پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

نرخ کفایت سرمایه در ایران 5.5 درصد است

خبرهای بانکی- خوشبختانه با تدابیر نظام بانکی کشور آثار تحریم ها کاملا کنترل شد و کمترین تاثیر بر اقتصاد کشور وارد شد .

خوشبختانه با تدابیر نظام بانکی کشور آثار تحریم ها کاملا کنترل شد و کمترین تاثیر بر اقتصاد کشور وارد شد .

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی به نقل ازایلنا، ولی الله سیف پس از پایان جلسه شورای مدیران ارشد بانک مرکزی در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه امروز با معاون اول رییس جمهور در بانک مرکزی گفت: آقای جهانگیری امروز در بازدیدی که از بانک مرکزی داشتند در خصوص شرایط بانک مرکزی و وضعیت این بانک در زمان تحریمها و سختیها و مشکلاتی که در این فضا همکاران ما را به تلاش زیادی واداشته بود تقدیر و تشکر کردند.

وی افزود: خوشبختانه با تدابیر نظام بانکی کشور آثار تحریمها کاملا کنترل شد و کمترین تاثیر بر اقتصاد کشور وارد شد .

تا 6 ماه آینده ارز تک نرخی می شود

سیف تصریح کرد: یکی از مسائلی که معاون اول رییس جمهور بر آن تاکید داشتند برای رسیدن به آرامش در اقتصاد و افزایش تولید، بحث یکسان سازی نرخ ارز بود که در بازه زمانی 6 ماهه انشاله عملیاتی خواهد شد همکاران ما در تلاشند تا این فضا به سمتی هدایت شود که ارز تک نرخی شود و به وضعیت مطلوب دست یابیم.

نرخ سود بین بانکی تا 19.5 درصد رسیده است

وی افزود: بحث دیگری که مورد تاکید بود موضوع نرخ سود بانکی است که دستاورد مثبتی برای بانک مرکزی محسوب می شود که در شش ماه گذشته حاصل کرد در همین راستا بود .

سیف افزود: با ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی خوشبختانه نرخ سود در این بازار از 29 درصد به کمتر از 20 درصد و دامنه 19 درصد رسید. نرخ متوسطی که برای نرخ سود در بازار وجود دارد 19.4 درصد است که دستاورد بسیار مهمی است اما کافی نیست.

سیف ادامه داد: نرخهای سود بانکی نیز در حال کاهش است اما فاصله نرخهای بانکی با شاخص تورم همچنان وجود دارد که با انضباط حاصل از سوی دولت یازدهم توانستیم روند کاهشی داشته باشد.

وی افزود: تورم از بالای 40درصد به دامنه 13 درصد رسید و پیشبینی میشود این روند کاهشی تا تحقق تورم تک رقمی ادامه داشته باشد .

سیف تصریح کرد: جهتگیریها و سیاستگذاریهای بانک مرکزی به تبع این وضعیت تغییر کرده اما نرخ قابل قبول در سود بانکی باید یکی دو درصد بالاتر از نرخ تورم باشد.

کاهش دستوری نرخ سود بانکی به صلاح نیست

وی افزود: بانک مرکزی از ابزارهای مختلفی برای کاهش نرخ سود بانکی استفاده میکند و این موضوع ادامه پیدا خواهد کرد برخی مواقع دوستانی پیشنهاد میکنند که با یک مصوبه در شورای پول و اعتبار به صورت دستوری نرخ سود کاهش پیدا کند اما تجربه در گذشته نشان میدهد که این شیوه هزینه خواهد داشت و تاثیرات نامناسبی در سایر بازارها در پی دارد .

وی گفت: لذا بانک مرکزی با توجه به دستاوردی که در تجربه اخیر در کاهش نرخ سود بین بانکی داشته نشان می دهد که این روند باید به صورت تدریجی به دامنه مورد نظر برسد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: بحث بعدی پیگیری و حل وفصل قاطع و کامل برای جلوگیری از فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز است که این فعالیت تاکنون نتایج مثبتی را به همراه داشته است بانک مرکزی توانسته با همکاری سایر دستگاهها و نهادها و مشورت با مقامات ارشد قوه قضاییه و وزارت کشور نیروی انتظامی به نحو مناسبی در حال هدایت است .

وی افزود: ما به تدریج به شرایطی خواهیم رسید که موسسات غیرمجاز نتوانند بدون اجازه بانک مرکزی فعالیت کنند و این شرایط به زودی حاصل خواهدشد.

نقش بانکها در فعالیت های اقتصادی محدود شده است

سیف در ادامه گفت: بحث دیگری که آقای جهانگیری مطرح کردند در مورد تنگنای بازار پولی کشور بود و در خصوص انباشت داراییهای منجمد در نظام بانکی و اینکه ایفای نقش بانکها در فعالیتهای مثبت اقتصادی محدود شده است.

وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر برخی از بانکهابا کمبود سرمایهمواجهند مخصوصا در فضای پس از برجام میبایست به این موضوع توجه شود و بانکها را با استانداردهای بینالمللی تطبیق داده شوند.

نرخ کفایت سرمایه در ایران 5.5 درصد است

وی گفت: نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکی پایین است این نرخ حداقل در دنیا 12 درصد است اما متوسط نرخ کفایت سرمایه بانکهای ما 5.5 درصد است در برخی از بانکها این نرخ منفی نیز هست و این نشان میدهد که بایستی اولویت ویژه برای آن قائل شویم برای افزایش سرمایه در بانکها و تعیین تکلیف مطالبات معوق غیر جاری که اهمیت زیادی دارد.

