پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیرعامل بانک انصار:

چالش نوآوری در بانک ها، معلول ضعف درساختارهای بانکی است

خبرهای بانکی - مدیرعامل بانک انصار دراین رویداد به اتفاق مدیران عامل بانکهای آینده، صادرات و بانک شهر در میزگردی تحت عنوان چالش های نوآوری در بانک های کشور شرکت کرده و تحلیل خود از وضعیت کنونی بانکداری دیجیتال و چالش های نوآوری در آن را ارایه دادند

مدیرعامل بانک انصار دراین رویداد به اتفاق مدیران عامل بانکهای آینده، صادرات و بانک شهر در میزگردی تحت عنوان چالش های نوآوری در بانک های کشور شرکت کرده و تحلیل خود از وضعیت کنونی بانکداری دیجیتال و چالش های نوآوری در آن را ارایه دادند

به گزارش پایگاه خبرهای بانکی، دکتر ابراهیمی به عنوان اولین سخنران، در ابتدا، چالش های نوآوری و خلاقیت در بانک ها را معلول ضعف بانکداری الکترونیکی کشور دانسته و گفت: بانکهای ما اساساً به علت روزمرگی ناشی ازحل مسائل مختلف، هوشمندانه اداره نمیشوند و کندی تحول، مانع خلاقیت و نوآوری آنان شده است.

دکترابراهیمی پس از آن به چالش مدیریت اخلاق در بانکداری کشور پرداخت و ضمن بیان مصادیق، گفت: مسابقه کنونی بانکها به علت عدم روحیه مشارکت، نه براساس نیاز مبرمشان به همکاری واقدامات مشترک، بلکه افتادن در چرخه اضمحلال و تمرکز بر رقابت ناسالم و افزایش هزینه برای یکدیگر است. وی افزود: نوآوری و خلاقیت با اخلاق حرفهای ملازمت دارند و محورهای اصلی پارادایم آینده کسب وکار مدیریت اخلاق و توجه به عدالت است.

دکترابراهیمی درادامه، به ویژگیهای رفتاری مشتریان نسل دیجیتال اشاره کرد و ضمن تأکید بر مهارتهای این مشتریان درکاربرد اپلیکیشنهای موبایلی وسامانههای الکترونیکی، ارتقاء وروزآمدی سامانههای الکترونیکی، گسترش عملیات بانکی در شبکه های اجتماعی، مدیریت اطلاعات مبتنی برتوسعه زیرساختها، هوشمندسازی منابع انسانی و تسریع روندهای تغییر را ضرورتی انکارناپذیر در شبکه بانکی کشور دانست و گفت: ضعف سامانه های موجود الکترونیکی، ناهماهنگی میان سیستم ها و دشواری حرکت از یک محیط به محیط دیگر و عدم آموزش مشتریان موجب شده است که آنان رغبتی به استفاده از سامانه های الکترونیکی موجود نشان ندهند.

مدیرعامل بانک انصار پس از آن به چالش امنیت و نظارت و کنترل در بانکداری دیجیتال پرداخت و ارتقای توانمندیهای بانک ها را در مقابله باحملات و تهدیدهای سایبری، تنظیم مقررات نظارتی، حیطه بندی، دسترسی و محرمانگی اطلاعات ضروری دانست.
مدیرعامل بانک انصار در پایان به ضرورت یکپارچگی شکلی، کاربرد آسان و سرعت استفاده از سامانه های دیجیتال، انعطاف پذیری و سادگی تغییر در محیطهای فناوری اشاره کرد و از عدم هماهنگی عملیات درون و میان بانک ها به عنوان یک چالش یاد کرد و محوریت مشتری در تولید محصولات بانکی را مورد تأکید قرار داد و گفت: ایجاد سوپرمارکت های مالی و تأمین نظام های مالی در پارادایم جدید، نیازمند امنیت دیجیتالی، تسریع فرایندهای توسعه فناورانه و همچنین یکپارچگی و روزآمد شدن سیستم های الکترونیکی است.

در ادامه این میزگرد دکتر لـلهگانی مدیرعامل بانک صادرات از بی ثباتی ناشی از شدت تغییرات سخن گفت که جز از طریق چابکی و واکنش متناسب و سریع مدیریت نخواهدشد. وی سپس به تعریف چالش، نوآوری و مبانی، انواع، پایه ها و حوزه های آن ها در دنیای کسب وکار امروزی پرداخته و نوآوری را عامل ایجاد ارزش و مزیت رقابتی و مدیریت چالش های موجود دانست.

پس از آن دکتر پور زرندی مدیرعامل بانک شهر به تشریح اقدامات این بانک در عرصه مدیریت پول خُرد پرداخته و ضمن تقدیر از بانک انصار به خاطر پیشتازی در این عرصه، همکاری و مشارکت همه بانک ها را در فرایندهای توسعه بانکداری الکترونیکی خواستار شد. وی در ادامه چابکی، همکاری و هماهنگی، ایجاد مرکز داده های مشترک و فضای مشترک برای کارت های شهروندی و رواج پول الکترونیکی و پرکردن فاصله میان مشتریان و ارایه دهندگان خدمات را راه حل های مقابله با چالش های پیش روی بانک ها دانست.

دکتررسولاف مدیرعامل بانکآینده آخرین سخنران این میزگرد بود و در ابتدا به تحولات گسترده در دنیای کسب وکار اشاره کرد و بهرهمندی کامل مشتریان بانک ها را از دستاوردهای فناورانه، یک حق انکارناپذیر دانست. وی در ادامه نوآوری را لازمه مدیریت تغییر در پارادایم بانکداری برشمرده و با شرح ویژگی های نسل دیجیتال، از تحول وتوانمندسازی منابع انسانی، تغییرنگرش، تغییرساختارسازمانی، تحول درمقررات گذاری و آزادسازی ایده های محبوس به عنوان راه حل های مقابله با چالش ها و استفاده از فرصت ها سخن گفت.

شایان ذکر است که این همایش و نمایشگاه سه روزه باهدف فرهنگ سازی و استفاده از تجربههای مالی و تخصصی بانک ها در حوزه فناوری اطلاعات به منظور افزایش بهرهوری، کارایی واثربخشی و توسعه کسب وکار مالی و پولی در دوران پساتحریم برپاشده و بانک انصار با حمایت خود از این رویداد حائزاهمیت، ضمن ادای سهم خود در فرهنگ سازی برای بانکداری الکترونیکی، به مسئولیت اجتماعی خود جامه عمل پوشانده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠٨/٠٦ ۱۱:٠٦:۵٠
کلمات کلیدی :

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!