پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

راهکار وزیر راه و شهرسازی برای کاهش قیمت مسکن

خبرهای بانکی-وزیر راه و شهرسازی، توسعه مسکن در شهرهای پیرامونی و توسعه حملونقل ریلی به این شهرها را در کاهش قیمت زمین و مسکن موثر دانست.

وزیر راه و شهرسازی، توسعه مسکن در شهرهای پیرامونی و توسعه حملونقل ریلی به این شهرها را در کاهش قیمت زمین و مسکن موثر دانست.


به گزارش پایگاه خبرهای بانکی (نیوزبانک)به نقل از ایسنا، عباس آخوندی در حاشیه هفدهمین همایش بینالمللی حملونقل ریلی، سیاست وزارتخانه متبوع خود را برای بخش مسکن تشریح و اظهار کرد: نرخ قیمت مسکن در برابر تورم، رقم بسیاری پایینی است.

وی افزود: استراتژی من توسعه مسکن در شهرهای کمجمعیت است که امیدواریم با توسعه حملونقل ریلی به این شهرها بتوانیم دسترسی آنها به کلانشهرها را برقرار کنیم تا شاهد سوداگری مسکن نباشیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخش عمدهای از قیمت مسکن ناشی از سوداگری قیمت زمین است، تصریح کرد: اگر تقاضا را به سمت شهرهای پیرامونی ببریم شاید بتوانیم به صورت ساختاری مشکل مسکن را حل کنیم در غیر این صورت هرچقدر در تهران تمرکز کنیم قیمت مسکن افزایش مییابد.

آخوندی همچنین به مصوبه شورای اقتصاد در جهت نوسازی ناوگان ریلی اشاره و خاطرنشان کرد: کارهای مقدماتی این مصوبات انجام شده و کاری که هماکنون در حال انجام آن هستیم با مسوولیت خودمان در شرکت راهآهن، کسانی که موجبات این سرمایهگذاری را فراهم میکنند از جهت معافیت حق دسترسی به ریل این مبلغ را پرداخت میکنیم.

وی افزود: بدین ترتیب ما فرآیندهای بوروکراسی وزارتخانه را طی میکنیم تا افرادی که این صرفهجویی را ایجاد میکنند با کندی بوروکراسی توبیخ نشوند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از راهحلهای بنیادین برای حل مساله شهرها، شهرسازی ریلپایه است، تاکید کرد: باید بتوانیم حملونقل عمومی ریلی را مبنا قرار دهیم به همین دلیل به عنوان نمونه از سمت غرب، جنوب و شرق تهران بیش از شش قطار در روز حرکت میکند.

آخوندی در بخش دیگری از صحبتهای خود توسعه اقتصادی کشور را وابسته به صنعت ریل دانست و اظهار کرد: شعاری که در دو دهه اخیر به آن تاکید شده مفهوم حرکت است این را در ذهن داریم ولی در عمل با آن مشکل داریم.

وی ادامه داد: طی سالهای گذشته فناوری وارداتی صنعت ریل را به جای مفهوم حرکت، به مفاهیم کوچک پروژهای تبدیل کردیم و به بحث پیوستگی حرکت کمتر توجه شد.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بیش از 80 سال است که صنعت ریل داریم و هزاران میلیارد تومان سرمایهگذاری کردیم، ولی سهم این بخش از حملونقل کشور کمتر از 10 درصد است.

آخوندی با بیان اینکه صنعت ریل در آستانه یک تحول جدید است، گفت: مفهوم قطار سریعالسیر و قدرت آن در برقراری ارتباط شهرها عجیب و غریب است. ترکیب قطار سریعالسیر با حملونقل درونشهری بر نحوهی زندگی اثر میگذارد.

وی اظهار کرد: در خصوص یکپارچگی حملونقل بین شهری و درون شهری تجدید نظر کلی صورت دادیم. بهطور مثال در شیراز چهار طرح بزرگ راهآهن در حال اجراست که هیچ کدام با هم ارتباط ندارند. به شیراز که میرسیم ایستگاه راهآهن با شیراز 12 کیلومتر فاصله دارد که مسافران بعد از پیادهشدن هزینه زیادی صرف کرایه و رفتن به محل مورد نظر میکنند. این بهرهوری را پایین میآورد و هزینه را افزایش میدهد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید نگاه بهرهوری داشته باشیم، گفت: در خطوط حملونقل تجدیدنظر کلی صورت دادیم تا ارتباطات را با هم برقرار کنیم.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٨/۲٣ ۱٤:٤٤:٤۹
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!