پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

هزینه پولدارها، ۱۴ برابر فقرا

خبرهای بانکی-متوسط هزینه پردرآمدترین خانوارهای ایران ۱۴برابر متوسط هزینه کمدرآمدترین خانوارهای کشور است.

متوسط هزینه پردرآمدترین خانوارهای ایران ۱۴برابر متوسط هزینه کمدرآمدترین خانوارهای کشور است.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی(نیوزبانک)به نقل از مجمع واردات، بررسیهای صورت گرفته توسط بانک مرکزی نشان میدهد در حالی که متوسط هزینه ناخالص یک خانوار ایرانی در سال 1393 اندکی بیشتر از 32 میلیون و 800 هزار تومان بوده است، خانوارهایی که در دهک دهم قرار داشتهاند، 104 میلیون تومان در طی سال 1393 هزینه داشتهاند.

براساس این گزارش متوسط هزینه خانوارهایی که در دهک اول درآمدی قرار دارند، در این سال تنها هفت میلیون و 138 هزار تومان بوده است.

این تفاوت قابل توجه به ساختارهای خانوارهایی که در دهک اول و دهم درآمدی قرار گرفتهاند، بر میگردد. بر اساس این گزارش متوسط هزینه ناخالص خانوارهایی که در دهک دهم قرار دارند بیش از سه برابر متوسط هزینه متوسط خانوارهای ایرانی است با این حال خانوارهای دهک اول درآمدی یک چهارم متوسط هزینه خانوار شهری هزینه داشتهاند.

متوسط افراد خانوار در خانوادههایی که در دهک اول یا ضعیفترین دهک درآمدی خانواری ایران قرار دارند اندکی کمتر از سه نفر یعنی برابر با 67/2 درصد برآورد شده است در حالی که متوسط افراد خانوار در دهک دهم درآمدی یا پردرآمد ترین خانوارهای ایران، اندکی کمتر از چهار نفر اعلام شده است متوسط افراد خانوار دردهکهای دهم 72/3 نفر گزارش شده است.

به این ترتیب هر فرد در خانوادهای با دهک اول درآمدی در ایران، هزینهای برابر با دو میلیون و 673 هزار تومان در سال گذشته داشت این در حالی است که هزینه هر فرد در خانواری با دهک دهم درآمدی اندکی بیش از 28 میلیون تومان است.

وضعیت خانوارهایی که رد دهک اول درآمدی زندگی میکنند به صورتی است که قادر به تامین هزینههای زندگیشان نبودهاند.

بر این سال افرادی که در خانوارهایی با بالاترین دهک درآمدی زندگی میکنند10 برابر هر فرد در پایینترین دهک درآمدی هزینه دارد. برآوردها نشان میدهد خانوار ایرانی به طور متوسط با کسری بودجه روبهرو است.

به این ترتیب هزینه خانوار در شرایطی 32 میلیون و 800 هزار تومان است که درآمد خانوارهای ایرانی به طور متوسط به 31 میلیون و 382 هزار تومان میرسد.

هر چند طرحهایی چون هدفمندی یارانهها و اعطای مسکن مهر با هدف خانهدار کردن تمامی ایرانیان اجرا شد اما فاصله طبقاتی کاهش چندانی نداشته است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۹/۱٦ ۱٤:٠٤:٠٤
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!