پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

در روز پنجم آبانماه صورت گرفت؛

برگزاری نشست دورمیزی پدافند غیرعامل در پست‌بانک

خبرهای بانکی - اولین نشست تخصصی پدافند غیرعامل پست بانک در روز پنجم آبانماه سال جاری، نشست دورمیزی پدافند غیرعامل نیز در همین راستا و به منظور تبیین و عینی سازی روشهای مقابله با بحران امنیت نرمافزارهای بانکی با طرح یک رخداد فرضی و حل مسائل و راهکارهای مقابله با تهدیدهای آن با حضور مدیران حوزه فناوری اطلاعات، مسئولان دفتر مرکزی حراست و مهمانان دعوت شده برگزار شد.

اولین نشست تخصصی پدافند غیرعامل پست بانک در روز پنجم آبانماه سال جاری، نشست دورمیزی پدافند غیرعامل نیز در همین راستا و به منظور تبیین و عینی سازی روشهای مقابله با بحران امنیت نرمافزارهای بانکی با طرح یک رخداد فرضی و حل مسائل و راهکارهای مقابله با تهدیدهای آن با حضور مدیران حوزه فناوری اطلاعات، مسئولان دفتر مرکزی حراست و مهمانان دعوت شده برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، فرهاد بهمنی مدیر امور فناوری اطلاعات در این نشست با تأکید بر شناخت وضع موجود برای به رسیدن به یک وضعیت مطلوب و اولویتبندی سیاستها گفت: مهمترین مسئله برای بانک مشتری است و وظیفه ما این است که حداقل بتوانیم پاسخ مشتری را درمواقع بحران بدهیم و حداقلها را ارائه کنیم.
وی بر رعایت اصول اولیه و استانداردسازی از سوی بانک مرکزی و پیادهسازی آنها و مدیریت بحران هم تأکید و اظهارداشت: باید بتوانیم خیلی سریع درمواقع بحران، حداقلها را ایجاد و شرایط بحران را موردارزیابی قرار دهیم.
حمید قیطاسوند مشاور امور فناوری اطلاعات نیز به تشریح طرح بازیابی بحران و تداوم کسب و کار، فرآیند کلی مدیریت بحران و اهمیت زمان و نوع واکنش، زمان هزینه پاسخ با توجه به طراحی مراکز دادهها، ریسکهای ساختاری و کسبکار برای سیستم فراز پرداخت.
وی در ادامه؛ وظایف مدیریتی، وظایف عملیاتی در زمان بحران و قطعی کامل سیستم فراز و سایتهای اصلی و پشتیبان سناریوهای بازیابی بانک را مورد بررسی و مسائل و نکات مورد نظر را تشریح کرد.
قیطاسوند درپایان بر تدوین دستورالعملهای موردنیاز، سیاستگذاری برای تعیین محل استقرار سایت موقتی و ایجاد تفاهمنامههای موردنیاز، تهیه و نگهداری تجهیزات حداقلی و پیکربندی آنها و آزمایش طرح بصورت ادواری تأکید کرد.
همچنین در ادامه این نشست؛ هریک از رؤسا و معاونان ادارهکل فناوری اطلاعات به طرح دیدگاهها و پیشنهادها خود درخصوص پدافند غیرعامل و رخداد فرضی مطرح شده از جمله: آموزش، اولویتبندی سرویسها، نظارت و چکلیست، مدل کسبوکار، استانداردهای امنیت نرمافزارها، امنیت نیروی انسانی، ایجاد دایره نرمافزاری در ادارهکل تولید و توسعه، ضریب امنیت کارتهای شتابی، بستر فنی و اعتمادسازی، مشخصشدن دستورالعملها در مواقع بحران و وجود نرمافزار برای انجام تحلیلهای آماری پرداختند.
گفتنی است: درپایان این نشست؛ آرش شهرکیکیا مشاور مدیرعامل و رئیس دفتر مرکزی حراست با تقدیر از تلاش و همکاری رؤسا و معاونان امور فناوری اطلاعات بر هوشیاری، همیت و جدیت همه تأکید و ابراز امیدواری کرد که با ارائه راهکارها در مسیر درست حرکت کرده و نقشه راهی برای عبور از بحران تهیه کنیم.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٨/۱٠ ۱۲:٠٣:٠٦
کلمات کلیدی :

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!