پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

پیش بینی وضعیت بازار جهانی نفت تا دو سال آینده

خبرهای بانکی- رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت درباره آینده بازار جهانی نفت در یکی دو سال آینده توضیح داد.

رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت درباره آینده بازار جهانی نفت در یکی دو سال آینده توضیح داد.

به گزارش خبرهای بانکی، قیمت نفت در بازارهای جهانی تحتتاثیر تشدید تنشها در خاورمیانه و اروپا دوباره نوسان پیدا کرده است. این در شرایطی است که عرضه بيش از اندازه نفت در بازارهاي جهاني و کاهش تقاضا نیز روی تغییرات قیمت نفت سايه افکنده است و مانع رشد قیمت نفت میشود.

در حال حاضر بهای نفت برنت در بازار جهانی حدود 46 دلار است و برخی پیشبینیها و گمانهزنیها حاکی از آن است که در آینده قیمت نفت در سطح پایین میماند و احتمالا باز هم کاهش خواهد یافت.

در همین خصوص، رضا پدیدار، رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره تغییر و تحولات قیمت نفت در بازار جهانی توضیح میدهد: «در حال حاضر اقتصاد انرژی در جهان موقعیتی که بهوجود آورده که مکانیسم عرضه و تقاضا دیگر اثرگذار نیست.»

وی با اشاره به ورود سیاست به اقتصاد و به خصوص اقتصاد انرژی، میافزاید: «همانطور که شاهد بودید اجلاس جهانی جیییسیاف مجمع صادرکنندگان گاز یا اجلاس اوپک و یا حتی سازمانهای مطالعاتی و تحقیقاتی مثل موسسه بینالمللی انرژی، تحتتاثیر ورود سیاست به اقتصاد قرار گرفتهاند.»

رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت متذکر میشود: «در اینجا به طور طبیعی هر واکنشی که در نظام سیاسی جهان و منطقه صورت گیرد، تاثیر مستقیم روی اقتصاد نفت میگذارد.»

پدیدار با اشاره به پیشبینیها درباره قیمت جهانی نفت، عنوان میکند: «در حال حاضر قیمت نفت خارج از مکانیسم عرضه و تقاضا تغییر میکند و تعدادی از کشورها و به خصوص کشورهای عضو اتحادیه اوپک بیش از آن سهمیهای که باید، عرضه نفت داشتند. این عرضه مازاد نفت باعث میشود که خیال خریداران نسبت به خریدشان راحت باشد و قیمتها نیز کاهش پیدا کند.»

وی ادامه میدهد: «از سوی دیگر، بهینهسازی در مصرف در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور صورت گرفته است و این موضوع باعث شده که بخشی از ضریب مصرف این کشورها جایگزین سایر سوختها شود. در عین حال، تکنولوژی نیز پیشرفت کرده و همه اینها باعث شده که ضریب کاهندهای نسبت به روند تقاضا به وجود آید.»

رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت با بیان اینکه عرضه نفت روند بیشتر خود را طی میکند و این در حالی است که تقاضا متناسب با عرضه رشد نکرده است، میگوید: «در اینجا یک فاصلهای به وجود آمده که براساس میزان تقاضایی که در بازار جهانی برای خرید نفت وجود دارد، تقاضا وجود ندارد. برای مثال تقاضای نفت 91 میلیون بشکه در روز است، در صورتی که میزان عرضهای که صورت میگیرد، بیش از 93 میلیون بشکه در روز است. این مابهتفاوت باعث میشود که قیمتها کاهش یابد.»

پدیدار میافزاید: «در عین حال، با توجه به مسایلی که تحریم برای روسیه به وجود آورد که اتحادیه اروپا این کار را انجام داد و نیز افزایش استخراج نفت توسط شیل اویل، باعث شد که میزان نیاز آمریکا به واردات نفت کاهش پیدا کند و همین موضوع، خرید نفت از عربستان را نیز کاهش داد.»

وی با بیان اینکه هماکنون مازاد نفت در منطقه خاورمیانه و در اروپا وجود دارد، تصریح میکند: «در مجموع عددی بیش از 3 میلیون بشکه مازاد نفت وجود دارد که حدود 1.6 میلیون بشکه فقط برای اوپک است. اوپک هم حدود 42 درصد بازار جهانی را تامین میکند و همه این پارامترها باعث شده که قیمت نفت کاهش یابد.»

رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت متذکر میشود: «اما توجه داشته باشید که وقتی قیمت نفت پایین میآید، سرمایهگذاری در صنعت نفت برای تولید و استخراج کاهش پیدا میکند.»

پدیدار عنوان میکند: «پیشبینی من این است که در یک فاصله زمانی یک تا دو سال آینده سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز و میزان تولید نفت کاهش پیدا کند. دلیل آن هم این است که قیمت تمام شده استخراج یک بشکه نفت در حال حاضر عدد بالایی است و در مقابل، با قیمت فروش، مابهالتفاوت سودی که به تولیدکنندگان میدهد، خیلی کم است. بنابراین هیچگونه صرفه اقتصادیای وجود نخواهد داشت. برای مثال، نمیشود در دریای شمال 34 دلار قیمت استخراج هر بشکه نفت و 40 دلار قیمت فروش نفت باشد.»

وی اظهار میدارد: «با توجه به کاهش سرمایهگذاری در صنعت نفت و تولید، در آینده تناسب میان عرضه و تقاضا در بازار به وجود میآید. در عین حال، تنشهای سیاسی که کاهش یابد، به تبع در یکی دو سال آینده باید شاهد افزایش معقول قیمت نفت باشیم.»

رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت خاطرنشان میکند: «براساس مطالعاتی هم که کارشناسان داشتند، قیمت منطقی نفت باید بین حداقل 60 تا 70 دلار در بازارها باشد.»

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۹/٠۵ ۱٨:٤٧:۱٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!