم بانکی باید با شجاعت بیشتری نسبت به وصول معوقات بانکی اقدام کند افزود: مهمترین درخواست ما از دستگاههای ذیربط نیز همین مورد است که مدیران با قاطعیت با موارد غیرقانونی در وصول مطالبات برخورد کنند و نیز، جرات تصمیم گیری در این مورد را داشته باشند.

شعارهای تند در باب اقتصاد مقاومتی، ظلم است
وی در ادامة سخنان خود بر اهمیت اقتصاد مقاومتی و جدیت دولت نسبت به اجرای آن تاکید و خاطرنشان کرد: عدهای سعی میکنند با شعارهای تند در باب اقتصاد مقاومتی و دغدغههای مقام معظم رهبری در این خصوص خود را دلسوزتر از دولت جلوه دهند که این کار در حقیقت ظلم به رهبر معظم انقلاب و اقتصاد مقاومتی است. این افراد حتی سفر موفقیتآمیز و پردستاورد رییسجمهوری به ایتالیا و فرانسه را که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است، خنجر زدن از پشت به اقتصاد مقاومتی عنوان کردهاند.
معاون اول رییسجمهوری با قدردانی مجدد از تلاشها و اقدامات بانک مرکزی گفت: برنامة ملی پیشنهادی بانکمرکزی برای اقتصاد مقاومتی نیز به زودی تصویب خواهد شد و امیدواریم بتوانیم با استفاده از تجربیات دوران تحریم، اقتصاد کشور را به سمت رشد و توسعه هدایت کنیم.
جهانگیری با تاکید بر اینکه شرایط فعلی اقتصادی نیازمند مدیران شجاع، خطرپذیر، تصمیمگیر و سالم است گفت: مدیری که جرات تصمیمگیری نداشته باشد شایسته نیست در جایگاه مدیریت قرار گیرد. باید به نظام بانکی روحیه داد چرا که در مقاطعی به نظام بانکی ظلم شده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱۱/۱٣ ٠٧:۲٠:۵۹

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!