پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

جذب 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی

خبرهای بانکی- اگر مجلس و نمایندگان مردم در کمیسیون های تخصصی بررسی برنامه ششم توسعه را آغاز کنند، به طور قطع اذعان می کنم که این برنامه محصول کار کارشناسی و عقل جمعی است.

اگر مجلس و نمایندگان مردم در کمیسیون های تخصصی بررسی برنامه ششم توسعه را آغاز کنند، به طور قطع اذعان می کنم که این برنامه محصول کار کارشناسی و عقل جمعی است.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی به نقل ازخبرآنلاین، محمدباقر نوبخت در نشست خبری بررسی لایحه برنامه ششم با اشاره به انتقاد برخی از نمایندگان مجلس به ارایه همزمان لایحه برنامه ششم و بودجه به مجلس، اظهاردشت: در صورتی که نمایندگان مجلس بررسی های خود را به طور مناسبی انجام دهند، دیگر شاهد انتقادات نخواهیم بود زیرا برنامه مناسبی به مجلس ارائه شده است.

وی افزود: متاسفانه یکی از رسانه ها، پیش نویس برنامه ششم را منتشر کرد. درصورتی که آنچه قبلا منتشر شده بود،فقط پیشنهاد بود و باید ابتدا در جلسه هیات دولت بررسی و سپس برای تایید نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه می شد.

نوبخت گفت: در برنامه ششم ادغام وزارتخانه ها تصمیم گیری نشده است.

او با اشاره به تفاوت های میان برنامه ششم با برنامه های قبل،نیز گفت: برای هر موضوع در برنامه ششم ۴۰۰ صفحه اسناد پشتیبان داریم که در برنامه های گذشته هیچ وقت مجلس این اسناد را تصویب نکرده است.

او گفت: در لایحه برنامه ششم بر موضوعات خاص فرابخشی مانند اشتغال، تامین منابع مالی و توانمندسازی فقرا تمرکز کافی صورت گرفته است؛اجزای برنامه ششم در سه محور دیده شده که بخش اول آن احکام دائمی برنامه در 50 ماده و بخش دوم آن کد لایحه برنامه ششم در قالب 32 ماده تقدیم مجلس شد و بخش سوم آن مربوط به اسناد برنامه است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در لایحه برنامه ششم به 12 موضوع فرابخشی و 17 موضوع بخشی پرداخته شده است،عنوان کرد:در این برنامه همچنین بررسی شده که چه مزیتی داریم و باید چه اقداماتی انجام داد و چالشهای کشور و اقتصاد ایران چه مواردی است که برای رفع آن اهداف کمی را مشخص میکنیم که مثلا در سال 95 به چه موضوعاتی بپردازیم.

گفتمان برنامه ششم

وی با اشاره به گفتمان حاکم بر برنامه ششم عنوان کرد: این برنامه جامع نگر و مساله محور است؛ ضمن این که سیاست های برنامه ششم همگام با اقتصاد مقاومتی و الگوی مطلوب توسعه تدوین شده است. همچنین رشد دانش و بهره وری و تعامل سازنده با جهان تم اصلی برنامه ششم است.

او افزود: برنامه ششم در قالب چهار سرفصل قابل دسته بندی است؛ در سرفصل نخست، بحران های احتمالی آینده همانند آب، محیط زیست و صندوق های بازنشستگی، سرفصل دوم مکان محور و متمرکز به توسعه سواحل مکران در جنوب ایران، سرفصل سوم موضوع های خاص بخشی همانند رشد اقتصادی بخش معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت، حمل و نقل ریلی و ارتباطات مورد نظر است.

به گفته وی، در سرفصل چهارم نیز موضوع های فرابخشی مانند محیط کسب و کار، اشتغال، تامین منابع مالی برای اقتصاد کشور، بهره وری و توانمندسازی فقرا مورد توجه قرار می گیرد.

دو نوآوری در برنامه

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به دو نوآوری در برنامه ششم خاطرنشان کرد: در برنامه ششم به صورت ریز اقداماتی را برای رفع چالشها توضیح دادیم که بسیار شفاف است و میتوان ارتقای جایگاه ایران از سال 95 تا 99 را ارزیابی کرد که چه هدفی داریم و چه اقداماتی میخواهیم انجام دهیم که در 5 برنامه گذشته وجود نداشت.

وی افزود:در این برنامه 29 موضوع بخشی و فرابخشی دیده شد، اهداف کلی هر موضوع مشخص شده و هر موضوع را به صورت خاص مورد توجه قرار دادیم . در برنامه ششم سال 93 به عنوان سال پایه مدنظر قرار گرفته تا برای دستیابی به اهداف راهبردها مشخص شود و سیاستها براساس آن را برنامهریزی کنیم.

به گفته وی در برنامه ششم سند توسعه استان و برنامه عملیاتی وجود دارد که جزو مجموعه اسناد برنامه ششم است که سند توسعه استان را شورای اقتصاد تصویب میکند.

400 سند پشتیبان

معاون رییس جمهوراسناد پشتیبان برنامه ششم را برای هر موضوع 400 صفحه اعلام کرد و گفت: هر یک از موضوعات از عقبه پشتیبانی برخوردار است.

نوبخت می گوید: روش برنامهریزی در برنامه ششم به صورت غلتان است بنابراین اگربتوانیم به رشد بیش از 8 درصد هم برسیم برای این هدف ظرفیتسازی شده است زیرا برای تحقق سند چشمانداز تعیین رشد 8 درصدی یک حداقل است و باید رشدهای دو رقمی را شاهد باشیم.

او با بیان اینکه در تدوین برنامه ششم یک آسیبشناسی از اجرای برنامه های توسعهای در گذشته انجام شده است،عنوان کرد: احکامی که مرتب در برنامهها تکرار میشد نیاز به قانونگذاری بود که اغلب قوانین اصلاح میشد و یک اغتشاش قانونی را تکرار نکردیم و احکام دائمی را به مجلس تقدیم کردیم تا برای اقدامات اساسی که دنبال میکنیم به هدف برسیم.

ویژگیهای دیگر

تعیین دقیق منابع مورد نیاز برای رسیدن به رشد 8 درصدی از 8 منبع از دیگر مشخصات برنامه ششم است که امروز محمدباقر نوبخت آن را تشریح کرد.او در این رابطه توضیح داد: در سیاستهای اقتصاد مقاومتی به تنوعسازی منابع درآمدی کشور تاکید شده و آن را در برنامه ششم تعیین کردیم؛همچنین کاهش مواد برنامه از دیگر ویژگیهای لایحه برنامه ششم است..

وی با اشاره به تشکیل شورای برنامهریزی و 7 کمیته برای تدوین برنامه ششم هم گفت: این برنامه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بررسی شد و حدود 85 هزار و 678 ساعت نفر برای تدوین آن وقت گذاشته شد که 14 جلسه در هیئت دولت و 17 جلسه در ستاد برنامه برگزار شد.

از رشد 8 درصدی تا جمعیت 84 میلیونی

سخنگوی دولت در مورد اهداف کمی لایحه برنامه ششم توسعه می گوید:« مهمترین اهداف کمی اقتصادی برنامه ششم توسعه را رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد، رشد اشتغالزا، تحقق نرخ تک رقمی بیکاری ذکر کرد و افزود: اهداف کلان برنامه (تحولات جمعیت در برنامه ششم) این است که جمعیت ما از ۷۹ میلیون نفر به حدود ۸۴ میلیون نفر افزایش پیدا کند که رشد متوسط سالانه جمعیت ۱.۲۶ درصد، جمعیت مردان ۱.۲۴ درصد و جمعیت زنان ۱.۲۸ درصد پیشبینی شده است. نرخ باروری در این برنامه از ۱.۹ درصد به ۲.۱ درصد افزایش خواهد یافت که دلیل آن این است که جمعیت ما کاهنده نباشد و با پیری جمعیت در آینده مواجه نشویم.»

او در مورد شاخصهای تولید سرانه و نسبت سرمایهگذاری به تولید، اظهارداشت: تولید ناخالص داخلی از ۲۱۲ هزار میلیارد تومان با رشد ۸ درصدی به ۳۱۲ هزار میلیارد تومان در سال پایانی اجرای برنامه خواهد رسید. تولید سرانه نیز از ۲۵.۹ درصد سال ۹۴ به ۳۵.۸ درصد با رشد ۶.۷ درصد در سال ۹۹ خواهد رسید.

تورم و بیکاری تک رقمی

سخنگوی دولت درباره جزئیات برنامه ششم توسعه هم گفت: نرخ تورم که در سال ۹۴، ۱۲.۸ درصد است، در پایان برنامه ششم یعنی در سال ۹۹ به ۸.۹ درصد تقلیل خواهد یافت که به طور متوسط این نرخ در طول سالهای اجرای برنامه، ۹.۹ درصد خواهد بود.

او اضافه کرد: نرخ بیکاری نیز در همین مدت زمان از ۱۰.۷ به ۷ درصد در سال پایانی اجرای برنامه میرسد که به طور متوسط این نرخ سالانه ۹.۴ درصد خواهد بود. در عین حال نرخ مشارکت براساس نتایج طرح نیروی کار از ۳۴.۸ به ۴۱.۴ درصد و متوسط ۳۹.۹ درصد خواهد بود.

