پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

پرونده داغ پرداخت مالیات ۱۳۰ هزار خودرو

خبرهای بانکی- در حالی سوت پایانی وام 25میلیون تومانی شنبه هفته گذشته زده شد که همچنان پرداخت این تسهیلات با حواشی بسیاری روبهروست و از جمله مسایلی که مطرح میشود، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از محصولاتی است که در جدول تخصیص تسهیلات 25 میلیون تومانی قرار میگرفتند.

در حالی سوت پایانی وام 25میلیون تومانی شنبه هفته گذشته زده شد که همچنان پرداخت این تسهیلات با حواشی بسیاری روبهروست و از جمله مسایلی که مطرح میشود، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از محصولاتی است که در جدول تخصیص تسهیلات 25 میلیون تومانی قرار میگرفتند.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی, طرح فروش خودرو با وام 25 ميليون توماني در قالب «بسته خروج از رکود» توسط دولت ارائه شد و این بسته بهمنظور خروج از رکود و رونق اقتصادی در 6 ماه دوم امسال رونمایی شد و صنعت خودرو به عنوان یکی از پیشرانهای صنعتی کشور در این بسته جایگاه ویژهای داشت. سیاستگذاران حوزه خودرو در حمایت از پرداخت تسهیلات 25 میلیونتومانی خودرو عنوان میکنند که این تسهیلات بازار را با حرکت و جنبوجوش مواجه خواهد کرد. (ایـنــجــــــا)

براساس آخرین اطلاعات، در طرح فروش تسهیلاتی خودرو در قالب بسته خروج از رکود دولت، وزارت صنعت و خودروسازان 129 هزار و 550 ثبتنام قطعی داشتهاند که البته طبق تاکید بانک مرکزی، بانکها فقط 110 هزار فقره تسهیلات اعطا خواهند کرد. (ایـنــجــــــا)

از مجموع تقاضاهای به ثبت رسیده، حدود 39 هزار تقاضا برای خودرو پراید، 14 هزار تقاضا برای تیبا، حدود 1300 تقاضا برای خودرو برلیانس، 6500 تقاضا برای وانت نیسان، 10 هزار تقاضا برای تندر 90، میزان 10 تقاضا برای خودرو ریچ، 20 تقاضا برای آریو، 19 هزار تقاضا برای پژو 405، 2500 تقاضا برای پژو پارس، 14 هزار تقاضا برای سمند، 16 هزار تقاضا برای پژو 206، 1300 تقاضا برای خودرو رانا، 2 هزار تقاضا برای دنا، 1500 تقاضا برای آریسان، حدود 1600 تقاضا برای تندر وانت، حدود 300 مورد تقاضا برای خودرو امویام 513 و 200 مورد برای امویام 550، همچنین تعداد 200 مورد تقاضا برای خودرو کارا و 120 تقاضا برای وانت مزدا، ثبت شده است.

اما در حالی سوت پایانی تسهیلات 25 میلیون تومانی شنبه هفته گذشته از سوی بانک مرکزی زده شد که همچنان این سیاست با حاشیههای فراوانی مواجه است. از جمله مسایلی که مطرح میشود، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از محصولاتی است که در جدول تخصیص تسهیلات 25 میلیون تومانی قرار میگرفتند.

براساس دستورالعمل واگذاری خودرو به مشتریان، در کنار قیمت مصوب فروش نقدی (که مالیات بر ارزش افزوده و یا مالیات تسهیلات بر روی آن محاسبه شده است)، خریداران باید پیش پرداخت را همراه با مالیات تسهیلات بپردازند. برخی این اقدام را اخذ دو بار مالیات ارزش افزوده عنوان کردهاند. (ایـنـــجـــــــا)

در توضیح پرداخت ارزش افزوده توسط مشتریان، مدیر فروش یکی از شرکتهای خودروساز عنوان کرده است که «مشتریان در این فروش از خدمات تسهیلات بهرهمند میشوند و طبق الزام قانون باید از سود آن ارزش افزوده پرداخت کند.» (ایـنـــجـــــــا)

وی تاکید کرده است «از مالیات بر تسهیلات هیچ خودروسازی منتفع نمیشود و تولیدکنندگان بهعنوان یک واسطه عمل میکنند و این مبلغ از متقاضی دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز میشود.»