سیف ادامه داد: با توجه به اینکه حجم مطالبات معوق ما حدود 90 هزار میلیارد تومان است و از این میزان 43 درصد ذخیره وجود دارد بقیه آن منابع قفل شدهای است که تحرکی در حمایت از تولید وصادرات ندارد.

100 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکهاست

وی افزود:در کنار این رقم 90 هزار میلیارد تومان معادل 100 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی است که این موضوع مهم است و بخشی از داراییهای منجمد محسوب میشود.

سیف تصریح کرد: داراییهایی نیز به عنوان شرکتها و بنگاهها به عنوان سهمی از منابع نظام بانکی محسوب می شود که از چرخه واسطهگری منابع و حمایت از فعالیتهای مثبت اقتصادی کنار زده شده و باید بخش عمده آن را برگردانیم.

وی گفت: همچنین در مورد بازار سرمایه و ظرفیت های آن نیز در این جلسه بحث شد اصولا تامین مالی سرمایه از سه بخش (نظام بانکی بازار سرمایه و منابع خارجی) حاصل میشود. در کشور ما سهم نظام بانکی بالای 85 درصد است و سهم دو بخش دیگر 15 درصد است که به هیچ وجه در مقایسه با کشورهای پیشرفته این نسبتها مناسب نیستند.

سیف افزود: نظام بانکی در شرایط عادی 30 تا 40درصد سهم باید داشته باشد.

وی گفت: تامین مالی بنگاههای بزرگ مالی با بازار سرمایه است که سرمایه در گردش میتواند با نظام بانکی باشد زمانی که بنگاه های بزرگ نیازهای خود را از نظام بانکی تامین کنند منابعی برای بانکهای کوچک و متوسط باقی نمیماند واین محدودیتها بوجود میآید.

سیف ادامه داد: با تصمیمگیریهایی که صورت میگیرد و مصوبات اخیر ما وظیفه داریم فضا را برای فعالیتهای مثبت اقتصادی فراهم کنیم.

روز گذشته سوئیفت متصل شده است

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بازگشایی سوئیفت گفت: روز گذشته سوئیفت متصل شده و هیچ گونه مشکلی از سوی بانکهای بینالمللی وجود ندارد اما ممکن است مشکلی برای برخی از بانکها وجود داشته باشد که یک یا دو بانک بیشتر نیستند که آن هم در خصوص نصب نرمافزارهای مربوطه است که با کندیهایی مواجه اند اما به صورت کلی سوئیفت در کشور متصل شده و مشکلی نیست.

وی گفت: آنچه مسلم است این است که بانکهای غیر تحریمی ما در روز اجرای برجام به سوئیفت متصل شده اند و قطع نبودند منتها چون کارگزار بینالمللی نداشتند دامنه استفاده آنها محدود بود ا ما الان بسته شده است و بانکهای تحریمی ما پس از برجام سوئیفت نداشتند

وی افزود: این بانکها باید بلافاصله مجوز جدید میگرفتند وفرآیندی طولانی را طی میکردند زمان سوئیفت بینالملل حدود 2 ماه طول میکشد اما همکاران ما ظرف دو هفته توانستند آن را برقرار کنند.

سیف در پاسخ به این پرسش که میزان داراییهای بلوکه شده ایران چقدراست؟ گفت: دو سال گذشته گفته می شد که خزانه ما 100 میلیارد دلار ذخیره دارد که 50 میلیارد دلار آن برای پروژههای نفتی است و 22 میلیارد دلار آن در وثیقه چین است و از آن استفاده شده اما 32 میلیارد کل منابعی است که آزاد میشود از این میزان 4 میلیارد دلار مربوط به دولت است که بخشی از آن برای صندوق توسعه ملی و بخشی دیگر مربوط به خزانه است.

وی گفت: بانک مرکزی ریالهای خود رابه خزانه داده و پس از آزاد سازی میتواند استفاده کند.

وی در خصوص سهم صندوق توسعه ملی گفت: در سالهای مختلف متفاوت بوده این سهم از 20 درصد تا 30 درصد بوده است که متناسب با شرایط آن زمان تخصیص داده شده است.

وی افزود: منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی است و از منابع کلی است که دربانک مرکزی وجود دارد و بخشی از آن متعلق به بانک وبخشی دیگر متعلق به صندوق است که به تدریج این صندوق از آن استفاده خواهد کرد.

وی در خصوص جابجایی 32 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران گفت:یکی از بحثهایی که پس از اجرای برجام داشتیم اطمینان حاصل کردن از دسترسیمان به این پولها بود و اینکه دیگر محدویتی برای جابجایی وجود ندارد مخصوصا روز اول ما تصمیم گرفتیم یک سری دستورات برای جابجایی منابع و حواله از حسابی به حساب دیگر انجام دهیم وبه این ترتیب مطمئن شویم که مسیرها باز است. این دستورات صادر شد هر چند یکی از کشورها گفته بود دولت ما هنوز اجرای برجام را به ما اعلام نکرده است اما این دستورالعمل باعث شد تا سرعت عمل بوجود آمده و اقدامات انجام شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱۱/۱٣ ٠٧:٠٨:۱۹

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!