پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

ضمانت‌ بگذارید وام بگیرید

خبرهای بانکی-ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد).

ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد).

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی(نیوزبانک)انواع ضمانتنامه های صادراتی عبارتند از: ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده TENDER (BID) BOND GUARANTEE . ضمانت نامه حسن انجام کار PERFORMANCE BOND GUARANTEE . .ضمانت نامه پیش پرداخت ADVANCE PAYMENT GUARANTEE . ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان RETENTION GUARANTEE . ضمانت نامه پرداخت PAYMENT GUARANTEE . سایر ضمانت نامه های مجاز

شرایط و ضوابط :

صدور این ضمانتنامه ها برای تولید کنندگان کالاهای (صنعتی، کشاورزی، معدنی و ... ) و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مجاز می باشد. همچنین ضمانتنامه های مورد نیاز پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی به منظور انجام تمام یا بخشی از خدمات مهندسی مشاور، طراحی، پیمانکاری و ... در داخل کشور در این طبقه قرار می گیرد. ضمانت نامه های تضمین پرداخت به نفع بانک توسعه اسلامی در قبال تسهیلات اعطایی بانک مزبور به واردکنندگان ایرانی مواد اولیه و ماشین آلات واحدهای تولیدی صادر می شود.

ضمانتنامههای غیرپیمانکاری یا تعهد پرداخت

یکی از انواع ضمانتنامهها که پرریسکترین نوع ضمانتنامهها برای صادرکننده آن میباشداست. نظر به اینکه پرداخت دیون اشخاص به دستگاههای اجرایی اعم از دولتی یا نهادهای عمومی به صورت آنی از عهده آنها خارج میباشد، لذا دستگاههای مزبور دریافت مطالبات خود را در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی برای مدت معینی به تعویق درآورده یا به تقسیط واگذار میکند.

ضمانتنامههایی که در این خصوص صادر میشود، ضمانتنامههای تعهد پرداخت نامیده میشود و از جمله خصوصیت این ضمانتنامهها احتمال پرداخت قریب به تعیین وجه آن به ذینفع میباشد و از این رو بانکها با ریسک بیشتری برای آنها مواجه می شوند، لذا وثیقه درخواستی این نوع ضمانتنامهها عموما وجه نقد یا 100درصد سپرده نقدی، مدتدار یا اوراق مشارکت است.

ضمانتنامههای گمرکی:

ضمانتنامههای گمرکی به منظور تضمین تعویق یا تقسیط سود و عوارض گمرکی، ترخیص موقت کالا، ترانزیت کالا و پاساوان صادر میشود. به عبارت دیگر یکی دیگر از انواع ضمانتنامههای تعهد پرداخت اشتو ریسک بالایی را به بانک تحمیل میکند. یکی از خصوصیات ضمانتنامههای گمرکی پرداخت قریبالوقوع آن در سررسید ضمانتنامه بدون درخواست مضمونله یا ضمانت خواه است و در نتیجه بانکها در صدور آنها وثائق با قابلیت بالای نقدشوندگی را مطالبه می کنند.

انواع ضمانتنامههای گمرکی:

1ـ ضمانتنامه پرداخت سود و عوارض گمرکی: این ضمانتنامهها در مواقعی به کار میرود که واردکننده کالا توان پرداخت یکجا و نقدی سود و عوارض گمرکی کالای وارد شده را نداشته باشد و ناگزیر است از گمرک درخواست نماید با تعیین مهلتی برای پرداخت بدهی مجوز ترخیص کالا را قبل از پرداخت سود و عوارض گمرکی صادر نماید و گمرک نیز این مجوز را در قبال صدور ضمانتنامه بانکی به انجام می رساند.

2ـ ضمانتنامه ترانزیت کالا: اینگونه ضمانتنامهها به منظور تضمین پرداخت سود و عوارض گمرکی کالاهایی صادر میشود که قصد واردکننده، صرفا ترانزیت کالا (ورود از مرز بازرگان و خروج از گمرک جنوب) میباشد. لذا واردکننده حسب درخواست گمرک، مبنی بر حصول اطمینان از جهت خروج و ترانزیت کالا به اخذ ضمانتنامه از بانک اقدام می کند.

3- ضمانتنامه ترخیص موقت کالا: زمانی که قصد واردکننده از ورود کالا برگزاری نمایشگاه یا نمونهبرداری، قالبگیری و کپیبرداری از کالای وارد شده باشد و قصد فروش آن در داخل کشور نباشد، حسب درخواست گمرک و اطمینان از بازگرداندن کالا پس از برگزاری نمایشگاه یا نمونهبرداری، این نوع ضمانتنامه از بانک درخواست می شود.

4ـ ضمانتنامه پاساوان کالا: این نوع ضمانتنامه نیز به منظور تضمین سود و عوارض گمرکی است و به لحاظ عدم امکان نگهداری کالا در گمرک ورودی کشور یا سایر مشکلات در پرداخت سود و عوارض مربوطه، کالای موصوف با نظارت گمرک به سایر گمرکات کشور یا انبارهای مـورد قبول گمرک منتقل و پس از پـرداخت سـود و عوارض مربوطه، ضمانتنامه باطل می شود.

5- ضمانتنامه نظام وظیفه: این نوع ضمانتنامه با رعایت آییننامه صدور ضمانتنامهها و اخذ وثائق سهلالوصول برای تضمین بازگشت مشمولین نظام وظیفه عمومی که از کشور خارج میشوند به نفع سازمان نظام وظیفه صادر میگردد. اینگونه ضمانتنامهها نیز دارای ریسک بالا بوده و فقط در مقابل 100درصد وجه نقد توسط بانک صادر میشود. شایان ذکر است پرداخت وجه ضمانتنامه در سررسید صرف نظر از درخواست ضبط آن توسط سازمان نظام وظیفه الزامی است.

6- ضمانتنامههای دادگستری: یکی دیگر از انواع ضمانتنامههای تعهد پرداخت است که حسب درخواست ضمانتخواه به نفع مراجع قضایی جهت طرح دعاوی مطروحه در دادگستری توسط بانک صادر میشود و معمولا بانکها در قبال اخذ 100درصد وجه نقد یا 100درصد وثائق سهلالوصول آن را صادر می کند.

7- ضمانتنامه های متفرقه: این ضمانتنامهها به درخواست متقاضی به منظور تضمین موارد خاصی مانند بدهی مالیاتی، بیمهای، تامین اجتماعی وزارت بهداشت و درمان، ... صادر می شود..

8- ضمانتنامه های ارزی: ضمانتنامههای ارزی از جمله ضمانتنامههای با موضوعیت پیمانکاری یا تعهد پرداخت میباشند که توسط بانکهای یک کشور به نفع دستگاههای اجرایی یا بانکهای کشورهای دیگر صادر میشود. شرط صدور ضمانتنامههای ارزی توسط بانکها و موسسات اعتباری ایرانی برای دستگاهها و بانکهای خارج از کشور به لحاظ احتمال پرداخت به آنها به مضمون له، اخذ موافقت بانک مرکزی میباشد. بدین منظور بانکها باید ضمن بررسیهای متداول خود برای صدور ضمانتنامه از طریق ادارات خارجه یا امور بینالملل یا عملیات ارزی خود با توصیف ارکان ضمانتنامه و موضوعیت آن از بانک مرکزی اقدام به اخذ مجوز می کند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱٠/۱٤ ۱٣:۱٧:٠۲

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!