با اظهارات این مدیر فروش خودروساز، به نوعی این موضوع برداشت میشود که تولیدکنندگان هیچ نفعی از افزایش قیمت ناشی از مالیات بر ارزش افزوده دوم نمیبرند. یک کارشناس بانکی نیز در این زمینه عنوان کرده است که «مالیات بر ارزش افزوده خودرو زمانی که خدمات تسهیلاتی به آن تعلق میگیرد برای کسانی که سراغ لیزینگها گرفتهاند، مساله تازهای نیست؛ چراکه این افراد علاوه بر آنکه باید یکبار مالیات بر ارزش افزوده را بابت خرید خودرو پرداخت کنند، لازم است برای دریافت خدمات تسهیلات نیز یکبار دیگر مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.»

اما در مقابل، علی عسکری، رییسکل سازمان امور مالیاتی در هفته گذشته در گفتوگو با یکی از خبرگزاریها در رابطه با ابهامات مطرح شده در خصوص میزان مالیات بر ارزش افزوده خودروهای فروخته شده در طرح وام 25میلیون تومانی توسط شرکتهای خودروساز عنوان کرد: «نرخ مالیات بر ارزش افزوده دریافتی خودروسازان از مردم در این طرح تا حدودی با قوانین مالیاتی ما مغایرت دارد. البته باید بگویم بخشی از این میزان مالیات بر ارزش افزوده درست و بخشی دیگر نادرست است که در حال حاضر مشغول بررسی این موضوع هستیم.» (ایـنـــجـــــــا)

علیرضا طاریبخش، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی نیز در توضیح مساله پیشآمده با تاکید بر اینکه دریافت هر گونه مالیاتی از تسهیلاتی که بانکهای مجاز پرداخت میکنند، غیرقانونی است، به بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد کرده و گفته است: «مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 101 قانون مالیات بر ارزش افزوده به سود و تسهیلاتی که موسسات مالی و بانکهای مجاز به مشتریانشان میدهند، تعلق نمیگیرد.» (ایــنــــجــــــــا)

او در توضیح علت دریافت مالیات 9 درصدی از گیرندگان تسهیلات خودرو تصریح کرده است: «این مالیات همان مالیات خرید خودرو است و نه مالیات دریافت وام؛ در واقع خریدارانی که از تسهیلات استفاده میکنند، درست مانند خریداران عادی باید مالیات بر ارزش خرید «کالا» را پرداخت کنند و اگر تحت عنوان مالیات برای دریافت تسهیلات از این افراد مالیات بر ارزش افزوده گرفته میشود، غیرقانونی است.»

البته در مقابل، مجتبی خسروتاج، قائممقام وزیر صنعت اخذ مالیات از اقساط وام 25 میلیون تومانی خودرو را قانونی اعلام کرده است. وی در این باره که چرا از تسهیلات ارائه شده مالیات دریافت شده، گفته است: «تمامی کالاهای فروخته شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشود که باید مصرفکننده آن را بپردازد و در نهایت این مالیات بر روی اقساط محاسبه شده است.» (ایـنـــجـــــــا)

در این شرایط، معاون فروش و بازاریابی یکی از خودروسازان در دفاع از این اقدام اعلام کرد که «مالیات دریافت شده از متقاضیان تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو، به عنوان مالیات بر ارزش تسهیلات به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد.» (ایـنـــجـــــــا)

مصطفی خانکرمی در پاسخ به اینکه به چه دلیل در طرح تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو مبلغی به عنوان مالیات تسهیلات از مشتریان دریافت شده است؟ تاکید کرد: «براساس دستورالعمل ارسالی از سوی اداره مالیاتهای مستقیم استان تهران، هرگونه درآمد نیاز به محاسبه و اعلام مالیات ارزش افزوده دارد، بنابراین با توجه به نرخ بهره 16 درصدی اعلامی بانک مرکزی، تفاوت فروش اقساطی شامل 9 درصد مالیات ارزش افزوده میشود که در فاکتور فروش مشتریان هم درج شده است. نابراین با توجه به آنکه مابهالتفاوت فروش اقساطی خودرو (بهره 16 درصدی) در فاکتور فروش مشتریان ثبت میشود، محاسبه مالیات آن نیز الزامی است در غیر این صورت اداره دارایی فاکتورهای فروش این شرکت را قبول نخواهد کرد. همچنین محاسبه نرخ بهره در این طرح براساس فرمول PMT که توسط شرکتهای لیزینگ و بانکهای عامل اجرا میشود صورت گرفته است.»

وی متذکر شد: «تمام چکهای دریافت شده از مشتریان عینا به بانکهای عامل ارائه شده و مبلغ تسهیلات از بانک دریافت میشود. همچنین مبلغی که بهعنوان مالیات تسهیلات از متقاضیان دریافت شده، به عنوان مالیات بر ارزش تسهیلات 25 میلیون تومانی به سازمان امور مالیاتی پرداخت میشود.»

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٨/٣٠ ۱۵:۲٨:۵۵

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!