سخنگوی دولت با اشاره به برنامه ریزی برای تحقق اهداف شاخص سهولت انجام کسب و کار عنوان کرد:در حال حاضر رتبه ما در حال حاضر ۱۱۸ است، پیش بینی ما این است که در سال پایانی برنامه ششم و اجرای برنامه به رتبه ۷۰ برسد.

او ادامه داد: وابستگی بودجه عمومی در لایحه برنامه ششم به نفت باید کاهش یابد. بر این اساس منابع نفتی مورد استفاده در بودجه از ۶۴ هزار میلیارد تومان سال ۹۴ به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ خواهد رسید اما سهم منابع نفتی ۳۱.۵ درصد است که به ۲۲ درصد در پایان برنامه تقلیل مییابد و سهم منابع نفتی در بودجه کاهنده است.

به گفته وی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۶.۵ به ۱۱.۵ درصد در طول اجرای برنامه ششم توسعه میرسد. نسبت درآمد به هزینه که در سال ۹۴، ۶۸.۴ درصد بوده، به ۱۰۵.۶ درصد در پایان سال ۹۹ خواهد رسید. نسبت درآمد به هزینه در لایحه بودجه سال ۹۵، ۷۵.۳ درصد در نظر گرفته شده است.

ساماندهی بدهی ها

سخنگوی دولت درباره تعیین تکلیف بدهیهای دولت به نظام بانکی با بیان اینکه این بدهی ها را در طول برنامه ششم توسعه تسویه خواهیم کرد، تصریح کرد: نسبت تملک داراییهای سرمایهای به مصارف از ۱۵.۴ درصد به ۳۷.۹ درصد در طول برنامه ششم میرسد. ۳۵ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه، محصول افزایش بهرهوری خواهد بود به طوری که ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به طور سالیانه باید سرمایهگذاری صورت گیرد که ۸۰ هزار میلیارد تومان آن از بخش عمومی تامین خواهد شد.

اوادامه داد: از رقم مذکور ۷۱ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی استفاده خواهد شد؛ ۸۹ هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه، ۱۷۸ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی، ۲۴ هزار میلیارد تومان آورده بخش خصوصی، ۱۱۱ هزار میلیارد تومان منابع دولتی و ۲۷ هزار میلیارد تومان منابع خارجی خواهد بود.

به گفته وی در طول اجرای برنامه ششم توسعه ۱۲ میلیارد دلار تامین مالی خارجی به صورت مستقیم، ۲۰ میلیارد دلار به صورت فاینانس و ۱۸ میلیارد دلار به صورت سرمایهگذاری مشترک در مجموع حدود ۵۰ میلیارد دلار پیشبینی شده است.

عواقب تاخیر در تصویب

نوبخت در پاسخ به این سئوالی مبنی بر اینکه برخی از نماینده ها اعلام کردند ممکن است برنامه پنجم را برای مدت یک سال تمدید کنند، اظهارداشت: دولت انتظار دارد، از آنجایی که برنامه ششم در قالب اقتصاد مقاومتی است، تصویب شود؛ اگر این امر به تاخیر بیفتد، به مصلحت کشور نخواهد بود؛ اقتصاد کشور با شرایط جدیدی مواجه شده به نحوی که اقبال زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد و این امر نیاز به برنامه دارد.

معاون رئییس جمهوری درباره علت تاخیر درارایه لایحه برنامه ششم زودتر به مجلس،تصریح کرد: این برنامه باید بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری ارائه می شد، بنابراین کار تدوین آن از فروردین پارسال آغاز و تا مرداد همان سال به طول کشید و سپس پیش نویس سیاست های کلی برنامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؛ اما کار تصویب آن در مجمع یک سال به طول کشید و درنهایت برنامه ششم، نهم تیرماه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی بازگشت.

او گفت: باتوجه به این مساله باید اهداف کمی، کلی و راهبردی برنامه تدوین می شد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدامات لازم را انجام داد البته باتوجه به اهمیت این موضوع سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نظر داشت برنامه ششم تا بهمن یا اسفندماه به اتمام برساند، به همین دلیل احکام دائمی را زودتر به مجلس ارائه دادیم اما از آنجا که برخی از نمایندگان مجلس مطرح کردند که دولت مایل نیست که این مجلس برنامه ششم را تصویب کند، بنابراین برای رفع شبهه برنامه را به صورت فشرده تدوین و به مجلس ارائه کردیم.

سخنگوی دولت با بیان اینکه اگر مجلس طبق برنامه زمانبندی اقدامات را انجام دهد باتوجه به این که دو ماه بعد از سال 95 هم مسئولیت برعهده دارد، می تواند برنامه ششم را تصویب کند،یادآورشد: مجلس به راحتی می تواند 40 روزه برنامه ششم را بررسی و به تصویب برساند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱۱/۱٠ ٠٤:۱٦:۵٦
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!