پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

ضرورت احترام به حقوق مشتری در اخذ کارمزد پیامک‌های بانکی

خبرهای بانکی- اصل احترام به حقوق مشتری در اخذ کارمزد پیامکهای بانکی که با حرکت بانکی ملی کلید خورد و با مصوبه شورای بانکهای دولتی و خصوصی تداوم پیدا کرد در اکثر موارد نادیده گرفتهشده است.

اصل احترام به حقوق مشتری در اخذ کارمزد پیامکهای بانکی که با حرکت بانکی ملی کلید خورد و با مصوبه شورای بانکهای دولتی و خصوصی تداوم پیدا کرد در اکثر موارد نادیده گرفتهشده است.

به گزارش خبرهای بانکی به نقل از رده - در دنیا فعالیت شبکه بانکی کارمزد محور بوده و در عوض میزان سود بانکی چه در بخش تسهیلات و سپرده نیز پایین است و دریافت کارمزد درازای خدماتی که بانکها ارائه میکنند امری عادی و رایج است. در ایران نیز بانکها در ابتدا برای رقابت در بازار، خدماتی ازایندست را بهصورت رایگان در اختیار مشتریان خود قرار میدادند ولی امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش مشتریان بانکی و افزایش استفاده از این خدمات با توجه به هزینه بالای تجهیز خدمات الکترونیکی تقبل این هزینه برای بانکها به معضلی جدی تبدیلشده و شبکه بانکی کمکم دارد به سمت کارمزد محوری حرکت میکند که این امر بافرهنگ سازی و اطلاعرسانی، بهتدریج دارد جای خود را در فرهنگ کشورمان باز میکند. اما اصلی که در اخذ کارمزد درازای خدمات نباید نادیده گرفته شود رعایت حقوق مشتریان است که شاید حلقه گمشده در این چرخه باشد.

بانک ملی 8 خردادماه امسال در روز جمعه مبلغ 5000 تومان بابت آبونمان ساپتا از حساب مشتریان خود کم کرد که اعتراض بسیاری از مشتریان را در پی داشت بااینکه این بانک در نیمه دوم فرودین ماه امسال نسبت به کسر این مبلغ در سایت خود در چندین نوبت اطلاعرسانی کرده بود بازهم خیل عظیمی هنگام کسر مبلغ از حسابشان از علت آن بیاطلاع بودند که نشانگر ضعف در بخش اطلاعرسانی این بانک و نحوه اجرای نادرست در این خصوص بود و مسئولان این بانک مجبور به معذرتخواهی و بازگشت مبالغ بهحساب مشتریان شدند.

دریافت کارمزد درازای خدمات بانکی و بهخصوص دریافت کامزد پیامک های تراکنش بانکی امری پسندیده و به سود طرفین است اما مهمترین موضوع شیوه اجرا و احترام به حقوق مشتریان است که باید بااطلاع و رضایت آنها باشد.

همانطور که خودتان میدانید هر فردی ممکن است چندین حساب و کارتبانکی داشته باشد اما بیشتر نقل انتقالات پولی خود را عمدتاً با یک و حداکثر دو کارت و حساب بانکی انجام دهد که شاید احتیاج به دریافت پیامک در خصوص برداشتها و واریزها نداشته باشد.

همچنین شماره همراه مشترکان در طول سال تغییر میکند که شاید به علت تعدد حساب، کارتبانکی و مشغله بسیار نسبت به بهروزرسانی آن اقدام نکنند و همچنین بسیاری از مشتریان بانکها که عمدتاً افراد میانسال هستند در زمان افتتاح حساب شماره همراه نداشته و اصولاً با تکنولوژی الکترونیکی و اینترنت آشنایی ندارند و قطعاً اطلاعرسانی از طریق سایت بانکها و از طریق پیامک قشر وسیعی از مشتریان را پوشش نمیدهد و اگر بانکها در اخذ کارمزد در قبال پیامکهای واریز و برداشت وجوه فرض را بر درخواست تمام مشتریان بگذارند و صرفاً در صورت عدم تمایل از مشریان بخواهند شماره را به سامانهای پیامک کنند یا با تماس تلفنی و مراجعه به شعب عدم تمایل خود را برای استفاده از این خدمت اعلام کنند. عملاً حق افراد زیادی که این پیامک را دریافت نکرده و در این خصوص آگاهی ندارند ضایع میشود و قطعاً اعتماد به شبکه بانکی را کاهش خواهد داد.

بعد از این ماجرا در جلسه شورای هماهنگی بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی مدیران عامل و تصمیم گیران بانکها در 24 مهرماه امسال توافق کردند که ازاینپس هزینه ارسال پیامک بانکی از صاحبان حساب دریافت شود و اعضای شورا هزینه ۱۰ هزار تومان در سال را بهعنوان آبونمان سالانه ارسال پیامک تراکنشهای بانکی تعیین کردند و ازآنجاکه ۶ ماه نخست سال به اتمام رسیده بود مقرر شد برای ششماهه نخست امسال ۵ هزار تومان دریافت کنند.

