پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون سازمان صنایع کوچک اعلام کرد

ایجاد بانک صنایع کوچک منتظر تصویب هیات وزیران و مجلس

خبرهای بانکی-معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه ایجاد بانک صنایع کوچک با عنوان بانک خدمات کسب و کارهای کوچک در کشور مورد تصویب ستاد اصل برنامه ششم توسعه و شورای برنامه ریزی صنعت و معدن قرار گرفته است، گفت: با تصویب این موضوع در هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی این بانک در کشور ایجاد خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه ایجاد بانک صنایع کوچک با عنوان بانک خدمات کسب و کارهای کوچک در کشور مورد تصویب ستاد اصل برنامه ششم توسعه و شورای برنامه ریزی صنعت و معدن قرار گرفته است، گفت: با تصویب این موضوع در هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی این بانک در کشور ایجاد خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی(نیوزبانک)به نقل از ایسنا، فرشاد مقیمی با بیان اینکه بانک صنایع کوچک از زمان آغاز به کار این سازمان به عنوان یک سازمان توسعهای کشور به صورت ناخودآگاه در دستور کار قرار گرفت، اظهار کرد: در بررسی سازمانهای توسعهای یکی از خدمات آنها به متقاضیان، خدمات مالی بود و اگر صنعت کشور به ویژه صنایع کوچک به زیرساخت احتیاج داشته باشند این سازمان باید آن را تامین کند.

وی با بیان اینکه زیرساختهای فیزیکی زمانی 60 تا 70 درصد منابع مالی صنایع را به خود اختصاص میداد در حالی که در وضعیت فعلی زیرساختهای فیزیکی تنها سه درصد از کل سرمایهگذاری یک واحد تولیدی را در برمیگیرد و نمیتواند تاثیر زیادی در کل داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت تکنولوژی، بازار، حمایتهای قانونی، بههم رسانی کسب و کارها و ایجاد برندهای مشترک در صنعت ادامه داد: باید بتوانیم از طریق این مولفهها محصولات خود را قابل رقابت و رسیدن به بازار جهانی کنیم.

معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با تاکید بر اینکه نمیتوانیم فقط به دنبال بازار محلی و کشوری باشیم، گفت: در همین راستا صنعت به تامین منابع مالی هم نیاز دارد. در وضعیت فعلی سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در صنعت عمدتاً به صورت 70 درصد آورده سهامداران و 30 درصد تامین مالی پس از استارت کار است.

مقیمی با بیان اینکه عمده سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنایع کوچک و متوسط است، اظهار کرد: بعضاً مشاهده میشود که سرمایهگذار 70 درصد از منابع مورد نیاز را تامین میکند و در تامین 30 درصد مابقی آن به مشکل میخورد و همین باعث میشود که این صنعت هنوز راه نیفتاده متوقف شود.

از سوی دیگر برخی صنایع دیگر نیز راهاندازی میشوند و در مرحله تامین سرمایه در گردش با مشکل روبهرو میشوند. به طوری که سرمایهگذار باید مواد اولیه را نقد خرید کرده و به صورت اقساطی و با چک محصولات تولیدی خود را بفروشد.

وی افزود: این امر باعث میشود که تولیدکننده با مشکل سرمایه در گردش مواجه شود. همچنین نرخ ارز در سالهای گذشته ناگهان به سه برابر افزایش یافت و همین باعث شد که در عمل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به یک سوم کاهش پیدا کرده و تولیدکنندگان مجبور شوند با ظرفیت کمتری به کار خود ادامه دهند.

معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به تنگناهای مالی بنگاههای تامین خدمات مالی مثل بانکها نیز اظهار کرد: این بنگاهها نیز به دلایل کاملا روشنی زمانی پول را تقسیم میکنند در عمل چیزی گیر صنایع کوچک نمیآید.

مقیمی درباره دلیل عدم علاقه بانکها به ارائه تسهیلات به صنایع کوچک گفت: یکی از موضوعات این است که بانکها برای کاهش ریسک منابع مالی خود به بنگاههای بزرگتر تسهیلات بدهند چراکه این بنگاهها اعتبار دارند اما صنایع کوچک هنوز اعتباری کسب نکردهاند.

وی ادامه داد: زمانی که منابع مالی در کشور کم میشود نرخ سود تسهیلات به حداکثر خود میرسد که این موضوع در همه دنیا یکسان است، اما در کشورهای پیشرفته روش تامین مالی برای صنایع کوچک و متوسط در مقابل صنایع بزرگ کاملا متفاوتند.

معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه صنایع بزرگ عمدتاً از بازار سرمایه تامین مالی خود را انجام میدهند، اظهار کرد: این بازار در ایران نقش چندانی ندارد و واحدهای بزرگ هم علاقهای به تامین مالی از این بازار را هم ندارند چراکه میتوانند با هزینه و نرخ سود کمتری منابع خود را تامین کنند.

