پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

قانون رد صلاحیت مدیران عامل موسسات اعتباری اصلاح شد

خبرهای بانکی-تبصره (2) ماده (6) «دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفهای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری» اصلاح و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

تبصره (2) ماده (6) «دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفهای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری» اصلاح و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی(نیوزبانک)،کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري این بانک در نوزدهمين جلسه مورخ 1394.9.8مقرر کرد، تبصره (2) ماده (6) «دستورالعمل احراز و سلب صلاحيت حرفهاي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري» موضوع بخشنامه شماره 90.137593مورخ 1394.6.15 و اصلاحيههاي پس از آن به شرح زير اصلاح شود:

"چنانچه فرد پيشنهادي جهت تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره مؤسسات اعتباري حائز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصي کميسيون نگردد، معرفي مجدد وي براي بار اول تا 3 ماه پس از تاريخ مصاحبه قبلي، براي بار دوم تا 6 ماه پس از تاريخ مصاحبه قبلي و براي دفعات بعد تا يکسال پس از تاريخ مصاحبه قبلي ميسرنخواهد بود."

در این بخشنامه تاکید شده است واحدهاي ذيربط بر حسن اجراي آن نظارت کنند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱٠/۲٠ ۱۱:۱۵:۲۵
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط