پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیرعامل بانک پاسارگاد درهمایش اقتصاد مقاومتی:

تقویت نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصادی صورت گیرد

خبرهای بانکی- دومین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 29 آذر 1394، در محل دانشگاه خاتم و با حضور استادان برجسته کشور، اقتصاددانان، اعضای انجمنهای علمی، اعضای انجمن مدیریت ایران، کارشناسان و جمعی از دانشجویان برگزار شد.

دومین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 29 آذر 1394، در محل دانشگاه خاتم و با حضور استادان برجسته کشور، اقتصاددانان، اعضای انجمنهای علمی، اعضای انجمن مدیریت ایران، کارشناسان و جمعی از دانشجویان برگزار شد.

به گزارش خبرهای بانکی، در این همایش دکتر مجید قاسمی رییس دانشگاه خاتم، ضمن بیان مختصری از مطالب مطرح شده در نشست پیشین که در آن به شرح و بررسی محورهای اقتصاد مقاومتی و ویژگیهای آن، اندازهگیری مقاومت و اصلاح مدیریت و نظام اداری پرداخته شدهبود، گفت: اصلاح زمینهی فعالیتهای اقتصادی به معنی بهبود فضای کسب و کار است. بخش خصوصی باید اطمینان داشتهباشد که میتواند نگاهی بلندمدت به اقتصاد داشتهباشد. همچنین رشد در زمان تداوم ضربه فقط با مقاومسازی امکانپذیر است و لازم است که اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی صورت بگیرد. ضرورت دارد که ثبات در اقتصاد ملی ایجاد شده و نظام توزیع و قیمتگذاری شفافسازی شده و شیوههای نظارت بر بازار روزآمد شود.

وی در زمینهی احترام به محصولات ساخت داخل، افزود: در اقتصاد مقاومتی مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابتپذیری در تولید انجام میگیرد. اگر رقابتپذیری را از این بحث حذف کنیم اقتصادی خواهیم داشت که فقط بر امکانات موجود متکی است و لا غیر. در آن صورت ارتقای کیفیت و توانمندی برای رقابت در صحنههای بینالمللی معنا پیدا نمیکند و چنین اقتصادی بعد از مدتی میمیرد.
دکتر مجید قاسمی در ادامهی توضیحات این محور، پیرامون سیاستگذاری برای تقویت تولید ملی،گفت: اقتصاد مقاومتی درونزا و بروننگر است. ما هنوز در سیاستهای توسعه صنعتی کشور برنامه مدون نداریم و تا زمانی که این استراتژیها مشخص نشده، نمیتوانیم برای سایر جنبههای حمایتی برنامهریزی کنیم. وی در بحث افزایش پوشش استاندارد برای کلیهی محصولات داخلی و ترویج آن، تأکید کرد: ما به هر قیمتی از محصولات داخلی حمایت نمیکنیم بلکه حتماً باید برای آن پوشش استاندارد داشتهباشیم.
مدیرعامل بانکپاسارگاد با تأکید بر فعالیتهای دانشبنیان که در بند دوم سیاستهای مقاومتی به آن پرداخته شدهاست، ادامه داد: در اقتصاد دانش بنیان، دانش به فناوری تبدیل میشود. ما باید در اقتصاد دانش بنیان پیشتاز باشیم و نقشهی جامع علمی کشور را پیادهسازی و اجرا کنیم. همچنین نظام ملی نوآوری را به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور ساماندهی کنیم. سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان را افزایش دهیم و به رتبهی اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه دست یابیم.
رییس شورای انجمنهای علمی ایران در حوزه سلامت اقتصادی به عناوینی همچون شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و ...، عدالت محوری در رفتارهای اقتصادی، معیار قرار دادن بهره وری در فعالیتهای اقتصادی و تصمیمگیریهای مدیریتی، اشاره کرد و افزود: توجه داریم که منظور از شفافسازی، باز کردن و فاش کردن مسئله است به نحوی که دسترسی به اطلاعات به سهولت امکان داشته باشد.
دکتر قاسمی در ادامه به بحث جلب مشارکت عمومی، تقویت نهادهای مدنی، تقویت توانمندی و بازدهی نیروی کار و استفاده از حداکثر ظرفیتهای تولید پرداخت و تصریح کرد: در بحث توسعه کارآفرینی اعتقاد بر این است که عموم مردم در تولید سرمایه و ثروت، مشارکت تأثیرگذار داشته باشند. در بحث بازدهی نیروی کار باید اثرگذاری ارزش افزودهش را افزایش دهیم. اگر بتوانیم از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه، نقش سرمایه انسانی را بالا ببریم، بهرهوری سرمایه افزایش مییابد.
در پایان این جلسه که به صورت تعاملی با مشارکت حاضرین برگزار شد، به پرسش و پاسخ پیرامون اقتصاد مقاومتی و موارد مورد بحث در این همایش پرداخته شد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/۱٠/٠۲ ٠۱:٣۲:٤۱

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!