مقیمی همچنین با اشاره به مشکل صنایع کوچک هایتک در دریافت تسهیلات برای طرحهای خود ادامه داد: بیشتر این طرحها دانش و تکنولوژی روز دارند و زمانی که طرح تهیه و به بانک ارائه میشود بعضاً کارشناس بانک از ارزیابی آن طرح عاجز است چراکه دانش آن را ندارد و در پاسخ میگویند که در بررسیها مورد قبول واقع نشد.

وی وثیقه را نیز یکی دیگر از دردسرهای صنایع کوچک برای دریافت تسهیلات دانست و گفت: این صنایع تازهواردند و پشتوانهای ندارند. البته صندوق ضمانت سرمایهگذاری کوچک وثایقی را در اعتبارسنجیها به نتیجه میرساند اما خیلی از بانکها از پذیرش این ضمانتنامهها نیز سر باز میزنند با اینکه هر وقت تولیدکنندهای به تعهد خود عمل نکرده صندوق به عنوان ضامن آن تامین مالی انجام داده و پول بانک را داده است.

وی همچنین با اشاره به سهم صنایع کوچک از تسهیلات بانکی در کشورهای مختلف دنیا تصریح کرد: مطالعات کشورهای مختلف نشان میدهد که در سال 2012 در بلژیک 65 درصد از کل وامهای اعطایی مربوط به صنایع کوچک بوده است. همچنین کرهجنوبی 75.7 درصد، سوئیس 78 درصد، پرتغال 74 درصد و نیوزیلند 50 درصد از تسهیلات بانکی خود را به صنایع کوچک و متوسط ارائه کرده است و این در حالی است که این عدد در کشور ما تنها 27 درصد است.

معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه اشتغال اصلی را در کشور صنایع کوچک و متوسط ایجاد میکنند، اظهار کرد: به همین دلیل ما به سراغ راهحلی رفتیم که بتوانیم تامین مالی صنایع کوچک را بهتر انجام دهیم و بر همین اساس از حدود دو سال قبل پیگیریهایی برای ایجاد بانک صنایع کوچک آغاز شد.

به گفته مقیمی، در سال گذشته تفاهمنامهای با بانک صنعت و معدن برای ارائه تسهیلات صنایع کوچک و متوسط امضا شد که البته در این بخش به دستاوردهایی رسید اما شکاف بین آنچه نیاز است با وضعیت موجود بسیار زیاد است.

وی با بیان اینکه پژوهشکده پولی- بانکی در سال 1390 و مرکز پژوهشکده مجلس شورای اسلامی در مردادماه 1394 به مشکل تامین مالی صنایع کوچک اشاره کردهاند، اظهار کرد: بر همین اساس ما مطالعه سایر کشورها را در دستور کار قرار دادیم و بررسیها ما را به این نتیجه رساند که بسیاری از کشورهای دنیا مثل روسیه، آلمان، ژاپن، مالزی، ترکیه، کرهجنوبی، هند، پاکستان، تایوان، هنگکنگ، چک، انگلستان، پرتغال، فرانسه و آمریکا بانک صنایع کوچک دارند که ساختار این بانکها هم دولتی است و حتی نرخ سودهای تسهیلات آن از سایر تسهیلات پایینتر است.

وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه را فرصتی برای تاسیس این بانک دیدیم گفت: حدود یک ماه قبل ایجاد بانک صنایع کوچک در شورای برنامهریزی صنعت و معدن به تصویب رسید و در ستاد اصلی برنامه ششم توسعه به ریاست آقای نوبخت و با حضور سایر وزراء مورد تصویب قرار گرفت که امیدواریم هرچه زودتر در هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب برسد و این بانک در کشور ایجاد شود.

معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه ساختار جدید بانک ایجاد نخواهد شد و بیشتر سازماندهی مجدد بانکها، بانک جدیدی را ایجاد خواهد کرد، اظهار کرد: در نهایت به این موضوع رسیدیم که این بانک مربوط به خدمات کسب و کارهای کوچک باشد یعنی واحدهایی را که کار تولیدشان در قالب اصناف و حتی خدمات مشاورهای هم باشد را دربر میگیرد.

مقیمی با بیان اینکه یکی از دلایل عدم موفقیت واحدهای تولیدی در کشور فقدان دانش افراد فعال اقتصادی در این حوزه است، ادامه داد: این بانک قرار است در کنار بحث تامین مالی، مشاوره صنعتی به تولیدکنندگان بدهد تا بتواند در این فضاها پدرانه با موضوعات برخورد کند.

وی درباره میزان سرمایه این بانک و چگونگی تامین مالی آن اظهار کرد: این امر به هیات وزیران و دولت تفویض میشود که با همکاری سایر دستگاههای مختلف این بانک ساماندهی را انجام دهد و اساسنامه بانک ایجاد شود. اما به طور کلی 92 درصد صنایع کشور ما در حوزه صنایع کوچک و متوسط هستند و در زمان تامین صنایع باید به این موضوع دقت کنیم که این بانک نیازمند سرمایه قابل توجهی است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۹/۱۵ ٠۹:٤٤:٠۲

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!