پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اولین نشست تدوین برنامه چهارم راهبردی بانک صنعت و معدن برگزار شد

خبرهای بانکی-اولین نشست تدوین برنامه چهارم راهبردی بانک صنعت و معدن با حضور علیاشرف افخمی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، معاونین، مدیران و جمعی از رؤسا و کارشناسان این بانک برگزار شد.

اولین نشست تدوین برنامه چهارم راهبردی بانک صنعت و معدن با حضور علیاشرف افخمی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، معاونین، مدیران و جمعی از رؤسا و کارشناسان این بانک برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی(نیوزبانک)،بانک صنعت و معدن افخمی در این نشست با اشاره به اهمیت تفکر استراتژیک در نیل سازمان به اهداف تعیین شده گفت: نخستین پرسش در این زمینه آن است که ما میخواهیم به کجا برویم؟

مدیرعامل بانک صنعت و معدن، اجرایی کردن برنامه را نشاندهندة مدیریتی موفق توصیف کرده و بیان داشت: ما در این بانک به دنبال تدوین یک برنامه راهبردی هستیم و مقدمة این برنامه داشتن یک تفکر استراتژیک است.

وی تصریح کرد: آنچه که ما خواهان آن هستیم نهادینه ساختن تفکر استراتژیک در بانک است، در آن صورت هر روزمان تبدیل به روز برنامهریزی راهبردی خواهد شد.

افخمی گفت: جهان حاضر جهانی به شدت متلاطم و متغیر است و در این جهان باید تلاش کنیم که همواره در جهت سازندگی، پیشرفت و توسعه حرکت کنیم.

وی با بیان این که در دوران جدید پساتحریم باید نحوة عملکرد و تفکر بانک صنعت و معدن و گسترة تعاملات خود را تعیین کنیم بیان داشت: ما در مسیر حرکت به سوی اهداف خود و با توجه به شرایطی که پیش خواهد آمد برنامههای تدوین شده را مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار میدهیم تا بتوانیم حرکت در جهت هدفی که داریم را حفظ کنیم.

پهلوانی، مدیر امور سازمان و برنامهریزی در این نشست برنامهریزی را از الزامات موفقیت هرسازمان برشمرده و گفت: اگر ما برنامهریزی نداشته باشیم در حقیقت به این معناست که برای شکست برنامهریزی کردهایم.

وی افزود: استراتژی باید جهتساز و جهش ساز بوده و بر رشد و سودآوری و تحقق اهداف و بقای سازمان مؤثر باشد.

پهلوانی بیان داشت: مدیران استراتژی میتوانند برنامهای تنظیم کنند که اجراپذیر و جهتساز است و اینگونه مدیران میتوانند چنین برنامهای را اجرا کنند.

در ادامة این نشست، مشاورین بانک در تدوین چهارمین برنامه راهبردی الزامات تفکر استراتژیک و مبانی تدوین برنامه را تشریح کرده و در انتها حاضران در این خصوص به طرح سؤالات خود پرداختند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۹/۱۲ ۱٤:۱۹:٣۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!