پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

روند افت طلا کند شد

خبرهای بانکی-فلز زرد در هفتهای که گذشت، چند رکورد از خود برجا گذاشت. اونس طلا در هفته گذشته ۵/ ۰ درصد دیگر از ارزش خود را از دست داد تا روند افت طلا در چهارمین هفته پیاپی کاهش قیمت، کندتر از هفتههای قبل شده باشد. روز جمعه در واقع دوازدهمین روز افت پیاپی اونس طلا بود که این کالای گرانبها را به بهای ۱۰۸۴ دلار رساند.

فلز زرد در هفتهای که گذشت، چند رکورد از خود برجا گذاشت. اونس طلا در هفته گذشته ۵/ ۰ درصد دیگر از ارزش خود را از دست داد تا روند افت طلا در چهارمین هفته پیاپی کاهش قیمت، کندتر از هفتههای قبل شده باشد. روز جمعه در واقع دوازدهمین روز افت پیاپی اونس طلا بود که این کالای گرانبها را به بهای ۱۰۸۴ دلار رساند.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی(نیوزبانک)،به نقل از دنیای اقتصاد، این قیمت، نزدیک پایین ترین قیمت در 5/ 5 سال گذشته بود. این روند باعث شده که کارشناسان برای هفته جدید کاری، انتظار جهش از کف و سرمایهگذاران خرد، انتظار ادامه کاهش ارزش فلز زرد را داشته باشند. حال سوال این است که آیا طلا در هفته جدید کاری به حملات تروریستی پاریس واکنش نشان خواهد داد؟

شروع هفته با ثبات نسبی

اونس طلا که دو هفته پیشروی قیمت 1089 دلار ایستاده بود، روز دوشنبه با 2 دلار رشد به قیمت 1091 دلار رسید. این رقم البته قیمت نهایی بازار نیویورک بود و اونس طلا در مجموع بازارهای جهانی در این روز هم ارزش خود را از دست داد. ثبات نسبی روز دوشنبه عمدتا ناشی از «پوشش کوتاهمدت» خفیف و تثبیت فنی بود. این دو عامل از آنجا در نخستین روز کاری هفته گذشته شکل گرفتند که بازار طلا جمعه پیش از آن، شاهد سقوط قیمتها بود. اونس در آن جمعه به دادههای بسیار خوب گزارش بازار کار آمریکا واکنش نشان داده و به کمترین سطح قیمتی در 3 ماه گذشته رسیده بود. این گزارش، باعث شده که احتمال افزایش نرخهای بهره فدرال رزرو در آینده نزدیک تقویت شود. این گزارش پول آمریکا را نیز تقویت کرده تا شاخص دلار هم در بازار کالا تبدیل به عامل فشار شود. البته روز دوشنبه، شاخص دلار هم مانند بهای طلا با اصلاح روبهرو بود. دوشنبه همزمان با افت دلار از اوج، اونس از کف بالا آمد. دیگر خبر روز دوشنبه، اعلام کاهش 8/ 18 درصدی واردات چین در ماه اکتبر نسبت به اکتبر گذشته بود. صادرات دومین اقتصاد بزرگ جهان در همین دوره نیز 9/ 6 درصد افت داشته است. چنین اخباری از چین که از مصرفکنندگان بزرگ طلای جهان است، برای این کالای ماندگار بد است. دوشنبه بازار سهام شانگهای، با وجود انتشار این دادههای بد به بالاترین سطح در 5/ 2 ماه گذشته رسید. دلیل این رشد، اعلام خبر تصویب محرکهای بیشتر اقتصادی از سوی دولت چین بود. دیگر خبر روز از چین، اعلام رشد 65 تنی ذخایر طلای این کشور در 4 ماه گذشته بود. شاخص نیکی ژاپن هم در این روز 5/ 2 درصد رشد کرد.

