پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون وزیر صنعت تشریح کرد:

افزایش درآمد و جلوگیری از مهاجرت روستائیان

خبرهای بانکی -معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واگذاری زمین به سرمایه گذاران در مناطق روستایی با 50 درصد تخفیف صورت میگیرد و این در حالی است که این زمینها عمدتا دارای برق، آب و گاز هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واگذاری زمین به سرمایهگذاران در مناطق روستایی با 50 درصد تخفیف صورت میگیرد و این در حالی است که این زمینها عمدتا دارای برق، آب و گاز هستند.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، سید محمدعلی سید ابریشمی - مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی - در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه با معاونت روستایی و مناطق محروم رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری که به منظور توسعه نواحی صنعتی در مناطق روستایی برگزار شده بود، اظهار کرد: این تفاهمنامه به منظور ایجاد زمینههایی برای راهاندازی صنایع مورد نیاز به نواحی روستایی منعقد شده است، زیرا با چنین راهحلهایی میتوان از مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش آمار حاشیهنشینی در کشور جلوگیری کرد.

وی در خصوص خوشههای صنعتی اظهار کرد: شناسایی صنعت، نحوه سرمایهگذاری و همچنین معرفی سرمایهگذاریهای صحیح و صنعتهای موفق به مردم در هر منطقه از اقداماتی است که عاملان خوشههای صنعتی به انجام میرسانند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص وامهای کمبهره معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور به سرمایهگذاران در نواحی روستایی گفت: ارائه چنین وامهایی زمینه فعالیت و سرمایهگذاری بیشتر مردم را در مناطق روستایی ایجاد میکند. این در حالی است که زمینهای واگذار شده در این مناطق به سرمایهگذاران عمدتا دارای آب، برق، گاز و تلفن بوده و با 50 درصد تخفیف به سرمایهگذاران واگذار میشود.

سید ابریشمی در پایان روستاها را متفاوت و با ویژگیهای خاص دانست و اظهار کرد: روستاها دارای مشخصههای متفاوتی هستند به همین دلیل نوع خوشههای صنعتی در اماکن مختلف متفاوت است که این مساله نشاندهنده لزوم برنامهریزی متناسب با هر منطقه در جهت توسعه صنعت ساخت در آن نواحی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: 71.5 درصد مردم کشور در شهرها زندگی میکنند و 37 درصد خانوارهای کشور نیز در روستاها حضور دارند. این در حالی است که علت عمده مهاجرت روستاییان به شهرها عدم وجود اشتغال پایدار و درآمد کافی است به همین ترتیب باید توسعه صنعت در مناطق روستایی در دستور کار قرار گیرد.

به گفته سید ابریشمی با اشاره به امضای تفاهمنامه با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور اظهار کرد: علت انعقاد این تفاهمنامه و همچنین گردهمایی معاونین صنایع کوچک از 31 استان کشور در این مراسم که همگی آنها عاملین توسعه در روستاها هستند، پیدا کردن راهکارهایی که بتوان از طریق آنها در روستاها و مناطق محروم اشتغال پایدار ایجاد کرد.

وی راههای دستیابی به اشتغال پایدار را در کشور دارای منافع بسیار زیادی دانست و گفت: با ایجاد اشتغال پایدار در روستاها میتوان از مهاجرت این افراد به شهرها جلوگیری کرده و سطح رفاه و معیشت آنان را افزایش داد؛ همچنین با توجه به آنکه اکثر مناطق مرزی کشور را روستاها تشکیل میدهند حضور آنها در فعالیتهای صنعتی و اقتصادی و افزایش سطح زندگیشان میتواند عاملی برای تحکیم و تقویت مرزهای کشور باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه روستاییان نقش موثری در پیروزی جنگ تحمیلی داشتند و آنها همانهایی بودند که با دستهای خالی در مرزهای غربی کشور جنگیدند و مانع نفوذ دشمن به خاک دشمن شدند، ادامه داد: در حال حاضر شاهد آن هستیم که درآمد خانوار شهری بهطور میانگین 24 میلیون تومان در سال بوده و این در حالی است که درآمد خانواده روستایی میانگین 14 میلیون تومان در سال است و اگر ما بخواهیم مردم در روستاها بمانند و حافظ خاک کشور باشند باید به روستاها به عنوان خواستگاه اولیه توجه بیشتری کرده و قسمتهای اصلی تولید و اشتغال پایدار را در آنها ایجاد کنیم تا خانوار روستایی درآمد داشته باشند و مجبور به مهاجرت و ترک محل زندگی خود نشود.

