پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تکمیل کمربندی تهران با همکاری بانک شهر میسر شد

خبرهای بانکی -پروژه تکمیل کمربندی شهر تهران در محدوده سهراه افسریه با هدف کاستن از حجم ترافیک و آلودگی هوا که با تلاش بی وقفه مجموعه شهرداری تهران انجام شده گرفته بود با همکاری بانک شهر تسریع شد.

پروژه تکمیل کمربندی شهر تهران در محدوده سهراه افسریه با هدف کاستن از حجم ترافیک و آلودگی هوا که با تلاش بی وقفه مجموعه شهرداری تهران انجام شده گرفته بود با همکاری بانک شهر تسریع شد.


به گزارش پایگاه خبرهای بانکی (نیوزبانک)،این همکاری از طریق تعامل شعبه سهراه افسریه بانک شهر و شهرداری منطقه15 تهران با پرداخت مبالغی به مؤدیان این طرح انجام میپذیرد.

بر این اساس، مقرر شده است تا معادل یک هزار میلیارد ریال منابع در قالب عقد خرید دین به این گروه از شهروندان پرداخت و در شرایط احداث این پروژه، تسهیل و تسریع لازم به عمل آید.
بر این اساس، این طرح به طول 7.2کیلومتر امکان بهینهسازی و ارتقاء سطح کیفی ارایه خدمات به عموم شهروندان را دارد و پس از اجرای این طرح، شاهد کاهش گره ترافیکی در محدوده سهراه افسریه خواهیم بود و به این ترتیب، خودروهای سنگین از آن پس به محورهای افسریه، امام علی(ع) و بسیج وارد نخواهند شد.
با اجرای این طرح، مبادی ورودی به شهر تهران از محور بزرگراههای آزادگان و امام رضا(ع) بدون نیاز به ورود به محدوده سهراه افسریه از طریق ورود به کمربندی دولتآباد - شهید شوشتری، امکان ادامه مسیر خواهند داشت.
همچنین با اجرای این طرح، به طور فزایندهای از حجم ترافیک و آلودگی، کاسته و صرفهجویی قابلتوجهی در زمان و مصرف سوخت مسافران برون و درونشهری در این محدوده از شهر تهران میشود.
بر این اساس، با احداث این بخش، محور کمربندی اطراف شهر تهران نیز تکمیل شده و از آن پس مسافرینی که قصد عبور از شهر تهران را دارند، بدون نیاز به ورود به محدوده شهری و درگیر کردن محورهای بعثت، تهرانپارس و بسیج، امکان ادامه مسیر خواهند داشت.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٨/۲٣ ٠٨:۵٧:۵۹

اخبار مرتبط