تکرار نوسان محدود

اونس روز سهشنبه 2 دلار دیگر افت کرد. تکرار ثبات نسبی در دومین روز کاری عمدتا ناشی از تثبیت فنی در بازار بود. این تثبیت باز هم نتیجه هیجان بازارها در جمعه قبل از آن بود. پایگاه اینترنتی کیتکو البته سهشنبه اشاره کرد که بازار در این روز شاهد پوشش کوتاهمدت و سودگیری خفیفی بود، با این همه بازار در کنترل «کاهشیها» ماند. خبر خوب این روز برای طلا، افزایش تقاضای فیزیکی فلز زرد بود. هند دومین مصرفکننده بزرگ طلا است و هفته گذشته جشنوارهای را برگزار کرد که مردم در آن بهطور سنتی به خرید طلا رو میآورند. این خبر از فشار فروش در بازار طلا کاست. از آن سو، خبر بد برای طلا در روز سهشنبه، رشد شاخص دلار بود. رشد بهای نفت خام در این روز نتوانست اثر کاهشی رشد ارزش دلار را خنثی کند. آژانس بینالمللی انرژی روز سهشنبه اعلام کرد که استراتژی کشورهای خاورمیانه مبنی بر افزایش تولید نفت برای آسیب زدن به تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا، کاری پرخطر است که ممکن است قیمت نفت را برای یک دهه پایین نگه دارد. سهشنبه همچنین اعلام شد که شاخص بهای مصرفکننده چین در ماه اکتبر نسبت به اکتبر گذشته، 3/ 1 درصد رشد داشته است. رقم این داده برای ماه سپتامبر 6/ 1 درصد اعلام شده بود. این داده به هواداران افزایش سیاستهای تحریکی در دومین اقتصاد بزرگ جهان کمک میکند. سیاستهای تحریکی در چین، به نفع طلا خواهد بود. در کنار تمام این عوامل، موضوع افزایش نرخهای بهره فدرال رزرو نیز همچنان مورد توجه بود. نخستین افزایش نرخ بهره وجوه فدرال در حدود 10 سال گذشته ممکن است در نشست ماه دسامبر کمیته بازار آزاد بانک مرکزی آمریکا تصویب شود و این احتمال فشار بر طلا را حفظ کرده است.

ادامه فروش فنی

اما اونس در سه روز پایانی هفته با اندک سرعتی بیشتر رو به آستانه مرز 1080 دلار آورد. قیمت نهایی اونس در سومین روز کاری 1086 دلار بود. افت 3 دلاری روز چهارشنبه عمدتا ناشی از ادامه اثرگذاری تحلیلهای فنی بود که اونس را از کمترین قیمت در 3 ماه گذشته هم پایینتر برد. در ابتدای سومین روز کاری، تثبیت فنی مشاهده میشد؛ اما ادامه فروش فنی باز هم بازار را تحتتاثیر قرار داد. بازارهای طلای آمریکا در این روز، ساعات آرام تری را سپری کردند؛ چراکه روز «کهنه سرباز»، بیشتر بخشهای دولتی و بانکها را تعطیل کرده بود. در این روز، رسیدن بهای نفت خام به کمترین سطح در 5/ 2 ماه گذشته هم به افت طلا کمک کرد. دیگر عامل خارجی مهم برای بازار طلا یعنی شاخص دلار هم روز چهارشنبه شاهد رشد بود که باعث تشدید فشار روی طلا شد. چین روز چهارشنبه هم دادههای بد دیگری منتشر کرد. میزان رشد تولید صنعتی دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه اکتبر در مقیاس سالانه 6/ 5 درصد اعلام شد که کمترین سطح در 7 ماه گذشته بود. این رقم برای ماه سپتامبر 7/ 5 درصد اعلام شده بود.

