پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

طلای جهانی بر سر دوراهی

خبرهای بانکی-طلا بر سر دوراهی قرار گرفته است. در حالی که برخی انتظار دارند تجربه محدوده ۱۰۷۰ دلاری در هفته گذشته، در هفته جدید باعث جهش فنی شود، برخی دیگر انتظار دارند افت ۴ هفته گذشته، تحتتاثیر چشمانداز افزایش نرخهای بهره فدرال رزرو ادامه پیدا کند.

طلا بر سر دوراهی قرار گرفته است. در حالی که برخی انتظار دارند تجربه محدوده ۱۰۷۰ دلاری در هفته گذشته، در هفته جدید باعث جهش فنی شود، برخی دیگر انتظار دارند افت ۴ هفته گذشته، تحتتاثیر چشمانداز افزایش نرخهای بهره فدرال رزرو ادامه پیدا کند.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی(نیوزبانک)،به نقل از دنیای اقتصاد، در این میان، شوک پاریسی روز جمعه این وضعیت دوگانه را تشدید کرده است. در حالی که رویداد روز 13 نوامبر، ممکن است بهدلیل تشدید عدمقطعیت، بازار کالا را تحتتاثیر قرار دهد، افزایش تقاضای طلا بهعنوان سرمایه امن نیز دور از ذهن نیست.

گروه بازار پول: مهمترین سوال بازار طلا در هفته پیشرو این است که آیا بهای فلز زرد تحتتاثیر حملات 13 نوامبر پاریس با افزایش قیمت مواجه خواهد شد یا همچنان تحتتاثیر احتمال افزایش نرخهای بهره آمریکا به روند افت خود ادامه خواهد داد. اونس طلا هفته گذشته چهارمین هفته پیاپی افت ارزش خود را تجربه کرد تا به قیمت 1084 دلار برسد. این روند باعث شده کارشناسان حرفهای از احتمال افزایش قیمتها از کف قیمتی و سرمایهگذاران خرد از ادامه روند یک ماه گذشته بگویند. این برآیند نظرسنجیهای پایگاه اینترنتی کیتکو است، اما باید توجه داشت که پاسخدهندگان به پرسشهای کیتکو، نظر خود را پیش از رویدادهای تروریستی پاریس اعلام کردهاند.

کارشناسان پس از حملات تروریستی داعش به پاریسیها از احتمال تحتتاثیر قرار گرفتن روندهای بازارهای مختلف در کوتاه مدت میگویند، گرچه هنوز کمتر از تاثیرپذیری بلندمدت قیمتها و شاخصها سخنی به میان آمده است. عدم قطعیت ناشی از این حملات، میتواند بازارهای سهام را بیش از پیش تحتفشار قرار دهد و افت شاخصهای سهام میتواند به نفع طلا تمام شود. اما نااطمینانی سیاسی و اقتصادی حاصل از وضعیت موجود، همچنین میتواند قیمت نفت را کاهش دهد، امری که به ضرر طلا و دیگر کالاهای پایه تمام خواهد شد. در نظرسنجی کیتکو از کارشناسان که پیش از شوک پاریس انجام شده، حرفهایهای بازار به فروش بیش از حد طلا و نتیجه آن بر رشد قیمتها در هفته جدید اشاره کردهاند. کارشناسان انتظار جهش فنی اونس در روزهای پیشرو را دارند. علاوه بر چشمانداز افزایش نرخ بهره وجوه فدرال در نشست ماه دسامبر کمیته بازار آزاد فدرالرزرو، قدرت دلار نیز برای فلز زرد دردسرساز شده است. روز جمعه چند داده بد از اقتصاد آمریکا، باعث شد طلا اندکی آسودهتر شود، اما ادامه احیای بزرگترین اقتصاد جهان، همچنان افزایش نرخ بهره وجوه فدرال را در آینده نزدیک محتمل نگه داشته است.

در آخرین نظرسنجی کیتکو از مخاطبان، 400 نفر شرکت کردهاند که از این میان، 223 نفر معادل 56 درصد، کاهش و 125 نفر معادل 31 درصد، افزایش قیمت اونس را در هفته جدید کاری که از امروز آغاز میشود، پیشبینی کردهاند. 52 نفر معادل 13 درصد نیز نظری خنثی داشتهاند. این در حالی است که از 14 کارشناسی که در نظرسنجی دیگر کیتکو شرکت کردهاند، 8 نفر معادل 57 درصد افزایش قیمتها را پیشبینی کردهاند. از میان این 14 نفر، 4 نفر معادل 29 درصد، «کاهشی» و 2 نفر معادل 14 درصد، «خنثی» بودهاند. بیشتر کارشناسان اشاره میکنند که بازار طلا با فروش بیش از اندازهای روبهرو بوده است. آنها در واقع متذکر میشوند که بازار به اخبار وابسته به رشد نرخ بهره آمریکا، واکنش بیش از اندازهای نشان داده است. جفری نیکولز، مشاور اقتصادی ارشد موسسه «رزلند کپیتال» میگوید:«با توجه به اینکه اونس در روزهای گذشته با فروش بیش از اندازه به سطح فوریه 2010 بازگشت، کمترین چیزی که ما انتظار آن را داریم، جهش فنی طلا با بازگشت سوداگران و نهادها به بازار است.»ریچارد بیکر، دبیر Eureka Miner Report موافق است که طلا در این هفته با سودگیری همراه خواهد شد: «گرچه اونس روز پنجشنبه به قیمت 1073 دلار هم رسید، اما فلز زرد نسبت به نفت، مس و نقره، هفته بهتری را سپری کرده است.» کالین چیزینسکی، استراتژیست ارشد بازار در موسسه «سیام سیمارکتس» متذکر میشود که چشمانداز افزایش نرخ بهره در آمریکا در ماه دسامبر، اثر خود را بر قیمتها گذاشته است: «طلا سطح 1070 دلار را آزمود که نشان میدهد اونس ممکن است از کاهشهای محدود شاخص دلار نهایت استفاده را بکند.»

اما کارشناسان «کاهشی» هم استدلالهای خود را دارند. آنها متقاعد شدهاند که بازسازی چهره طلا پس از آسیب فنی هفتههای گذشته، دشوار است. جیم وایکوف، تحلیلگر فنی ارشد کیتکو میگوید: «حاشیهنشینهای بازار با آسیب فنی جدید رو به فروش خواهند آورد.» رابرت تبوت، مشاور کارکشته بازار کالا هم با نظر وایکوف همسو است. او نیز انتظار دارد که طلا تحتفشار چشمانداز سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا به افت خود ادامه دهد: «بهنظر من، بازار طلا در هفتههای آینده یا تضعیف خواهد شد یا در رشد ناتوان خواهد ماند.» با این همه علاوه بر عواملی که اشاره شد باید به اثرات احتمالی رویدادهای تروریستی پاریس نیز توجه داشت. با آنکه این رویدادها در نخستین روز کاری بازارهای جهانی در هفته جدید، میتواند تقاضا برای طلا را افزایش دهد، افت بازار کالاهای پایه تحتتاثیر افت بهای نفت، میتواند فلز زرد را تحتفشار نگه دارد. البته مانند همیشه دادهها و رویدادهایی نیز وجود دارند که میتوانند روند بازار را تحتتاثیر قرار دهند. زمان اعلام دادهها و وقوع رویدادهای مهم را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید:

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٨/۲۵ ٠۹:۱٨:۲٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!