پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

دلیل تاخیر در تحویل خودروهای قسطی

خبرهای بانکی-در شرایطی تحویل برخی از خودروهای ثبتنامی در طرح تسهیلات 25 میلیون تومانی با تاخیر مواجه شده است که خودروسازان عدمتنزیل اسناد از سوی بانکها را عامل تاخیر میخوانند.

در شرایطی تحویل برخی از خودروهای ثبتنامی در طرح تسهیلات 25 میلیون تومانی با تاخیر مواجه شده است که خودروسازان عدمتنزیل اسناد از سوی بانکها را عامل تاخیر میخوانند.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی(نیوزبانک)به نقل از دنیای اقتصاد،در شرایطی تحویل برخی از خودروهای ثبتنامی در طرح تسهیلات 25 میلیون تومانی با تاخیر مواجه شده است که خودروسازان عدمتنزیل اسناد از سوی بانکها را عامل تاخیر میخوانند.

این موضوع در حالی مطرح است که براساس وعده خودروسازان، تحویل خودروها بین یک تا سه هفته پیشبینی شده بود. در این بین خودروسازان مدعی هستند که در تحویل خودروها هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و تنها موضوعی که موجب عدمتحویل خودروها شده، تاخیر در تنزیل اسناد از سوی بانکهای عامل است.

براساس آنچه خودروسازان پس از اتمام طرح فروش اعلام کردند این خودروها تا زمانی که فاکتور نشوند قابلتحویل نیستند. فاکتور شدن آنها نیز منوط به تامین اعتبار از سوی بانک مرکزی است. در همین زمینه رضا تقیزاده، معاون فروش و بازاریابی شرکت خودروسازی سایپا با اشاره به اینکه استقبال مشتریان از این طرح و بالا بودن سرعت ثبتنام موجب تعویق افتادن برنامهریزیها شد، میگوید: بسته شدن پرونده و فاکتور شدن خودرو به تنزیل اسناد از سوی بانکهای عامل باز میگردد. وی همچنین تاکید میکند که در حال حاضر روزانه 2 تا 3 هزار سند از سوی بانکها تنزیل میشود و براساس آن خودروها فاکتور و تحویل مشتری میشود.

در حالی خودروسازان تاخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی براساس تسهیلات 25 میلیون تومانی را متوجه بانکها ی عامل میدانند که بانک مرکزی در برابر این ادعای تولیدکنندگان سکوت اختیار کرده است. بنابراین آنطور که بهنظر میرسد، فرآیند تحویل برخی خودروهای طرح تسهیلات 25 میلیون تومانی براساس برنامهریزیهای اولیه در زمان موعد صورت نخواهد گرفت.

از سوی دیگر برخی مشتریان به دلیل تحویل نشدن خودروهای ثبتنامی خود در انتظار دریافت جریمه تاخیر از جانب تولیدکنندگان هستند حال آنکه طبق گفته خودروسازان بهدلیل عدمتنزیل اسناد از سوی بانکهای عامل جریمهای در این زمینه پرداخت نخواهد شد. از سوی دیگر، در دستورالعمل شرکتهای خودروساز برای تحویل خودروهای ثبتنامی قید شده در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت، امکان تغییر زمان چکها وجود ندارد و صرفا جریمه تاخیر به ازاي مبالغ پرداختی مشتري، پرداخت میشود. حال آنکه، بحث تنزیل اسناد و تکمیل نبودن پرونده موجب میشود که شرکت خودروساز در صورت تاخیر بیش از این نیز سود را برای مشتری در نظر نگیرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱٠/٠٦ ۱٠:۲۹:۲٤

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!