روز بیقراری

اونس روز پنجشنبه ثباتی نسبی را تجربه کرد؛ اما در نهایت یازدهمین روز افت ارزش طلا را رقم زد. این روند ارزش اونس را به کمترین سطح در 5/ 5 سال گذشته نزدیک کرد. اونس در این روز قیمت 1075 دلار را نیز تجربه کرد، اما در نهایت روی بهای 1085 دلار ایستاد. پایگاه اینترنتی کیتکو بازار پنجشنبه را «بی قرار» توصیف کرد. کیتکو در گزارش جمعبندی این روز نوشت که روند بهای طلا تحلیلهای فنی کوتاهمدت تازهای را ایجاد کرده که نشان میدهد فشار فروش بیشتری در راه است. «رفتن طلا به زیر مرز حمایتی 1072 دلار میتواند باعث شود که سطح روانی عمده 1000 دلار هم در هفتههای آینده مورد چالش قرار بگیرد.» صبح پنجشنبه، سودگیران بازار طلا اندکی به اونس کمک کردند؛ اما نتیجه نهایی، ادامه افت طلا بود. در چهارمین روز کاری بازارهای جهانی، چند مقام فدرال رزرو با رسانهها یا در نشستهایی صحبت کردند. گفتههای آنها به شدت مورد توجه بازار بود؛ اما صحبتهای هیچ یک از آنها، نکته جدید مهمی در بر نداشت. خبر مهم در میان این گفتهها این بود که هیچ یک از مقامات بانک مرکزی آمریکا، افزایش نرخهای بهره فدرال رزرو در نشست ماه دسامبر را منتفی ندانستند. دیگر خبر روز، سخنرانی ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا بود که در جمع قانونگذاران اتحادیه اروپا ایراد شد. او گفت که نهاد تحت ریاست او ممکن است در ماه دسامبر، سیاستهای تحریکی خود را تشدید کند. این یعنی انبساطیتر شدن سیاستهای بانک مرکزی اروپا ممکن است با انقباضی شدن سیاستهای پولی بانک مرکزی آمریکا، همزمان شود. روز پنجشنبه اروپا هم دادههای بد جدیدی منتشر کرد. برونداد صنعتی این بلوک، در سپتامبر 3/ 0 و در یک سال گذشته 7/ 1 درصد افت کرده است. مزایده اوراق قرضه آلمان در این روز شاهد بازدهی متوسط 37/ 0 درصدی منفی بود که نشانهای از نگرانیها درباره عدم قطعیت اقتصادی در اتحادیه اروپا بود. شورای جهانی طلا هم در این روز اخباری برای علاقهمندان به طلا داشت. این شورا پنجشنبه گزارش داد که تقاضای طلا در سه ماه سوم سال 8 درصد در جهان رشد داشته است. در سومین فصل سال 2015، در حالی که تقاضای طلا در چین 70 درصد رشد داشته، تقاضای هند تنها 6 درصد بالا رفته است. چین و هند بزرگترین واردکنندگان طلا هستند. آخرین نکتهای که باید از بازار روز پنجشنبه گفت، روند عوامل خارجی بازار طلا است. در این روز بهای نفت خام باز هم کاهش پیدا کرد؛ اما شاخص دلار با افت خود اندکی به اونس کمک کرد.

توقف در ابتدای محدوده 1080

اونس روز جمعه را با نوسانهای محدود پیرامون مرز 1083 دلار آغاز کرد تا چشمانداز بازار همچنان نامطلوب باشد. روز جمعه شاخص دلار با افزایش خود به ضرر طلا عمل کرد و افت بهای نفت خام نیز با اثر دلار همسو شد. با این همه، امیدواری به نتیجه جهش اونس از کف 5/ 5 ساله، افت اونس در آخرین روز کاری را محدود کرد تا قیمت نهایی هفته 1084 دلار باشد. روز جمعه، سقوط بازارهای سهام آسیا، نگرانی درباره بازار کالا را برجسته کرد. بازارهای سهام اروپایی نیز با هراس از ادامه افت در بازار کالاهای پایه، با سقوط روبهرو شدند. بازارهای آمریکا نیز بدترین هفته خود از ماه آگوست را رقم زدند. این بازارها در هفته جدید احتمالا به حملات تروریستی پاریس هم واکنش نشان خواهند داد.

اونس طلا بعدازظهر جمعه با رشد مواجه شد؛ اما چشمانداز افزایش نرخ بهره وجوه فدرال در نشست ماه دسامبر کمیته بازار آزاد فدرال رزرو و چهارمین هفته پیاپی افت طلا، تحلیلهای بنیادی و فنی را به ضرر طلا نگه داشته است. در هفته جدید نیز توجه به موضوع نرخهای بهره فدرال رزرو ادامه خواهد داشت. در آخرین نظرسنجیهای دوقلوی کیتکو، در حالی که کارشناسان از احتمال جهش اونس از کف قیمتی گفتهاند، سرمایهگذاران خرد انتظار ادامه کاهش ارزش طلا را برجسته کردهاند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٨/۲٤ ۱٠:٠٧:۵٠

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!