سید ابریشمی تصریح کرد: وظیفه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی به عنوان یک سازمان توسعهای ایجاد شهرکهای صنعتی در کشور است و به همین منظور در حال حاضر 945 شهرک صنعتی در کشور وجود دارد که از این تعداد 760 شهرک به بهرهبرداری رسیده و در حال واگذاری زمین آنها به سرمایهگذاران هستیم.

وی افزود: برنامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی این است که بتوانیم برنامه توسعه مناطق صنعتی را در روستاهای کشور به انجام رسانده و تولیدات کشاورزی و دامی روستاها را قابل تبدیل برای ورود به بازار کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایجاد خوشههای کسبوکار و کمک به ایجاد و تکریم و به بهرهبرداری رساندن واحدهای صنعتی نواحی روستایی از دیگر اقدامات سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، علاوه بر آن کمک به واحدهای صنعتی و استفاده از ظرفیت کامل آنها در جهت گسترش صنعت مناسب در روستاها نیز از دیگر برنامههای این سازمان است.

سید ابریشمی در ادامه ضمن بیان آنکه اکثر روستاهای کشور در جوار معادن هستند عنوان کرد: علیرغم آنکه بیشتر روستاها در جوار معادن قرار گرفتهاند، اما شاهد آن هستیم اکثر صنایعای که در روستاها وجود دارند به برداشت از معدن خلاصه میشود نه برابری معادن، به این ترتیب باید با ایجاد راهحلهایی شرایط را در روستاها به گونهای رغم بزنیم که زمینهی توسعه پایدار و گسترش و توسعه صنعت در آنها فراهم شود.

وی در ادامه به مشکل کمآبی در برخی روستاهای کشور اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی که برخی از روستاهای کشور با مشکل کمآبی مواجه شدهاند نیاز است با ایجاد راهحلهای جایگزین برای درآمد آنها برنامهریزیهایی داشته و از سرمایههای ملی و طبیعی در روستاها به نحو احسن استفاده و آنها را به بهرهبرداری و فرآوری برسانیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در برخی مواقع با وجود تولید محصولی خاص در مناطق روستایی بستر تولید سایر محصولات نیز فراهم است، اظهار کرد: روستاییان اگر ببنند که در منطقه خودشان امکان رشد و تولید وجود دارد هیچگاه به شهرها مهاجرت نمیکند به همین دلیل معتقدم توسعه روستاها عامل توسعه پایدار و عدالت اجتماعی و اقتصادی است.

سید ابریشمی اضافه کرد: در حال حاضر 383 ناحیه صنعتی توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی به تصویب رسیده است که از این تعداد 203 ناحیه را از جهاد تحویل گرفتهایم.

وی افزود: 284 ناحیه صنعتی کشور در حال بهرهبرداری هستند و 151 مرکز دارای گاز بوده و 223 ناحیه نیز تلفن ثابت دارند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر 2040 واحد صنعتی در کشور به بهرهبرداری رسیده است، اما به علت مشکلاتی که در دولت قبل ایجاد شد و شاهد رشد منفی اقتصادی در کشور بودیم در حال حاضر تنها 1400 مرکز صنعتی فعال در کشور وجود دارد.

سیدابریشمی در ادامه علت رکود و تعطیلی 640 واحد صنعتی کشور را وجود کالاهای رقیب در کشور و عدم توانایی مقابله تولیدکنندگان داخلی با این کالاها دانست و گفت: در حال حاضر 357 خوشه اقتصادی در کشور شناخته شده که نزدیک به 170 خوشه در مناطق روستایی هستند و 51 خوشه اقتصادی نیز در کشور در حال اجرا و خاتمه قرار دارند که تمامی این اعداد و ارقام نشاندهنده پیگیری در جهت توسعه اقتصادی کشور است.

وی در ادامه تاکید کرد: نیاز است میان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی همکاری بیشتری صورت گیرد تا بتوانیم از منابع کشور حداقل استفاده را داشته باشیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: نوع همکاریها باید به گونهای باشد که مشکلاتی که در گذشته به عنوان موانع اقتصادی کشور وجود داشتند مجددا تکرار نشود و این بار بتوانیم منابع را در جهت توسعه خوشههای اقتصادی و تعاونیها به کار گیریم.

سیدابریشمی در پایان اظهار امیدواری کرد این تفاهمنامه در جهت توسعه روستاها و افزایش درآمد روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها باشد، زیرا روستاییان حافظین مرزهای کشور هستند و مهاجرت آنها به شهرها خسارتهای جبرانناپذیری را به بدنه کشور وارد خواهد کرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۹/٠٤ ۱۹:٣٨:٤٠

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!