البته با توجه به تجربه ناموفق بانک ملی بانکها بااحتیاط و بافاصله زمانهای متفاوتی به این حوزه ورود پیدا کردند و بعضی بانکها به ادامه خدمات پیامکی رایگان تا به امروز ادامه داده و میدهند.

بانکهای سپه، مسکن، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، بانک قرض الحسنه مهر، پاسارگاد، گردشگری، کارآفرین، خاورمیانه، شهر، سرمایه، ایرانزمین، قوامین، انصار و موسسات عسگریه، توسعه و ثامن ازجمله بانکها و موسساتی هستند که تا به امروز خدمات پیامی واریز و برداشت را بهصورت رایگان به مشتریان ارائه داده و میدهند. همچنین بانکهای زیر ازجمله بانکهایی هستند که در قبال این خدمت از مشتریان کارمزد اخذ کردهاند که با مشاهده پیامکهای آنان رعایت اصل مشتری مداری را در آنها بررسی میکنیم.

نام بانک

دریافت کارمزد

متن پیامک

بانک ملی

دریافت میکند

8 خرداد 94

کسر 50000 ریال آبان ماه ساپتا در روز 8 خردادماه

مشتریانی که تا پایان خردادماه سال جاری از طریق ارسال عدد ۱به شماره ۱۰۰۰۶۴۱۴۰و اقدام به انصراف از خدمت مزبور نمایند مبلغ آبونمان کسر شده (۵۰۰۰۰ریال) بهحساب آنان برگشت داده خواهد شد. (در 9 خردادماه با توجه به اعتراضات گسترده مردم)

بانک ملت

دریافت میکند

بانک ملت ارسال پیامک تراکنش برداشت را رایگان و برای ارسال پیامک تراکنش واریز سالانه 10 هزار تومان دریافت میکند که تمام اینها کاملاً اختیاری برای مشتری قرار دادهشده است و در هنگام باز کردن حساب اعلام میشود.

بانک کشاورزی

29 آبان ماه

مشتری گرامی، بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی، مبلغ 50000 ریال بابت آبونمان ششماهه ارسال پیامک از حساب شما کسر خواهد شد.

در صورت عدم تمایل به دریافت سرویس پیامک خبری، عدد 1 را حداکثر تا پایان آبان ماه به همین شماره ارسال نمایید. اطلاعات بیشتر: تماس با 81301 یا مراجعه به شعب بانک کشاورزی

بانک رفاه

دریافت میکند

بانک رفاه

مشتری گرامی، دارنده حساب... هزینه ارسال پیامک تغییرات ماندهحساب سالیانه شما 80000 ریال است در صورت تمایل به استمرار این خدمت عدد یک را به شماره 3000666 ارسال نمایید تا مبلغ مزبور از حساب شما کسر گردد.

مرکز پاسخگویی فراد (0218525)

بانک تجارت

10 آذرماه

مشترک گرامی

از تاریخ 10/09/1394 پیامک تراکنشهای برداشت بالای 30 هزار ریال بهصورت رایگان و پیامک تراکنشهای واریز بالای 200 هزار ریال با اخذ کارمزد سالیانه 10 هزار ریال ارسال خواهد شد. جهت دریافت پیامکهای تراکنش واریز، شمارهحساب خود را به شماره 10008014 ارسال نمایید.

بانک اقتصاد نوین

19 مهر

مشترک گرامی

آبونمان سالانه دریافت تراکنشهای بانکی از طریق پیامک، مبلغ 50000 ریال است. در صورت عدم تمایل به دریافت پیامک حداکثر تا 22 مهرماه عدد 1 را به شماره 200055 ارسال نمایید.

اطلاعات بیشتر تماس با 02148031000 یا مراجعه به شعب بانک اقتصاد نوین

بانک سامان

7 بهمن

مشتری گرامی

آبونمان سالانه دریافت پیامکهای واریز و برداشت، مبلغ ۹۵هزار ریال است. لطفاً در صورت عدم تمایل به دریافت این پیامکها حداکثر تا دهم بهمن ۹۴عدد ۱را به سامانه ۲۰۰۰۰ارسال کنید.

اطلاعات بیشتر: ۰۲۱۶۴۲۲

بانک سینا

دریافت میکند

*بانک سینا*

مشتری گرامی هزینه اشتراک سالیانه سرویس پیام کوتاه بانک سینا 40.000 ریال است. در صورت عدم تمایل، عدد 1 را به شماره 3000280505 ارسال نمایید.

