پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

دولت سهم خود را در حمل و نقل عمومی کامل نمی‌پردازد

خبرهای بانکی-پورزرندی با اشاره به اینکه ۵۰الی ۶۰درصد از منابع بانک شهر در پروژههای توجیهدار و پروژههای با ضمانت شهری صرف میشود، گفت: در توسعه حملونقل عمومی طبق قانون میبایست ۵۰درصد از سوی دولت و ۵۰درصد از سوی شهرداری تأمین شود و این در حالی است که دولتها سهم خود را در توسعه حملونقل عمومی کامل نمیپردازند.

پورزرندی با اشاره به اینکه ۵۰الی ۶۰درصد از منابع بانک شهر در پروژههای توجیهدار و پروژههای با ضمانت شهری صرف میشود، گفت: در توسعه حملونقل عمومی طبق قانون میبایست ۵۰درصد از سوی دولت و ۵۰درصد از سوی شهرداری تأمین شود و این در حالی است که دولتها سهم خود را در توسعه حملونقل عمومی کامل نمیپردازند.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی(نیوزبانک)،محمدحسین پورزندی در جمع خبرنگاران با اشاره به تمایل کمتر بانکها در پروژههای شهری گفت: کمتر از یک درصد از بانکها تمایل به مشارکت در پروژههای شهری را دارند.

پورزرندی با اشاره به سهام شهرداریها و مردم در بانک شهر گفت: 70 درصد از سهام بانک شهر متعلق به شهرداریها و 30 درصد متعلق به مردم است و در واقع 90 درصد از منابع بانک شهر مردمی و 10 درصد متعلق به شهرداریها است.

مدیرعامل بانک شهر در ادامه با اشاره به اینکه 30 درصد از منابع بانک شهری را در حوزه فعالیتهای اقتصادی صرف میشود، گفت: بانک شهر در حوزههای مختلف از جمله حوزه حملونقل عمومی و به ویژه مترو در سطح کشور فعالیت گستردهای را دارد.

وی با اشاره به اینکه 50 الی 60 درصد از منابع بانک شهر در پروژههای توجیهدار و پروژههای با ضمانت شهری صرف میشود، گفت: در توسعه حملونقل عمومی طبق قانون میبایست 50 درصد از سوی دولت و 50 درصد از سوی شهرداری تأمین شود و این در حالی است که دولتها سهم خود را در توسعه حملونقل عمومی کامل نمیپردازند.

پورزرندی با تأکید بر اینکه بانک شهر در سراسر کشور به توسعه حملونقل عمومی کمک میکند، گفت: توجه به زندگی مردم در شهرها و همچنین محیط زیست از اولویتهای بانک شهر بوده و این بانک یک مسئولیت اجتماعی همچنین کار عمرانی را بدون اینکه نامی از آن برده شود انجام میدهد.

پورزرندی در ادامه با اشاره به یکی از پروژههای شهری در منطقه 15 خاطرنشان کرد: شهروندان در این منطقه با مشکلاتی روبهرو بودند کهبا تأمین اعتبارات لازم اقداماتی در راستای احداث اتوبان دولتآباد انجام دهد.

پورزرندی با اشاره به اینکه 50 درصد از منابع بانک شهر از محل آورده نقدی است گفت: 50 درصد باقیمانده از منابع بانک شهر با همکاری شهرداریها از طریق ارزش افزوده تأمین میشود.

مدیرعامل بانک شهر گفت: منابع بانک شهر در گذشته 11 هزار میلیارد تومان بوده که هم اکنون به 2.5 برابر افزایش یافته است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۹/۲٧ ۱٨:۵۵:۱٤

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!