پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بانک توسعه صادرات عضو ادفیاپ شد

خبرهای بانکی-بانک توسعه صادرات، به عنوان بانک تخصصی و توسعهای کشور در امر تأمین مالی و تسهیل صادرات عضو انجمن توسعه موسسات مالی در آسیا و اقیانوسیه (ADFIAP) شد.

بانک توسعه صادرات ایران، به عنوان بانک تخصصی و توسعهای کشور در امر تأمین مالی و تسهیل صادرات عضو انجمن توسعه موسسات مالی در آسیا و اقیانوسیه (ADFIAP) شد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی(نیوزبانک) ،دکتر کاظم دوست حسینی مشاور مدیرعامل بانک، با اعلام این خبر اظهار داشت: ادفیاپ (ADFIAP) نقطه تمرکز بانکهای توسعهای و دیگر موسسات مالی فعال در زمینه تامین مالی توسعه در منطقه آسیا و اقیانوسیه است که عضویت بانک توسعه صادرات ایران نقش مهمی در افزایش ارتباطات و تعاملات بین المللی بانک خواهد داشت.

مشاور مدیرعامل بانک توسع صادرات ایران افزود: سازمان غیر دولتی "ادفیاپ" در سال 1976 با هدف تحقق توسعه پایدار تاسیس شده و در حال حاضر 131 موسسه از 45 کشور جهان در آن عضویت دارند.

وی خاطر نشان کرد : بانک توسعه آسیایی، اگزیم بانک کشورهای هند و مالزی، موسسه ضمانت اعتبار صادارتی عمان (SAOC)، موسسه اعتبار صادارت - واردات فیلیپین و موسسه بیمه و تامین مالی صادرات استرالیا از دیگر اعضای ادفیاپ هستند.

آقای دکتر دوست حسینی با تشریح وظایف و مسئولیتهای ادفیاپ عنوان کرد: ماموریت اصلی این موسسه، سرعت بخشیدن به توسعه پایدار از طریق تقویت عملکرد موسسات توسعه مالی، افزایش ظرفیت اعضاء و پشتیبانی از ابداعات توسعه مالی است. ایشان عنوان داشتند که برگزاری دورههای متنوع آموزشی حرفهای، ارائه خدمات مشاوره تخصصی، و انتشار گزارشهای فنی از خدماتی است که "ادفیاپ" به موسسات عضو ارائه میدهد. تسهیل فرصتهای بازدید موسسات عضو از نهادها و موسسات مالی پیشرو بین المللی، آموزش حین کار و امکان تبادل دانش با بانکهای عضو و موسسات وابسته از دیگر خدمات انجمن محسوب میشود که با قبول عضویت بانک توسعه صادرات ایران، امکان بهرهبرداری از آنها جهت توسعه خدمات مالی بانک فراهم شده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۹/۱٤ ۱۱:۵۹:٣۱