بانک دی

اواسط اذرماه

بانک دی

مشتری گرامی، بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانکها، مبلغ ۵۰۰۰۰ریال کارمزد ارسال پیامک بابت آبونمان ۶ماهه از حساب شما کسر خواهد شد. در صورت عدم تمایل به دریافت پیامک و کسر کارمزد عدد ۱را تا پایان آذر به همین شماره ارسال نمایید. اطلاعات بیشتر: تماس با ۲۸۹۳۰یا مراجعه به شعب بانک دی

بانک توسعه تعاون

29 آبان ماه

بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی مبلغ ۵۰هزار ریال بابت آبونمان ۶ماهه ارسال پیامک از حساب شما کسر خواهد شد. در صورت عدم تمایل به دریافت پیامک خبری عدد ۱را تا پایان آبان ماه به شماره پیامک بانک توسعه تعاون ارسال نمایید

پستبانک

19 ابان ماه

مشتری گرامی: بهمنظور اطلاع از تراکنشهای بانکی از طریق سرویس پیام کوتاه مبلغ 100 هزار ریال بابت آبونمان سالانه از حساب شما در تاریخ بیستم آبان ماه سال جاری کسر خواهد شد. در صورت عدم تمایل به دریافت پیامک، مراتب انصراف خود را حداکثر تا تاریخ مذکور به یکی از شعب و یا دفاتر خدمات بانکی این بانک در سراسر کشور اعلام فرمایید .

بانک مهر اقتصاد

دریافت می کند

پیامک یافت نشد

بانک حکمت ایرانیان

دریافت می کند

پیامک یافت نشد

بانک قرضالحسنه رسالت

دریافت می کند

به ازای هر پیامکی که برای مشتریان خود می فرستد 30 ریال کارمزد دریافت می کند.

همانطور که ملاحظه میکنید بانک قرض الحسنه رسالت تنها بانکی است که رعایت به حقوق مشتریان خود را تمام و کمال رعایت کرده وبه ازای هر پیامکی که در خصوص تراکنش های واریز وبرداشت برای مشتریانی که متقاضی این خدمت بوده اند 30 ریال کسر می کند.

ولی در اکثر اطلاعرسانی بانکها عنوانشده که مشتری عدم تمایل خود برای دریافت پیامک واریز و برداشت و خدمات بانکی را اطلاع دهد که در این حالت قدرت انتخاب از مشتریانی که به هر دلیلی پیامک دریافت نکردهاند، گرفته میشود و هزینه کارمزد از آنها کسر میشود که نادیده گرفتن حقوق مشتریان در آن بارز است.

دریکی و دو مورد هم عنوانشده که اگر مشتری تمایل به دریافت خدمات دارد آن را اعلام کند که در این حالت طرح کسر از حساب شامل همه نمیشود، بلکه این اختیار برای مشتری وجود دارد که خودش انتخاب کند. پس اگر هم پیامک اطلاع در مهلت تعیینشده به دست مشتری نرسد آنگاه هزینهای هم از وی کسر نخواهد شد و به حقوق مشتریان احترام گذاشتهشده است.

در برخی موارد هم به کسر ابتدایی از حساب مشتری و بعد اطلاعرسانی در مورد آن مربوط میشود. برخی بانکها به مشتریان اعلام کردهاند که از حساب آنها هزینه 5000 تا 10 هزارتومانی کم شده است و تا مهلتی که تعیینشده فرصت دارند که اعلام کنند اگر تمایلی ندارند منابع کسر شده بهحساب آنها بازگردد که دستدرازی بهحساب مردم و نمونه بارز عدم رعایت حقوق مشتریان است که حتماً اعتماد مشتری را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

برخی دیگر از بانکها نیز رسما به مشتریانشان اعلام نکردهاند که رقمی از حسابشان کسر یا قبلا کم شده است، بلکه راه دیگری برای صرفهجویی در هزینه های ناشی از ارسال پیامک انتخاب و سقفی برای واریز یا برداشتهای مشمول ارسال پیامک تعیین کردهاند. به عنوان نمونه در یکی از این پیامکهای بانکها عنوان شده که صرفا پیامک تراکنشهای واریز و برداشت با مبلغ 20 هزار تومان و بالاتر برای مشتری فرستاده خواهد شد که در این خصوص نیز حقوق مشتری برای اگاهی از ریز اطلاعات حسابش نادیده گرفته می شود.

گرچه حرکت شبکه بانکی در دوران پسا تحریم باید به سمت تطابق با استاندارهای بینالمللی باشد ودریافت کارمزد در قبال خدمات یکی از این موارد در این مسیر است که با توجه به اجماع بانک ها در شورای هماهنگی انجام شده تمام بانک ها باید در این راه گام بردارند و این کار از لحاظ قوانین بانک مرکزی هم قانونی است اما رعایت حقوق مشتریان در این بخش نباید نادیده گرفته شود تا منجرب به نارضایی مشتریان و کاهش استفاده از خدمات بانکی نشود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱۱/۱٣ ٠٤:۲٠:۱٨

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!