پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

دکترابراهیمی در کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی:

پویایی نظارت در بانک انصار باعث مدیریت ریسک سازمانی شده است

خبرهای بانکی- بهره گیری از اطلاعات و مدیریت ریسک، سازمان را جهت نیل به اهداف خود کمک نموده و حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک، با استفاده از اطلاعات مدیریت ریسک به کنترل و مدیریت ریسک خصوصا ریسکهای عملیاتی خدمات مشاوره ای ارائه می نماید.

بهره گیری از اطلاعات و مدیریت ریسک، سازمان را جهت نیل به اهداف خود کمک نموده و حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک، با استفاده از اطلاعات مدیریت ریسک به کنترل و مدیریت ریسک خصوصا ریسکهای عملیاتی خدمات مشاوره ای ارائه می نماید.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی٬ اولین کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی (ERM) با هدف تبادل دیدگاه ها، ارائه تجارب، موردکاوی و ارائه دستاوردهای پژوهشی و فنی در حوزه مدیریت ریسک سازمانی و حضور مدیران ارشد، اساتید دانشگاهها، دانشجویان، مشاوران، مدرسان و پژوهشگران، از سوی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانکانصار با ارایه مقالهای تحت عنوان «پیادهسازی حسابرسیداخلی مبتنی برریسک در بانکانصار» دستاوردهای نظام جامع کنترل و نظارت بانک را تشریح کرد.

به گزارش ادارهکلبازاریابیوتبلیغات، دکتر ابراهیمی در مقاله خود، ابتدا به اهمیت موضوع کنترل های داخلی و محیطی سازمانها پرداخت و با اشاره اهمیت موضوع مدیریت ریسک بنگاه گفت: بهره گیری از اطلاعات و مدیریت ریسک، سازمان را جهت نیل به اهداف خود کمک نموده و حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک، با استفاده از اطلاعات مدیریت ریسک به کنترل و مدیریت ریسک خصوصا ریسکهای عملیاتی خدمات مشاوره ای ارائه می نماید. وی افزود: ما در فرایندهای نظارت و کنترل خود، ضمن شناسایی نقاط ضعف پر اهمیت بخشهای مختلف، با استفاده از فناوریهای نوین به کمک متخصصان و نوآوری و خلاقیت کارشناسان داخلی توانستیم هم سطح ریسک بانک را کنترل و هم مشاوره های پیش نگر از این حوزه دریافت کنیم.

مدیرعامل بانکانصار پس از آن، به اقدامات این بانک در این حوزه پرداخت و گفت: حسابرسی مبتنی برریسک، نیازمند تعیین ریسکهای کلیدی، انجام فعالیتهای کنترلی وتمرکز بر مواضع دارای ریسک زیاد است.

وی سپس به مراحل استاندارد اجرایی حسابرسی داخلی اشاره و اقدامات بانک در این خصوص را تشریح نمودند: شناساییواستاندارد سازی فرایندهای بانک در سطح شعب، مدیریت شعب و ستاد، تعیین اهداف، شاخصها ومعیارهای ارزیابی، ارتقای آگاهی ومهارت های فنی حسابرسان، توجیه مدیران ارشد در پذیرش مدل جدید، یکپارچهسازی اطلاعات و جمع آوری دادههای مرتبط با ریسک و همچنین یکپارچه سازی سامانههای حوزه نظارت و کنترل، مراحلی است که با تلاش چندین ساله همکاران بنده در بانک انجام شد.

ایشان در بخش دیگری از این مقاله، به تشریح سامانه یکپارچه نظارت و کنترل بانک پرداختند و سامانه های حسابرسیداخلی، نظارتسیستمی، بازرسی، رسیدگیبهتخلفات، رسیدگیبهشکایات ومبارزهباپولشویی را که در قالب یک سامانه یکپارچه و بر بستر بانک جامع کنترلها و ارزیابی ریسک استقرار یافته است را توضیح دادند.

عضوهیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) پس از آن، به تشریح نحوه «محاسبه ریسک کنترل» و نحوه محاسبه ریسک در سطح فرآیند، شعبه، مدیریت شعبه و کل بانک پرداخت.


دکترابراهیمی در ادامه چگونگی انجام حسابرسی مبتنی بر ریسک را تشریح نموده و نتایج حاصل از استقرار سامانه یکپارچه کنترل و نظارت برشمردند که از آن جمله می توان به تهیه داشبورد جامع کنترل ها و امکان شناسایی فعالیتهای فاقد کنترل، امکان ارائه خدمات مشاوره پیش نگر به مدیریت، ارتباط یافته ها و بندهای بازرسی و حسابرسی به کارکنان/ فرآیندها/ شعب و حفظ سوابق، امکان داده کاوی و پیش بینی حوزه های پر خطر، حذف کاغذ و کاهش هزینه ها در رسیدگی ها و پیگیری ها اشاره نمود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٨/۲٤ ۱٤:٠٠:٠٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!