پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

با ابلاغ نسخه جدید آیین‌نامه

ابهامات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط برطرف شد

خبرهای بانکی-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای نسخه جدید آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را با هدف ارتقای استانداردها ،انطباق بیشتر آن با الگوهای نظارتی بینالمللی و رفع برخی ابهامات بازنگری و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای نسخه جدید آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را با هدف ارتقای استانداردها ،انطباق بیشتر آن با الگوهای نظارتی بینالمللی و رفع برخی ابهامات بازنگری و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی(نیوزبانک)،متن این بخشنامه به شرح زیر است:

به استناد بند (5) از ماده (34) قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه سال 1351، بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز نیست، بيش از آنچه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به موجب دستورها يا آييننامههاي خاص تعيين می کند به ارکان خود که در ادبيات بينالمللي نظارت بانکي، «اشخاص مرتبط» ناميده ميشوند، تسهيلات يا اعتبار اعطا کنند. در همين راستا و به منظور حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکي و پيشگيري از تبديل بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي به منبع تأمين مالي ترجيحي براي اشخاص مرتبط با آن، در سال 1382 مقرراتي تحت عنوان «آييننامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط» تدوين و پس از تصويب توسط شوراي محترم پول و اعتبار به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. پس از آن در سال 1389، با عنايت به گذشت چندين سال از ابلاغ آييننامه مورد بحث و ضرورت بهروزرساني مفاد آن، آييننامه ياد شده مورد بازنگري قرار گرفت. ليکن گذشت نزديک به پنجسال از اجراي نسخه اصلاحي و تجربيات حاصل از آن و نيز اقتضائات و شرايط زماني و برخي ابهامات مترتب بر آن، بازنگري مجدد آييننامه را با هدف ارتقاي استانداردها و انطباق بيشتر آن با رويهها و الگوهاي نظارتي بينالمللي ايجاب کرد. بر اين اساس، ويرايش جديد آن در يک هزار و دويست و نهمين جلسه مورخ 1394.8.5 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد .

اهم اصلاحات لحاظ شده در آييننامه ياد شده نسبت به آييننامه قبلي به شرح زیر است:

مستثني کردن مشارکت حقوقي و سرمايهگذاري مستقيم از مصاديق تسهيلات، به منظور انسجام و انطباق هر چه بيشتر اين آييننامه با «دستورالعملسرمايهگذاري مؤسسات اعتباري»

افزايش حد احراز اشخاص حقيقي و حقوقي به واسطه رابطه سهامداري با مؤسسه اعتباري در مصاديق اشخاص مرتبط از 1درصد به 5درصد

تعريف صريحتر و واضحتر حسابرس مستقل به عنوان شخص مرتبط، به منظور مرتفع کردن ابهامات موجود در اين ارتباط

تغيير مبناي محاسبه حدود فردي و جمعي تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط از «مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوختهها» به «سرمايه پايه» و افزايش حد فردي و جمعي تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط به ترتيب از 1.43درصد و 25درصد مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوختهها به 3درصد و 40درصد سرمايه پايه

حذف قيمت تمام شده سهام از محاسبات مربوط به حدود فردي و جمعي تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط در راستاي افزايش ظرفيت اعتباري به اشخاص مرتبطي که بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي در سهام آنها سرمايهگذاري کرده است

ملزم کردن بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي به درج تمامي اطلاعات تسهيلات اعطايي و تعهدات ايجاد شده از سوي ارکان اعتباري در بانک اطلاعاتي اشخاص مرتبط

پيشبيني نحوه برخورد با تخطي از حدود مقرر تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط در اثر بروز عوامل خارج از اختيار و اراده بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٨/۲٧ ٠۹:۵٦:٠٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!